Law

The flashcards below were created by user pabloliberdo on FreezingBlue Flashcards.

 1. to conform (kon:fom)
  dostosować, dostosowywać, dopasować, dopasowywać

  • zgadzać się
  • The building does not conform with safety regulations.

  • zastosować się do nakazów Kościoła
  • conforming
  • przymiotnik
  • zgodny (np. z religią)
 2. to forbid (fo,bid)
  • zabranić
  • forbid somebody (from doing something) He forbade them from mentioning the subject again.forbid something Her father forbade the marriage.forbid somebody to do something You are all forbidden to leave.forbid somebody something My doctor has forbidden me sugar.forbid (somebody) doing something She knew her mother would forbid her going.

  • forbade (fobad or fobejd)
  • forbbiden (fobidn)
 3. outlaw (autlo)
  człowiek wyjęty spod prawa
 4. trafficking
  handel narkotykami bronią
 5. to launder ( lon:de)
  prać np. brudne pieniądze,
 6. to embezzle (imbezl)
  zdefraudować pieniadze fundusze.
 7. tribunal (trajbjunl)
  trybunał,sąd
 8. to burgle (tu bergl)
  włamać sie
 9. to forge (fo:dz)
  • podrabiać fałszować
  • tez zaczynać znajomość lub kuć wykuwać.
 10. to rob
  • okradać np. bank.
  • to rob a bank
  • The tomb had been robbed of its treasures.
  • The gang had robbed and killed the drugstore owner.
 11. jurisdiction (dzurysdikszyn)
  jurysdykcja kompetencja
 12. to bar
  • zakazywać, zabraniać (komuś wstępu gdzieś) zagradzać, tarasować (np. przejście) zamknąć (na zasuwę), zaryglować
  • oraz
  • pub, bar, knajpa (miejsce, gdzie podaje się alkohol)
  • bar, kontuar (np. w pubie, restauracji)
  • I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
  • tabliczka (np. czekolady), kostka (np. mydła), sztabka (np. złota)
  • pręt, sztaba, rygiel
  • słupek (na wykresie)
  • pasek (np. menu na komputerze)
  • poprzeczka (górna część bramki)
  • drążek (gimnastyczny)
  • technical takt (w muzyce)
  • synonim: measure
  • szlaban, rogatka, zapora, bariera
  • adwokatura, palestra
  • smuga (wąski pasek czegoś)
  • pasek, belka (na mundurze żołnierza)
 13. to offend
  • urazić, urażać, obrazić, obrażać (ranić)
  • razić (np. gust, ucho)
  • formal złamać prawo, popełnić wykroczenie
 14. tribunal (trajbjunl)
  dławić, dusić (kogoś) tłumić (np. protest), hamować (np. rozwój
 15. to comply (tu komplaj)
  • zastosować się, stosować się, odpowiadać czemuś
  • They refused to comply with the UN resolution.
 16. dubious djubies
  • podejrzany, wątpliwy niepewny, powątpiewający, wątpiący (okazujący wątpliwość) dyskusyjny, wątpliwy wątpliwy, niepewny (niskiej jakości)
  • I was rather dubious about the whole idea.
 17. joyride (dzojrajd) joyriding
  the crime of stealing a car and driving it for pleasure, usually in a fast and dangerous way
 18. a breathalyser (brefelajze)
  • a device used by the police to measure the amount of alcohol in a driver's breath
  • alkomat
 19. a villain (a wilen)
  drań, łajdak, łotr, nikczemnik czarny charakter (w literaturze)
 20. counterfeit (kauntefit)
  podrabiać fałszowac
 21. surveillance (sewelienc)
  • inwigilacja, obserwacja, nadzór (np. policyjny)
  • The police are keeping the suspects under constant surveillance.
 22. intrude (intrud)
  • narzucać (np. swoją opinię) przeszkadzać zakłócać,
  • I'm sorry to intrude, but I need to talk to someone.
 23. to harass (haras)
  dokuczać, dręczyć, nękać, napastować (seksualnie) zakłócać przebieg Pokaż zdania z internetuharass sb czasownikdręczyć kogoś, napastować kogoś harassed przymiotnikBrE udręczony, znękany.
  He has complained of being harassed by the police.She claims she has been sexually harassed at work.
  • dokuczać, dręczyć, nękać, napastować (seksualnie) zakłócać przebieg Pokaż zdania z internetuharass sb czasownikdręczyć kogoś, napastować kogoś harassed przymiotnikBrE udręczony, znękany.
  • He has complained of being harassed by the police.
  • She claims she has been sexually harassed at work.
 24. defame (difejm)
  zniesławiać, oczerbniać
 25. deliberate (diliberet)
  • przymiotnik celowy, zamierzony It was a deliberate act. (To był zamierzony czyn.)
  • spokojny, nieśpieszny He approached her with deliberate steps. (On podszedł do niej nieśpiesznym krokiem.)
  • przemyślany (o decyzji), świadomy (o wyborze), z premedytacją (o morderstwie)
  • czasownik naradzać (się), obradować rozmyślać, rozważać, zastanawiać (się)
 26. libel (lajbol)
  • formal oszczerstwo, paszkwil, potwarz, zniesławienie
  • He sued the newspaper for libel.
 27. acquit (AKŁIT)
  • uniewinniać, uniewinnić uwolnić, uwalniać, zwolnić, zwalniać
  • to decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crimeThe jury acquitted him of murder.
 28. slander ( slande)
  • rzeczownik obmowa, oszczerstwo zniesławienie He was sued for slander. (On został oskarżony o zniesławienie.)
  • czasownik szargać (czyjeś dobre imię), obmawiać (kogoś), oczerniać (kogoś)
 29. accomplice (akamples)
  • wspólnik, współwinny (np. w dokonaniu przestępstwa)
  • a person who helps another to commit a crime or to do something wrong
 30. ransom (ransem)
  • okup
  • czasownik wykupić, wykupywać
 31. perjure (perdze)
  • krzywoprzysiestwo
  • perjure yourself (law) to tell a lie in court after you have sworn to tell the truth
 32. conceal ( konsil)
  • rzeczownik ukryć, ukrywać, skryć, skrywać, ukryć, ukrywać przeciwieństwo: reveal przymiotnikukryty, niewidoczny
  • The listening device was concealed in a pen.I tried to conceal my surprise when she told me her age.It was said that the police concealed vital evidence.Is there something you're concealing from me?
Author:
pabloliberdo
ID:
149200
Card Set:
Law
Updated:
2012-04-24 13:24:31
Tags:
English law
Folders:

Description:
English poilsh dictionary
Show Answers: