Article-TerroristHamas.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 01./33. Article-TerroristHamas
  01./33. Article-Terrorist
 2. 02./33. terrorist
  02./33. המחבל מְחַבֵּל
 3. 03./33. to sabotage, to wreck, to damage ; to interfere, to destroy, to ruin
  03./33. חִבֵּל 
 4. 04./33. to be sabotaged, to be wrecked, to be damaged ; to be interfered with, to be destroyed, to be ruined
  04./33. חֻבַּל 
 5. 05./33. accumulation, cache ; (military) store, reserve, stockpile
  05./33. מִצְבּוֹר 
 6. 06./33. how, in what manner
  06./33. כיצד כֵּיצַד
 7. 07./33. energy, strength, resource ; ability, power ; force ; authority
  07./33. כוחות כּוֹחַ
 8. 08./33. to be viewed, to be seen ; to be perceived ; to be foreseen, to be expected ; (flowery) to look, to watch, to observe
  08./33. נִשְׁקַף  - השופטים החליטו שלא להתערב בהחלטת ועדת המאויימים, שקבעה כי לא נשקפת לפלסטיני המגורש סכנה
 9. 09./33. exile (person
  09./33. מְגֹרָשׁ 
 10. 10./33. to be expelled, to be exiled
  10./33. גֹּרַשׁ פ' פועל
 11. 11./33. to escape, to flee
  11./33. נִמְלַט - . הוא הוחזר לפני שבוע לרצועה ומיד נמלט משם מחשש לחייו
 12. 12./33. his life is in danger
  12./33. יֵשׁ חֲשָׁשׁ לְחַיָּיו - . הוא הוחזר לפני שבוע לרצועה ומיד נמלט משם מחשש לחייו
 13. 13./33. pending
  13./33. תלוי ועומד - בהוראת בג"ץ, הוחזר לפני שבוע לעזה, פלסטיני שנגדו תלוי ועומד כתב אישום של חמאס בגין שיתוף פעולה עם ישראל
 14. 14./33. charge sheet, indictment
  14./33. כְּתַב אִשּׁוּם - בהוראת בג"ץ, הוחזר לפני שבוע לעזה, פלסטיני שנגדו תלוי ועומד כתב אישום של חמאס בגין שיתוף פעולה עם ישראל
 15. 15./33. Aramaic) because of , on the basis of
  15./33. בְּגִין - בהוראת בג"ץ, הוחזר לפני שבוע לעזה, פלסטיני שנגדו תלוי ועומד כתב אישום של חמאס בגין שיתוף פעולה עם ישראל
 16. 16./33. to the best of my knowledge, as far as I know
  16./33. כְּכָל הַיָּדוּעַ לִי - ככל הידוע, ברגע שהגיע לרצועה, הצליח א"מ, החושש לחייו, לצאת ממנה.
 17. 17./33. illegal immigrant, illegal alien, undocumented immigrant, someone who stays in the country without legal permission
  17./33. שׁוֹהֶה בִּלְתִּי חֻקִּי - מאז שנת 2000 חי א"מ (שמו המלא שמור במערכת), בן 28, רוב הזמן בישראל (כשוהה בלתי חוקי) ובגדה - שם חיה אשתו הישראלית ובתם התינוקת
 18. 18./33. declaration, affidavit
  18./33. תַּצְהִיר  - לפי תצהיר שנתן לעורכת הדין עביר בכר, ב-2006, כששב לעזה מרצונו, נעצר על ידי שלטון חמאס ועבר עינויים
 19. 19./33. to declare, to acknowledge by formal statement
  19./33. הִצְהִיר 
 20. 20./33. suffering, torture, hardship
  20./33. עִנּוּי  - לפי תצהיר שנתן לעורכת הדין עביר בכר, ב-2006, כששב לעזה מרצונו, נעצר על ידי שלטון חמאס ועבר עינויים
 21. 21./33. imprisonment, incarceration ; sentence, prison term
  21./33. מַאֲסָר  - לדבריו, עוד באותה שנה הצליח לברוח ממאסרו ולהסתנן שוב לישראל
 22. 22./33. capital ; (colloquial) fortune - Capital costs Matzah
  22./33. הוֹן  - המצה שעולה הון
 23. 23./33. to capitalize
  23./33. הִוֵּן  ב
 24. 24./33. to be baked ** look at past female matzah! - What is the price of one matzah baked in Bnei Brak a few hours before Passover Seder
  24./33. נֶאֱפָה  - מהו מחיר של מצה אחת שנאפתה בבני ברק שעות ספורות לפני ליל הסדר
 25. 25./33. to depart (by ship, boat) ; to sail ; to exaggerate - I asked a friend said: 10 shekels, after sailing and gambling: 30 shekels
  25./33. הִפְלִיג  - חבר ששאלתי אמר: 10 שקלים, אחר הפליג והימר: 30 שקלים
 26. 26./33. manual / by hand - The "commandment commandment" Keep making flour and manual production process.
  26./33. יְדָנִי  - את "מצות המצווה" עושים מקמח שמור ובתהליך ייצור ידני
 27. 27./33. dough - First mix the flour with precise amounts of water to form dough
  27./33. בָּצֵק  - בתחילה מערבבים את הקמח עם המים בכמויות מדויקות ויוצרים בצק
 28. 28./33. to flatten, to roll out, to stretch out ; to make shallow, to make superficial - Then he put it, roll it andpass it L"rdlr "holes in a mold that makes them a hand, then comes the" mains "that brings the commandments hot oven for 40 seconds - and" matzos mitzvah
  28./33. רִדֵּד - אחר כך לשים אותו, מרדדים אותו, ומעבירים אותו ל"רדלר" שעושה בהן חורים במכבש יד, ואז מגיע "השיבר" שמכניס את המצות לתנור הלוהט ל-40 שניות - ויש "מצות מצווה"
 29. 29./33. press, roller, steamroller - Then he put it, roll it andpass it L"rdlr "holes in a mold that makes them a hand, then comes the" mains "that brings the commandments hot oven for 40 seconds - and" matzos mitzvah
  29./33. מַכְבֵּשׁ  - אחר כך לשים אותו, מרדדים אותו, ומעבירים אותו ל"רדלר" שעושה בהן חורים במכבש יד, ואז מגיע "השיבר" שמכניס את המצות לתנור הלוהט ל-40 שניות - ויש "מצות מצווה"
 30. 30./33. Yeshiva student / young man - I ask one of the young men who sweat in a long line, and he says that B"frafium de la perfume "of the commandments, and "bmofla you to require."
  30./33. אַבְרֵךְ  - אני שואל את אחד האברכים העומד מזיע בתור הארוך, והוא אומר שמדובר ב"פרפיום דה לה פרפיום" של המצות, ו"במופלא ממך אל תדרוש".
 31. 31./33. communications media - So I went for interviews prior to the holiday giving Netanyahu the media, to learn perhaps from them where money 'is a mitzvah
  31./33. אֶמְצָעֵי [כְּלֵי] הַתִּקְשֹׁרֶת - לכן פניתי לראיונות ערב החג שנתן בנימין נתניהו לאמצעי התקשורת, כדי ללמוד אולי מהם מאין מגיע הכסף ל"מצות מצווה
 32. 32./33. literary) from where, from whence - So I went for interviews prior to the holiday giving Netanyahu the media, to learn perhaps from them where money 'is a mitzvah
  32./33. מֵאַיִן  - לכן פניתי לראיונות ערב החג שנתן בנימין נתניהו לאמצעי התקשורת, כדי ללמוד אולי מהם מאין מגיע הכסף ל"מצות מצווה
 33. 33./33. sector ; garment opening, decolletage - "But Netanyahu explained, Arab and Haredi sector actually controls the poverty index and if you deduct the island - the equality of these two populations, the level of poverty in Israel down to the middle in relation to the world.
  33./33. מִגְזָר - אבל נתניהו הסביר, שבמגזר החרדי וגם הערבי שולט דווקא העוני, ואם אתה מנכה ממדד האי-שוויון את שתי האוכלוסיות הללו, רמת העוני בישראל יורדת למקום טוב באמצע ביחס לעולם.
Author:
Anonymous
ID:
146690
Card Set:
Article-TerroristHamas.txt
Updated:
2012-04-10 02:42:08
Tags:
Article TerroristHamas jsv
Folders:

Description:
Article-TerroristHamas.txt jsv
Show Answers: