clíséanna 11

The flashcards below were created by user Taelin on FreezingBlue Flashcards.

 1. déannan sí súgan de
  she twists him arond her finger
 2. cora is castaí
  twists and turns
 3. ó bhéal nach bréagach
  from the source of truth
 4. bhí an t-ádh ag rith les
  luck was on his side
 5. thug sé bata is bóthar dó
  he sacked him
 6. is dubh an scéal é
  it's a sad/bad story
 7. ta ciall cheannaithe aige
  he's a sadder and wiser man
 8. slan abhaile
  safe home
 9. go dté tú slán
  safe journey (that you may go safely)
 10. na farraigí a shiúl (a sheól)
  to sail the seas
 11. abair paidir
  say a prayer
 12. dúirt sé a lán
  he said plenty
Author
ID
147682
Card Set
clíséanna 11
Description
clíséanna 11
Updated
Show Answers