AJ

The flashcards below were created by user Jan on FreezingBlue Flashcards.

 1. confusion
  zmatek
 2. advantage
  výhoda
 3. conjecture
  dohad
 4. to track
  sledovat
 5. waistcoat
  vesta
 6. loaded
  naloženo
 7. idler
  lenoch
 8. ruff
  okruží
 9. beard
  vousy
 10. lean
  opřít
 11. straw
  sláma
 12. pale
  bledý
 13. gravity
  gravitace, vážný
 14. gaiety
  veselost
 15. slight
  nepatrný
 16. notable
  pozoruhodný
 17. nor
  ani
 18. folk
  lidé
 19. whom
  koho
 20. swarm
  roj
 21. among
  mezi
 22. loose
  volný, uvolňující
 23. glittering
  třpitivý
 24. cinnamon
  skořice
 25. mediation
  zprostředkování
 26. blanket
  deka
 27. to cease
  ukončit
 28. turmoil
  zmatek, nepokoj
 29. upon
  na, po
 30. extraordinary
  mimořádný, pozoruhodný
 31. stature
  formát, postava
 32. daring
  odvážný, odvaha
 33. outburst
  výbuch
 34. dignity
  důstojnost
 35. bloodless
  nekrvavý, chladný
 36. though
  ačkoli, když
 37. subscriber
  odběratel
 38. keep up
  držet se, držet krok, nepodlehnout
 39. interception
  zachycení
 40. whole
  celý, úplný
 41. height
  výška
 42. duchess
  vévodkyně
 43. to disguise
  zamaskovat
 44. dull
  jednotvárný
 45. paper parcels
  papírové zásilky
 46. incapable
  neschopný
 47. severe
  drsný, krutý
 48. pity
  lítost
 49. to amuse
  bavit
 50. till
  dotud, dokud ne
 51. to lit
  zapálit (cigaretu)
 52. instant
  okamžik, moment
 53. unfathomably
  bezmezně
 54. solely
  výhradně
 55. to gain
  získat
 56. clue
  opěrný bod, vodítko
 57. oddity
  zvláštnost
 58. pursuer
  pronásledovatel
 59. to poach
  pytlačit
 60. nail
  hřebík
 61. scissors
  nůžky
 62. disvantages
  nevýhody
Author
ID
145215
Card Set
AJ
Description
anglictina
Updated
Show Answers