1.1 Geschichte der Werbung

The flashcards below were created by user scorpsive on FreezingBlue Flashcards.

 1. habitualisieren
  • 1. stávat se zvykem
  • 2. učinit zvyklostí
 2. der Mitbewerber
  spoluuchazeč
 3. bewusst
  • vědomý, záměrný, úmyslný
  • - i jako příslovce
 4. sich etw. bewusst sein
  být si vědom čeho
 5. Wir waren uns des Fehlers bewusst.
  Byli jsme si vědomi té chyby.
 6. sich keiner Schuld bewusst sein
  nebýt si vědom žádné viny
 7. unmittelbar
  • bezprostřední, přímý
  • i jako příslovce
 8. der Eigenbedarf
  vlastní potřeba
 9. zweifellos
  bezpochyby, nepochybně
 10. die Keilschrift
  klínové písmo
 11. die Ausgrabung
  • vykopávání, archeologický průzkum
  • vykopávka, nález
  • naleziště
 12. der Ton
  hrnčířská hlína
 13. die Inschrift
  nápis
 14. der Überrest
  zbytek, zůstatek
 15. die Töpferware
  hrnčířské zboží
 16. unzureichend
  nedostatečný
 17. die Zunft
  cech
 18. obrigkeitlich
  vrchnostenský
 19. geduldet
  trpěný, snášený
 20. veranschaulichen
  znázornit, názorně vysvětlit
 21. prunkvoll
  nádherný, okázalý, přepychový, skvostný
 22. der Aufschwung
  rozvoj, rozmach
 23. etwas nimmt einen Aufschwung
  být na vzestupu, v rozmachu, rozmáhat se
 24. die Ballung
  • 1. aglomerace
  • 2. zhuštění, stlačení
  • 3. shromáždění
 25. sesshaft
  sídlící, bydlící, usedlý
 26. anpreisen
  vychvalovat, chválit, doporučovat
 27. ungeahnt
  netušený, neočekávaný, nenadálý (možnosti)
 28. der Ablass
  odpustky
 29. fallweise
  případ od případu
 30. ausfeilen
  • vypilovat
  • zdokonalit, vylepšit
 31. koppeln
  • 1. spřáhnout, spojit
  • 2. souviset, záviset (předložka an + 4.p)
 32. die Erfindung
  vynález, vynalézání
 33. erdenklich
  myslitelný
 34. geringfügig
  nepatrný, bezvýznamný
 35. ermüden
  unavovat, unavit se
 36. florieren
  vzkvétat
 37. ein Geschäft floriert
  obchod vzkvétá
 38. der Siebdruck
  sítotisk
 39. der Höhepunkt
  vrchol
 40. erobern
  • 1. dobýt, podrobit si, zmocnit se
  • 2. získat, dobýt
 41. die Verschandelung - nur Sg
  zhanobení, znetvoření, zošklivení
 42. die Neuerung
  novota, novinka
 43. wegdenken
  odmyslet si
 44. nachhaltig
  trvalý, stálý, intenzivní
Author:
scorpsive
ID:
147706
Card Set:
1.1 Geschichte der Werbung
Updated:
2012-04-15 15:28:11
Tags:
Einführung die Werbung
Folders:

Description:
Z knihy, slidů
Show Answers: