Begrep geografi uke 16

The flashcards below were created by user linnea on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva betyr jordbruksrevolusjon?
  Jordbruksrevolusjonen er den store forandringen som skjedde for ca. 10000 år siden, da menneskene gikk fra å være jeger og samlere, til å bli bønder.
 2. Hva betyr befolkningseksplosjon?
  En befolkningseksplosjon betyr at folketallet plutselig stiger raskt. Folketallet hart steget jevnt og trutt, men fra 1960 til 2000 fordoblet befolkningen seg fra 3 milliarder til 6 milliarder over en ganske kort periode.
 3. Hva betyr demografi?
  Demografi betyr en befolkningsbeskrivelse. Denne beskrivelsen viser befolkningens størrelse, kjønn og alder av befolkningen + hvor de bor og hvordan det forandrer seg over tid.
 4. Hva betyr Naturlig tilvekst?
  Naturlig tilvekst er forskjellen mellom hvor mange som blir født og hvor mange som dør. Alle land har en naturlig tilvekst. Naturlig tilvekst er antal fødte per 1000 innbygger minus antall døde per 1000 innbygger.
 5. Hva betyr negativ naturlig tilvekst
  At et land har negativ naturlig tilvekst betyr at det blir født færre barn enn det dør mennesker per år. Da minsker befolkningen. Land som har negativ naturlig tilvekst er Italia og Russland.
 6. Hva betyr fødselsrate?
  Fødselsrate blir definert som antall levendefødte barn per 1000 innbygger per år.
 7. Hva betyr dødsrate?
  Dødsrate blir definert som antall døde per 1000 innbygger per år.
 8. Hva betyr samlet fruktbarhetstall?
  Samlet fruktbarhetstall er tallet som forteller oss hvor mange barn hver kvinne i gjennomsnitt i en befolkning kommer til å føde i løpet av sin levetid. (I-land=1,6 barn U-land=2,8 barn)
 9. Hva betyr reproduksjonsnivå?
  Hver kvinne må føde i gjennomsnitt 2,1 barn for å opprettholde befolkningsstørrelsen.
 10. Hva betyr forventet levealder?
  Den forventede levealderen er i gjennomsnitt hvor lenge et barn som er født i et spesielt år, basert på statistikk og bosted. eks. Folk i I-land har en forventet levealder på gjennomsnitt 14 år lengre enn i U-land.
 11. Hva betyr spedbarnsdødelighet?
  Spedbarnsdødelighet er hvor mange barn som dør før de fyller ett år per 1000 fødte barn per år. eks. Hvis spedbarnsdødeligheten er 40, betyr det at 40 barn av 1000, døde før de ble ett år.
 12. Hva betyr epidemi?
  En epidemi er en farlig smittsom sykdom som sprer seg veldig raskt over store områder, for eksempel HIV viruset som smittet 39,5 millioner mennesker i 2006.
 13. Hva betyr en bærekraftig utvikling?
  En bærekraftig utvikling handler om hva kloden tåler av forurensing og hvor mange mennesker jorda kan brødfø med ressursene som finnes. for eksempel hvis befolkningen øker mye raskere enn matproduksjonen fra landbruket kan dtte føre til økt sult og fattigdom.
Author
ID
148195
Card Set
Begrep geografi uke 16
Description
Begrepene til samfunnsfagprøve uke 16, klasse 10B :) Linni er best
Updated
Show Answers