2. Marketingplanung als Basis der Werbeplanung

The flashcards below were created by user scorpsive on FreezingBlue Flashcards.

 1. Befriedigung der Kundenwünsche
  uspokojení přání zákazníka
 2. bedingen
  podminovat, ovlivnovat, způsobovat
 3. verdeutlichen
  objasnit, učinit zřetelným
 4. der Sachverhalt
  stav věci, situace
 5. Marketingorientierte Unternehmenspolitik
  • Ausgangspunkt: Kundenwünsche und - verhalten
  • Mittel: Marktforschung => Marketingpolitik
  • Ziel: z.B. Gewinnerzielung durch Befriedigung der Kundenwünsche
 6. umfassend
  kompletní, úplný, rozsáhlý
 7. das Umfeld (nur Sg)
  okolní vlivy
 8. sämtliche Aufgaben
  všechny úkoly
 9. Managementprozess
  • Analysieren
  • Planen (Ziele setzen)
  • Organisieren (Koordinieren)
  • Durchführen
  • Kontrollieren
 10. die Vorgabe
  náskok, výhoda
 11. die Verankerung
  zakotvení, ukotvení
 12. die Beurteilung
  posuzování, posudek, hodnocení
 13. der Mittelbestand
  průměrná zásoba
 14. die Erfassung
  • 1. pochopení, chápání
  • 2. zaevidování, zanesení
  • 3. zapsání, zápis
 15. die Durchleuchtung
  prosvětlení, prozáření
 16. einbetten
  vložit, vkládat, obklopit
 17. das Marktvolumen
  objem trhu
 18. die Leistungsfähigkeit
  výkonnost, kapacita
 19. die Marktabdeckung
  pokrytí trhu
 20. absetzbar
  jdoucí na odbyt, prodejný, odečitatelný
 21. der Werbeetat
  rozpočet na reklamu
 22. die Gattung
  druh
 23. der Bruchteil
  zlomek, kousek, část
 24. der Einsatz
  použití, nasazení, zapojení, využití
 25. das Zustandekommen
  uskutečnění, provedení
 26. gestalten
  vytvořit, utvořit, uzpůsobit
 27. die Informationsaufnahme
  odběr informací, informační spojení
 28. zu Stande kommen
  uskutečnit (se)
 29. zu Stande bringen
  provést, vykonat, uskutečnit
 30. der Ansatz
  základ, náznak
 31. hervorrufen
  vyvolat, způsobit
 32. der Vorgang
  událost, případ, průběh, děj, vývoj
 33. etw. in seine Überlegungen (mit) einbeziehen
  zahrnout do svých úvah
 34. wahrnehmen
  vnímat, postřehnout, všímat si, zpozorovat, využít
 35. der Reiz
  popud, podnět
 36. das Abbild
  vyobrazení, obraz
 37. der Bezugsrahmen
  rámec, odběrní systém
 38. beinhalten
  obsahovat, zahrnovat
 39. ableitbar
  odvoditelný
 40. die Anwendung
  (po)užití, upotřebení
 41. die Datenbeschaffung
  pořízení dat
 42. scheitern
  ztroskotat, uvíznout, zkrachovat
 43. anhand
  • (s) pomocí, na základě čeho
  • Präp; mit Gen
 44. das Gedächtnis
  paměť
 45. unzulänglich
  nedostatečný
 46. anschließend
  hned po tom, navazující, přiložený
 47. die Bewertung
  (o)hodnocení, zhodnocení
 48. unvorhergesehen
  nepředvídatelný, nenadálý, nečekaný
 49. sich zu etw. äußern
  vyjádřit / vyjadřovat se k čemu / o čem
 50. empfinden
  cítit, pociťovat, vímat
 51. die Gegebenheit
  daná skutečnost
 52. die Anschaffung
  obstarání, pořízení, nákup
 53. wechselseitig
  vzájemný
 54. erachten
  uznávat, pokládat, mínit
Author
ID
147743
Card Set
2. Marketingplanung als Basis der Werbeplanung
Description
2.1 Analyse des Entscheidungsverhaltens; 2.1 Marktanalyse
Updated
Show Answers