Lection 20

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. ränta (-n, -or, -orna)
  interest (rate)
 2. gå (-r, gick, gått) upp
  rise
 3. äkta
  authentic, real
 4. seriekrock (-en, -ar, -arna) multiple collision, pile-up
  multiple collision, pile-up
 5. oavgjort
  in a draw
 6. oavgjord (oavgjort, oavgjorda)
  undecided
 7. skadad (skadat, skadade)
  injured
 8. höja (-er, -de, -t)
  raise(ridicare inaltare)
 9. förvånad (förvånat, förvånade)
  surprised
 10. höjning (-en, -ar, -arna)
  rise
 11. låg (-t, -a)
  low
 12. nyhet (-en, -er, -erna)
  piece/item of news
 13. inträffa (-r, -de, -t)
  happen, occur
 14. trafikolycka (-n, -or, -orna)
  traffic accident
 15. olycka (-n, -or, -orna)
  accident
 16. bilist (-en, -er, -erna)
  motorist, driver
 17. krocka (-r, -de, -t)
  crash
 18. allvarligt
  seriously
 19. enligt
  according to
 20. sjunka (-er, sjönk, sjunkit)
  sink, drop, decline
 21. färre
  fewer
 22. storvinst (-en, -er, -erna)
  jackpot
 23. vinst (-en, -er, -erna)
  prize
 24. ta (tar, tog, tagit) det lugnt
  take it easy
 25. mål (-et, –, -en)
  goal
 26. kontra (-r, -de, -t)
  counter
 27. stöd (-et)
  support
 28. sålde (av sälja)
  sold
 29. ägare (-n, –, ägarna)
  owner
 30. stämma (-er, stämde, stämt)
  sue
 31. vrida (-er, vred, vridit)
  turn, twist(cot)
 32. kran (-en, -ar, -arna)
  tap, faucet(robinet
 33. granne (-en, grannar, grannarna)
  neighbour
 34. koppla (-r, -de, -t)
  connect
 35. slang (-en, -ar, -arna)
  hose(soseta, furtun)
 36. drabba (-r, -de, -t) affect
  affect
 37. möjlighet (-en, -er, -erna)
  possibility
 38. farlig (-t, -a)
  dangerous
 39. visa (-r, -de, -t)
  show
 40. sann (sant, sanna)
  true
 41. ordning (-en)
  order
 42. riva (river, rev, rivit)
  demolish, tear down
 43. banktjänsteman (-nen, banktjänstemän,banktjänstemännen)
  bank clerk
 44. stjäla (stjäl, stal, stulit)
  steal
 45. råna (-r, -de, -t)
  rob(fura)
 46. hälsa (-n)
  health
 47. stå (står, stod, stått) i
  stand at
 48. lucka (-n, -or, -orna)
  gap
 49. roa (-ar, -de, -t) sig
  enjoy oneself, have a good time
 50. äga (-er, -de, -t)
  own
 51. namninsamling (-en, -ar, -arna)
  list of signatures, petition
 52. insamling (-en, -ar, -arna)
  collection
 53. rädda (-r, -de, -t)
  save
 54. ändra (-r, -de, -t) sig
  change one’s mind
 55. helt enkelt
  quite simply
 56. pågå (pågår, pågick, pågått)
  go on
 57. föra (för, -de, -t) över
  transfer
 58. orolig (-t, -a)
  worried, concerned
 59. löpa (-er, -te, -t)
  run
 60. hjärtsjukdom (-en, -ar, -arna)
  heart disease
 61. sjukdom (-en, -ar, -arna)
  disease, illness
 62. skydda (-ar, -de, -t)
  protect
 63. gå (går, gick, gått) ut med
  issue
Author:
Anonymous
ID:
146998
Card Set:
Lection 20
Updated:
2012-04-11 11:31:17
Tags:
Svenska
Folders:

Description:
Lection 20
Show Answers: