Character and personality 1

The flashcards below were created by user pabloliberdo on FreezingBlue Flashcards.

 1. sincerity (sinserity)
  • SZCZEROSC
  • Please accept our sincere thanks.
 2. coarse (ko;s)
  • szorstki, gruboziarnisty,ordynarny
  • coarse sand/salt/hair
  • rude and offensive, especially about sex
 3. permissive pemisiv
  liberalny, puszczalski
 4. introverted introwertyd
  • zamkniety w sobie
  • His teachers perceived him as shy and introverted.
 5. taciturn tasiten
  malomowny
 6. gregarious grigerjes
  towarzyski
 7. sly
  chytry przebiegly
 8. malicious meliszjes
  • zlosliwy podly
  • Your malicious remark wounded me deeply
 9. reckless
  nieostrozny
 10. aloof
  • powsciagliwy, z dala na uboczu
  • He was a cold man, aloof and distant.She kept herself aloof from her husband's business.
 11. pushy
  • natrętny, natarczywy, nachalny bezczelny, arogancki
  • a pushy salesman
 12. approachable aprouczubol
  • przystepny
  • Despite being a big star, she's very approachable.
 13. down-to-earth
  • przyziemny, praktyczny, twardo stąpający po ziemi
  • sensible and practical, in a way that is helpful and friendly
 14. grumpy grampi
  • zrzedliwy
  • I hadn't had enough sleep and was feeling a bit grumpy.a grumpy old man.
 15. overbearing
  • apodyktyczny. She found him rude and overbearing.
  • overbear czasownikprzeciążyć przemóc, pokonac
 16. stingy [stindzi]
  • skapy
  • He's very stingy - he doesn't like to spend money.
 17. a doer [a due]
  czlowiek czynu
 18. impetuous [impeczjues]
  popędliwy, porywczy, impulsywny, żywiołowy
 19. peculiar [pekjulia]
  • dziwny osobliwy
  • They behaved in a very peculiar way.
  • I don't think I'll eat anything—I'm feeling a bit peculiar.
 20. temper
  • charakter, temperament, usposobienie informal nastrój (panujący), morale
  • SHE must learn to control his temper.
  • The temper in the country is changing. (W kraju zmieniają się nastroje.)
  • czasownikformal łagodzić (coś), miarkować, powściągać (kogoś) hartować (stal)
 21. brusque [brusk]
  obcesowy i odpryskliwy
 22. obstinate
  • zawzięty, uparty, uporczywy (np. osoba, cisza, plama)
  • He can be very obstinate when he wants to be!
 23. severe [siwija]
  • poważny, ciężki
  • He hardly recovered from a severe illness. (On ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby przeciwieństwo: mild
  • ekstremalny (o pogodzie) srogi, surowy (kara, krytycyzm) synonim: stern przeciwieństwo: lenient surowy (osoba) surowy, prosty (np. fryzura, dekoracja)
 24. a crank
  maniak, fanatyk, nawiedzony (określenie pejoratywne)
 25. consistent
  • jednolity, spójny, konsekwentny
  • She's not very consistent in the way she treats her children.
  • The results are entirely consistent with our earlier research.
 26. cunning
  • chytry przebiegly cwany
  • a cunning liar
  • He was as cunning as a fox.
 27. gullible [galibol]
  • latwowierny
  • Surely you weren't gullible enough to believe all that?
 28. negligent [neglidzent]
  niedbaly nonszalancki
 29. haughty [hoti]
  butny hardy wyniosly
 30. prudish
  pruderyjny
 31. garrulous [garules garjules]
  • gadatliwy
  • He became positively garrulous after a few glasses of wine.
 32. a windbag
  zrzeda maruda nudziarz
 33. a gasbag
  gadula
 34. inquisitive
  dociekliwy wścibski (określenie pejoratywne)
 35. a miser [a majze]
  skapiec sknera
 36. thrifty [frifti]
  gospodarny oszczedny
 37. a sponger
  darmozjad osoba zyjaca na czyjs koszt
 38. a dodger (dodze)
  • kombinator, obibok
  • a person who avoids doing what they should doa
  • tax dodger (= someone who avoids paying tax)
 39. a slowcoach (sloukoucz)
  • slamazarny
  • someone, especially a child, who is walking or doing something too slowly
 40. a sissy or a cissy (sisi)
  maminsynek
 41. a tomboy
  chłopczyca. Dziewczyna zachowująca sie jak chłopak.
 42. a battleaxe (a batlax)
  weapon or unpleasant old woman.
 43. overbearing (ouwe berin)
  • apodyktyczny.
  • Milligan had an overbearing father.
 44. daft
  • niemądry, durny.
  • Don't be so daft.
  • She's not as daft as she looks.
 45. daredevil (derdewl)
  smiałek, szleniec.
 46. solitary (solitri)
  • samotnik
  • She enjoys long solitary walks.
  • He led a solitary life.
  • izolatka, pusty opustoszały (ulica)
 47. aspiring (aspajarin)
  • ambitny
  • Aspiring musicians need hours of practice every day.
 48. candid
  • szczery
  • To be candid, I can't stand her.
  • a candid photograph is one that is taken without the person in it knowing that they are being photographed
 49. cautious (koszes)
  • ostrożny
  • She never speeds, she is a very cautious driver
 50. charismatic (karismatik)
  • charyzmatyk
  • charuzmatyczny
 51. despicable (dispikibol)
  nikczemny podły
 52. conscientious (koncienczjes)
  • sktupulatny, sumienny
  • She was diligent and conscientious.
 53. disorderly (diso:dli)
  bezładny niechlujny
 54. effusive (ifjusif)
  wylewny, górnolotny, przesadny
 55. hesitant (hezetent)
  niepewny, nezdecydowany, wachający się
 56. idle (ajdl)
  leniwy, prózniaczy, próznowac
 57. idolatrous (ajdoletres)
  • bałwochwalczy
  • idolatry ( ajdoletri) bałwochwólstwo
 58. impudent (impjedent)
  old fashioned bezczelny, zuchwały.
 59. in the flash (in we flesz)
  we własnej osobie, na żywo
 60. indecisive (indisajsiw)
  • niezdecydowany, chwiejny, niepewny
  • nierozstrzygnięty (np. argument)
 61. indolent
  • leniwy, opieszały, powolny, niemrawy, gnuśny
  • technical niebolesny, niebolący (o ranie, schorzeniu)
  • rzeczownik źle się gojący
 62. lenient (linienT)
  pobłażliwy
 63. peppy (pepi)
  pełny energii, werwy
 64. treacherous (treczues)
  podstępny, zdradliwy
 65. wacky (łaki)
  głupi, stuknięty, szurnięty zwariowany, odjechany
 66. superficial (superfiszjol)
  pobieżny, powierzchowny It's a very superficial description. (To jest bardzo pobieżny opis.)pozorny I don't trust his superficial friendliness. (Nie ufam jego pozornej życzliwości.)płytki (o osobie), powierzchowny (o ranie, uczuciach) nieistotny, drobny (o zmianie) powierzchowny, dotyczący warstwy zewnętrznej (np. gleby, skały)
 67. wimp (łimp)
  cienias łamaga
Author
ID
148614
Card Set
Character and personality 1
Description
english polish DICTIONARY
Updated
Show Answers