Bisl Schema detail

The flashcards below were created by user nandemene on FreezingBlue Flashcards.

  1. Uit welke clusters bestaat het uitvoerende proces?
    • 1. Gebruiksbeheer
    • 2. Functionaliteitenbeheer
  2. Hoe zit het cluster Gebruiksbeheer eruit?
    Image Upload 1
  3. Hoe ziet het cluster Fuctionaliteitenbeheer eruit?
    Image Upload 2
  4. Welk processen zitten er tussen Gebruiksbeheer en Fuctionaliteitenbeheer?
    Image Upload 3
  5. Wat zijn de sturende processen?
    • Planning & Control -> managen tijd en capaciteit
    • Financieel management -> managen van kosten
    • Behoefte management -> managen inhoud en functionaliteit
    • Contractmangement-> managen van dienstverleningsactiviteiten
    • Image Upload 4
  6. Welke 2 clusters zitten er in richtinggevend/strategie?
    • 1. Opstellen Informatievoorziening-organisatie strategie
    • 2. Opstellen informatiestrategie
  7. Welke processen zitten er in Opstellen IV-organisatie strategie?
    Image Upload 5
  8. Welke processen zitten er informatie strategie?
    Image Upload 6
  9. Welk proces zit er tussen de processen opstellen IV-organisatie strategie en informatie organisatiestrategie?
    Image Upload 7
  10. Hoe ziet het complete schema eruit?
    Image Upload 8
Author
ID
149251
Card Set
Bisl Schema detail
Description
BISL schema in detail
Updated
Show Answers