Kraft og bevegelse

The flashcards below were created by user noddie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva er fart og hva måler vi fart i ?
  Fart er et mål på hvor langt noe flytter seg per tid. Det kan være store forskjeller i verdiene. Lyset beveger seg 300 000 km i løpet av ett sekund. Jorda flytter seg 30 km i løpet av et sekund i banen rundt sola. En bil kjører 60 km på en time. En god skiløper kan gå mer en 20 km på en time. På grunn av kontinentaldrift utvider Atlanterhavet seg med 2 cm i året. De mest brukte enhetene for fart er kilometer per time (km/t) og meter per sekund (m/s.)

  FART = STREKNING / TID
 2. Hva er akselerasjon og hvordan regner vi ut dette?
  Akselerasjon er et mål på hvor raskt farten endrer seg. En bil akselererer når farten vi leser av på speedometeret, øker eller minker. Bilen akselererer også når farten endrer retning.

  AKSELERASJON = SLUTTFART - STARTFART / TID
 3. Hva er kraft ?
  I dagligtalen bruker vi ordet kraft på forskjellige måter. Ofte er det energi vi mener når vi sier kraft, for eksempel vannkraft og vindkraft. I stedet for å bruke ordet kraft kan vi si skyv eller trekk. I naturfag brukes ordet kraft bare når det er snakk om skyv eller trekk. En kraft har alltid noe med to gjenstander å gjøre.
 4. Forklare om tyngde/gravitasjon og hvordan den virker.
  det virker en kraft fra jorda på deg som kalles tyngden eller gravitasjonen. Tyngden fra jorda virker alltid på deg. Tyngden virker på alle gjenstander og er et eksempel på en kraft som virker over avstand, uten at det er kontakt mellom gjenstandene. Gravitasjonen fra jorda på månen holder månen i banen sin, og gravitasjonen fra sola på jorda gjør at jorda går i bane rundt sola. Gravitasjonen virker over store avstander og mellom alle gjenstander. Det er ikke bare tyngdekraften som virker over avstand. Når du bruker en magnet til å løfte opp binderser eller skrifter, virker kraften på skriftene fra magneten selv om magneten ikke berører skriftene.
 5. Forklare Newtons første lov.
  • Dersom det ikke virker krefter på en gjenstand, vil den fortsette i rettlinjet bevegelse med konstant fart, eller forbli i ro.
  • Eksempel på friksjon: Tenk deg at du aker ned en bakke og ut på et vann som er dekket av is med snø på. Selv om kjelken glir lett på snøen, stopper du etter en stund. Det kommer av at det virker en kraft på kjelken fra sjøen. Denne kraften kalles en friksjon.
 6. Forklare Newtons andre lov.
  • Summen av kreftene er masse multiplisert med akselerasjon.
  • Eksempler: en profesjonell fotballspiller sparker hardere til ballen enn ei lita jente. Den profesjonelle spilleren gir ballen størst akselerasjon. Det viser seg at det alltid er slik at jo større kraft som virker på en gjenstand, desto større blir akselerasjonen. Dytter du en handlevogn, får vogna større akselerasjonen når den er tom enn når den er full av varer. Det viser seg at det alltid er slik at jo større masse en gjenstand har, desto mindre blir akselerasjonen når vi bruker en bestemt kraft på den.
 7. Enklere forklaring på fiksjon?
  En fiksjon er en kraft som virker i motsatt retning av kraften.
Author:
noddie
ID:
149598
Card Set:
Kraft og bevegelse
Updated:
2012-04-23 18:48:38
Tags:
tirsdag
Folders:

Description:
Naturfagsprøve
Show Answers: