2.1 Partialmodelle nach Mazanec

The flashcards below were created by user scorpsive on FreezingBlue Flashcards.

 1. Partialmodelle nach Mazanec (1978)
  - zur Erklärung der Markenwahlentscheidung
  • 1) Einstellungsmodell
  • 2) Imagemodell
  • 3) Modell des erlebten Risikos
  • 4) Modell der kognitiven Dissonanz
 2. der Gegenstand
  věc, objekt, cíl, předmět
 3. stets
  stále, pořád, neustále
 4. im/in Einklang mit j-m/etw. stehen
  v souladu, ve shodě
 5. beruhen
  zakládat se, spočívat, opírat se
 6. die Anmutung
  dojem, působení
 7. Einstellungsmodell
  Image Upload 1
 8. die Annahme
  • příjem, převzetí
  • schválení
  • předpoklad, domněnka
 9. die Erwägung
  uvážení, úvaha, zvážení
 10. etw. in Erwägung ziehen
  brát co v úvahu
 11. die Absicht
  úmysl, záměr, plán
 12. das Flair (nur Sg)
  zvláštní atmosféra
 13. die Markenbekanntheit
  známost značky
 14. beurteilen
  posuzovat, posoudit
 15. etw. ist schwer zu beurteilen
  co se těžko posuzuje
 16. zutreffend
  vhodný, případný
 17. Imagemodell
  Image Upload 2
 18. der Vordergrund (nur Sg)
  popředí
 19. die Wichtigkeit (nur Sg)
  důležitost, závažnost
 20. unerwünscht
  nežádaný, nežádoucí, nevítaný
 21. das Ausmaß
  • míra, rozsah
  • velikost, rozsah, dimenze
 22. die Beeinflussbarkeit
  ovlivnitelnost
 23. die Markentreue
  věrnost značce
 24. die Neigung
  náklnnost, sklon
 25. scheu
  plachý, nesmělý
 26. mühsam
  namáhavý, pracný, obtížný
 27. die Inanspruchnahme (nur Sg)
  využití, uplatnění
 28. die Beschaffung (nur Sg)
  opatření, pořízení, obstarání
 29. ausgeprägt
  vyhraněný
 30. unbeständig
  nestálý, vrtkavý
 31. beschwerlich
  obtížný, namáhavý
 32. Model des erlebten Risikos
  Image Upload 3
 33. die Einschätzung
  odhad, odhadnutí, zhodnocení, mínění
 34. beeinträchtigen
  poškozovat, narušovat
 35. der Spannungszustand
  stav napětí
 36. der Widerspruch
  odmlouvání, odpor, rozpor, nesoulad, nesouhlas
 37. mildern
  zmírnit, zeslabit, oslabit, zlehčit
 38. rechtfertigen
  ospravedlňovat, omlouvat, odůvodňovat
 39. zu etw. neigen
  být náchylný, mít sklon
 40. schwinden
  mizet, ubývat, ztrácet se
 41. im nachhinein
  pozadu, po prošlé lhůtě
 42. eifrig
  horlivý, snaživý, pilný
 43. verteidigen
  bránit, hájit, obhajovat
 44. die Befürchtung
  obava, strach
Author
ID
147895
Card Set
2.1 Partialmodelle nach Mazanec
Description
z knihy, slidů
Updated
Show Answers