Chin - ch1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. bashiniandai
  • ba1shi2nian2dai4
  • 八十年代
  • eighties
 2. zhongqi
  • zhong1qi1
  • 中期
  • mid-
 3. keyu
  • ke4yu2
  • 课余
  • free time after class
 4. jizhe
  • ji4zhe3
  • 记者
  • reporter
 5. caifang
  • cai3fang3
  • 采访
  • interview
 6. kanfa
  • kan4fa3
  • 看法
  • viewpoint
 7. genju
  • gen1ju4
  • 根据
  • according to
 8. laoshishuo
  • lao3shi2shuo1
  • 老实说
  • frankly speaking
 9. jiaoyubu
  • jiao4yu4bu4
  • 教育部
  • min, of edu.
 10. guiding
  • gui1ding4
  • 规定
  • regulation, rule
 11. yixinyiyi
  • yi1xing1yi1yi4
  • 一心一意
  • wholeheartedly
 12. mianfei
  • mian3fei4
  • 免费
  • free
 13. xuefei
  • xue2fei4
  • 学费
  • school fees
 14. fudan
  • fu4dan1
  • 负担
  • afford
 15. yingxiang
  • ying3xiang3
  • 影响
  • influence, effect
 16. zhixu
  • zhi4xu4
  • 秩序
  • order
 17. guoji
  • guo2ji4
  • 国际
  • international
 18. guanxi
  • guan1xi4
  • 关系
  • relations
 19. shangxin
  • shang1xin1
  • 伤心
  • sad, heartbroken
Author:
Anonymous
ID:
148123
Card Set:
Chin - ch1
Updated:
2012-04-17 12:43:12
Tags:
1st half
Folders:

Description:
fuuuuuuuuuuuuuuuuck
Show Answers: