Svenska

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. trött på
  tired of
 2. stil (-en, -ar, -arna)
  style
 3. förut
  before
 4. gå ut på krogen
  eat out
 5. låna (-r, -de, -t)
  borrow
 6. lämna (-r, -de, -t) tillbaka
  give back
 7. nybörjarkurs(-en, -er, -erna)
  beginners’ course
 8. nybörjare (-n, –, nybörjarna)
  beginner
 9. pröva (-r, -de, -t)
  try, test
 10. lägga (-er, la/lade, lagt)
  in place
 11. mysig(-t, -a)
  cosy
 12. hemmakväll (-en, -ar, -arna)
  cosy evening at home
 13. beskrivning (-en, -ar, -arna)
  description
 14. storstan (vard) (= storstaden)
  the big city
 15. hänga (-er, -de, -t) på krogen (vard)
  hang out at a pub/
 16. matlagning (-en)
  cooking
 17. hämtmat (-en)
  take-away food
 18. ett tag
  a while
 19. rad (-en, -er, -erna)
  line
 20. för tillfället
  at the moment
 21. höra (hör, hörde, hört) av sig
  get in touch
 22. frånskild (-t, -a)
  divorced
 23. varannan (vartannat)
  every other
 24. huslig (-t, -a)
  homey
 25. laga (-r, -de, -t)mat
  cook
 26. städa (-r, -de, -t)
  tidy up, clean
 27. stryka (-er, strök, strukit)
  iron
 28. lova (-r, -de, -t)
  promise
 29. orientalisk (-t, -a)
  Oriental
 30. rätt (-en, -er, -erna)
  dish
 31. Du ska få se!
  You’ll see!
 32. messa (-r, -de, -t) (vard)
  text, send a text message
 33. inte heller
  not . . . either
 34. gård (-en, -ar, -arna)
  farm
 35. passa (-r, -de, -t)
  suit
 36. arbetslös (-t, -a)
  unemployed, out of work
 37. töntig (-t, -a)
  geeky
 38. hålla (-er, höll, hållit) med
  agree (with)
 39. i medelåldern
  middle-aged
 40. regel (-n, regler, reglerna)
  rule
 41. snabel (-n, snablar, snablarna) (elephant’s)
  trunk
 42. snabel (-n, snablar, snablarna) (elephant’s)
  trunk
 43. stava (-r, -de, -t)
  spell
 44. diktera (-r, -de, -t)
  dictate
 45. tangentbord (-et, –, -en)
  keyboard
 46. mus (-en, möss, mössen)
  mouse
 47. frågetecken (frågetecknet, –, frågetecknen)
  question mark
 48. understreck (-et, –, -en)
  underscore
 49. skärm (-en, -ar, -arna)
  screen
 50. bifoga (-r, -de, -t)
  attach
 51. infoga (-r, -de, -t)
  insert
 52. stänga (-er, -de, -t)
  av switch/turn off
 53. ladda (-r, -de, -t) ner
  download
 54. ångra (-r, -de, -t)
  undo
 55. klippa (-er, -te, -t) ut
  cut
 56. klistra (-r, -de, -t) in
  paste
 57. användarnamn (-et, –, -en)
  user name
 58. lösenord (-et, –, -en)
  password
 59. självklart
  of course
 60. leta (-r, -de, -t) efter
  look for
 61. Visst var det enkelt?
  Easy/Simple, wasn’t it?
 62. skrivbord (-et, –, -en)
  desk-top
 63. knapp (-en, -ar, -arna)
  button
 64. Lätt som en plätt! (vard)
  As easy as pie!
 65. Stackare!
  Poor you!, Poor thing!
 66. där borta
  over there
Author:
Anonymous
ID:
145667
Card Set:
Svenska
Updated:
2012-04-04 14:33:49
Tags:
Lecture 11
Folders:

Description:
Lecture 11
Show Answers: