Ekonomi 2

The flashcards below were created by user Ozze on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad beskriv i marknadsplanen?
  Den ingående marknaden och återgärder man använder sig utav för att nå sitt försäljningsmål
 2. Vad mer beskrivs i marknadsplanen
  Man beskriver i detalj vad och hur mkt som ska säljas och kosta
 3. Hur börjar man med en marknadsplan?
  Att analysera marknaden och se vad som har hänt där under de sensaste månaderna, och från vilken utgångspunkt man ska utgå ifrån
 4. Utfrån marknadsplanen ska man upprätta vadå?
  En Kommunikationsplan
 5. Vad är en kommunikationsplan?
  En mer detaljerad om hur och när de olika marknadsförinsatersna ska göras
 6. Vad beskriver kommunikationsplanen?
  • Vilken produkt som ska marknadsföra
  • Hur stor budget man har på de olika sakerna
  • VIlka målgrupper man riktar sig in på
 7. Ge ett exempel på tvåvägskommunikation
  Torghandel
 8. Vad står AIDAS för?
  Attention - Interest - Desire - Action - Satisfaction
 9. Vad står AIDAS bokstäver för?
  • Attetion - Kunde blir medveten att varan finns
  • Intrest - Man blir intresserad av produkten
  • Desire - Man önskar att köpa produkten
  • Action - Man köper varan
  • Satisfaction - Man blir nöjd med köpet
 10. Vad står AIDASS?
  Attetion - Intresst - Desire - Action - Satisfaction - Service
 11. Vad menas med Service inom AIDASS modellen?
  Service - Att man kontaktar kunden för att ta reda på om kunden är nöjd eller inte
 12. Vart används DABA- modellen ?
  I tvåvägskommunkation vid försäljning
 13. Vad står DABA för?
  • Definera kundens behov
  • Kunde får accept över vilket behovet är
  • Kunde får bevis på att företagets produkt uppfyller kundes behov
  • Kunden ACCEPTERAR säljarens bevis
 14. Vad har relationsmarknadsföring som mål?
  Att man skapar bestående kontakt med kunden
 15. Vad gör man med Produkt/Marknadsmatris?
  Man kopplar samman marknadens olika segment med företagets sortiment
 16. Vad är matrisen bra för?
  Att få det lättare att dela in marknadsföringinsatserna
 17. Hur många procent brukar uppmärksammans över ett säljblad?
  Högst 4-5 %
 18. Varför är Internet bra marknadsförings metod?
  För att det kostar nästan inget och man når ut till många
 19. En bra kundrelation skapar vadå?
  En trogen kund
 20. Vad ska man tänka på inom Service biten i marknadsstrategin?
  Vilken service som ska erbjudas om man ska sälja dirket till kunden eller via någon mellanhandel
Author
ID
151437
Card Set
Ekonomi 2
Description
Mada kaka 2
Updated
Show Answers