Lection 13

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. bli (blir, blev, blivit) stor
  grow up
 2. en sån där som
  one of those who
 3. sån (vard) (= sådan)
  such
 4. precis
  exactly
 5. toppjobb (-et, –, -en) (vard)
  top job
 6. läkemedelsföretag (-et, –, -en)
  pharmaceutical company
 7. läkemedel (läkemedlet, läkemedel, läkemedlen)
  drug,medicine
 8. bakterier (-erna)
  bacteria, germs
 9. hemifrån
  away from home
 10. ta hand om
  take care of
 11. i alla fall
  in any case, anyway
 12. segla (-r, -de, -t)
  sail
 13. stressig (-t, -a)
  stressful
 14. försova (försover, försov, försovit) sig
  oversleep
 15. frukostmöte (-t, -n, -na)
  breakfast meeting
 16. kines (-en, -er, -erna)
  Chinese
 17. majskycklingfilé (-n, -er, -erna)
  fillet of chicken raised on
 18. maize
  /corn
 19. middagsgäst (-en, -er, -erna)
  “dinner guest”
 20. skynda (-r, -de, -t) sig
  hurry
 21. punktlig (-t, -a)
  punctual
 22. dusch (-en)
  shower
 23. duka (-r, -de, -t)
  lay/set the table
 24. samtidigt
  at the same time
 25. huvudkontor (-et, –, -en)
  head office
 26. telefonkonferens (-en, -er, -erna)
  telephone conference
 27. på topp
  at the top
 28. lägga (lägger, la/lade, lagt) sig
  go to bed
 29. kinamat (-en)
  Chinese food
 30. arbetsdag (-en, -ar, -arna)
  workday
 31. berättelse (-n, -r, -rna)
  story
 32. tidsuttryck (-et, –, -en)
  expression of time
 33. ute
  outside
 34. snickare (-n, –, snickarna)
  carpenter
 35. barnvakt (-en, -er, -erna)
  baby sitter
 36. bröllop (-et, –, -en)
  wedding
 37. plantera (-r, -de, -t)
  plant
 38. praktisk (-t, -a)
  handy; practical
 39. reparera (-r, -de, -t)
  repair
 40. fixa (-r, -de, -t) (vard)
  repair
 41. elektronisk (-t, -a)
  electronic
 42. apparat (-en, -er, -erna)
  appliance
 43. duktig (-t, -a)
  good, clever
 44. litteraturvetenskap (-en)
  history of literature
 45. naturligtvis
  naturally
 46. händig (-t, -a)
  handy, deft
 47. på halvtid
  half-time
 48. skolbetyg (-et, –, -en)
  school report, report card
 49. betyg (-et, –, -en)
  mark, grade
 50. inte direkt
  not exactly
Author
ID
147209
Card Set
Lection 13
Description
Lection13
Updated
Show Answers