kulcsszavak

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. skizma
  • = egyházszakadás
  • a római (nyugati, vagy latin) és a bizánci (keleti vagy görög) keresztény egyház hivatalosan is különválik egymástól
  • 1054
 2. wormsi konkordátum
  • az invesztitúra háborúban a pápaság és császárság megegyezése
  • 1122
 3. Magna Charta Libertatum
  • Nagy szabadságlevél
  • kiadása Angliában
  • 1215
 4. morvamezei csata
  • Habsburg Rudolf német uralkodó legyőzi II. Ottokár cseh–morva királyt -> megalapozza a Habsburg-dinasztia hatalmát
  • 1278
 5. Aranybulla megerősítése
  • 1351
  • ősiség
  • kilenced kötelező beszedése
  • nemesi jogegyenlőség törvénybe iktatása
 6. rigómezei csata
  • 1389
  • oszmán-török győzelem a szerbek felett Rigómezőnél
 7. konstanzi zsinat
  • 1414-1418
  • cél: megszüntesse a nyugati egyházszakadást (szkizmát)
  • javítsa a meglazult egyházi fegyelmet
  • helyreállítsa a hitegységet.
  • XXIII. János ellenpápa és Zsigmond császár hívta össze
  • 1415: Husz János eretnekké nyilvánítása
 8. harmincéves háború
  • 1618-48
  • vallási (katolikus–protestáns) és a nagyhatalmi ellentétek (Habsburg–francia) egymást erősítve jelennek meg
 9. Szent Liga
  törökellenes nemzetközi erők (Szent Liga) visszafoglalják Budát a törököktől (1686)
 10. pozsonyi ogy
  • 1687
  • magyar rendek lemondanak a szabad királyválasztásról és az Aranybulla ellenállási záradékáról
 11. dicsőséges forradalom
  • 1689
  • Anglia
  • Jognyilatkozat kiadása
  • alkotmányos királyság intézményének létrejötte
 12. spanyol örökösödési háború
  • 1701-1714
  • Habsburgok vs Bourbonok
  • (+ velük szövetséges hatalmak)
 13. szatmári béke
  • 1711
  • Rákóczi-szabadságharcot lezáró béke
  • kompromisszum a Habsburgok és a magyar rendek között
Author
ID
148178
Card Set
kulcsszavak
Description
töri
Updated
Show Answers