mormonere

The flashcards below were created by user julieeah on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvor mange mormonere er det i verden?
  • 15 millioner
  • (1/2 Utha er mormonere)
 2. Når kom den første misjonæren til Norge?
  I 1851
 3. Hvem er Joseph Smith?
  • I 1820 fikk han er åpenbaring. (14 år)
  • Han ble utvalgt av Gud til å gjenopprette den opprinnelige kirken på jorda.
  • Engelen Mormoni viste Joseph hvor han skulle finne boken i 1827.
  • I 1830 oversatte han boken og skrev den på gullplater.
 4. Hvor og når ble Mormonkirken grunnlagt?
  I 1830 i New York.
 5. Hvordan reagerte folk på mormonkirken?
  • Mange ble sinte på grunn av den nye læren. Men kirken vokste. I 1844 ble Joseph Smith og broren arrestert og rasende folkemengder trengte seg inn og drepte dem.
  • Den nye lederen ble Brigham Young.
  • Han og de andre medlemmene måtte flykte lenger og lenger vest, helt til de endte opp i Salt Lake Vally i Utah.
  • Mormonerne kom i konflikt med myndighetene, spessielt på grunn av flerkoneri. (ble til slutt forbudt)
 6. Hvordan har veksten for Mormonerene vært?
  • Den vokste fort og vokser enda.
  • Er en av de religionene som er raskest veksende i USA.
 7. Hva tror en Mormoner på?
  • Både bibelen og mormons bok.
  • Gud viser sin vilje gjennom sine profeter også den dag i dag. (Lederne i kirken kalles profet)
  • De tror at Faderen, Sønne og den hellige ånd er tre forskjellige personligheter men som har samme oppgave.
  • Gud og Jesus er fullkomne.
  • Gud er far til alle mennesker.
  • Mormonere kan døpes på vegne av avdøde familiemedlemmer som ikke har vist om læren.
 8. Hva skal man ikke gjøre?
  • Ikke bruke tobakk, alkohol, te eller kaffe.
  • De tillater ikke homofili, porno eller sex utenfor ekteskap.
 9. Hva oppfordres for gutter over 19 år?
  til å misjonere for kirken i 2 år.
Author:
julieeah
ID:
148645
Card Set:
mormonere
Updated:
2012-04-19 18:47:51
Tags:
rle
Folders:

Description:
rle......
Show Answers: