AmerTest3 Hardwords-68Cards 2012-05-06jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/68 AmerTest3 --
  1/68 AmerTest3 Hardwords-68Cards 2012-05-06jsv jsv --
 2. 2/68 HardWords --
  2/68 41035 --
 3. 3/68 outer space ; space ; (anatomy) cavity /// slain person (refers to soldier in combat) ; dead person (refers to sudden, unnatural death --
  3/68 חָלָל  --
 4. 4/68 to play the flute /// desecrate ; (literary) to renege , to break an agreement --
  4/68 חִלֵּל  --
 5. 5/68 to be desecrated --
  5/68 חֻלַּל  --
 6. 6/68 powered, activated ; motivated, driven -- Revolution is driven by ideology
  6/68 מוּנָע -- המהפכה מונעת על ידי אידיאולוגיה
 7. 7/68 to prevent ; to withhold --
  7/68 מָנַע  --
 8. 8/68 to be moved ; to be goaded into doing something ; to be started (engine --
  8/68 הוּנַע --
 9. 9/68 staging, stage-managing --
  9/68 בִּיּוּם  THINK - BAMA --
 10. 10/68 appearance, showing up ; appearance, performance ; emergence, arrival --
  10/68 הוֹפָעָה  --
 11. 11/68 phenomenon, manifestation --
  11/68 תּוֹפָעָה  --
 12. 12/68 completely, absolutely, totally -- Not only a vote of the couch is not suitable for grass rest of the furniture, is also a completely different style.
  12/68 לַחֲלוּטִין -- לא רק שצבעה של הספה אינו מתאים לצבעם של שאר הרהיטים, היא גם בעלת מסיגנון שונה לחלוטיןHELP HELP - WHY IS THE TZEVAH AND NOT TZEVA. WHERE IS THEY HEY FROM
 13. 13/68 to lay the foundations -- Kimeridg' University mathematician, Alan Turing, laid the foundation for the invention of software.
  13/68 הִנִּיחַ יְסוֹד (למשהו -- המתמטיקאי מאוניברסיטת קימרידג', אלן טורינג, הניח את היסודות להמצאת התוכנה
 14. 14/68 to leave alone, to desist ; to allow, to let, to facilitate ; (literary) to allow to rest /// to place, to deposit, to set down ; to assume, to make an assumption ; (literary) to leave, to be survived by (refers to the immediate family of a deceased -- People who rarely visit museums, will probably notunderstand how complex modern works of art.
  14/68 הֵנִיחַ  -- אנשים אשר מבקרים במוזאונים לעיתים רחוקות, סביר להניח שלא יבינו עד כמה מורכבות עבודות של אומנות מודרנית
 15. 15/68 fixed, immobile, stationary --
  15/68 נַיָּח  --
 16. 16/68 invention ; concept, idea, plan ; fabrication, figment (product) of one's imagination ; presentation, proffering, production ---HELP HELP WHAT IS FINDING IN HEBREW- SAME WORD --
  16/68 הַמְצָאָה  --
 17. 17/68 design -- Compared money spent on designing and building thememorial, the ceremony was a drop in the oceandiscovery
  17/68 עִצּוּב  -- בהשוואה למחיר שהושקע בעיצוב ובבניה של מצבת הזיכרון, הטקס לחשיפתו היה טיפה בים
 18. 18/68 memorial monument -- Compared money spent on designing and building thememorial, the ceremony was a drop in the oceandiscovery
  18/68 מַצֵּבַת זִכָּרוֹן -- בהשוואה למחיר שהושקע בעיצוב ובבניה של מצבת הזיכרון, הטקס לחשיפתו היה טיפה בים
 19. 19/68 tombstone, gravestone ; memorial monument --
  19/68 מַצֵּבָה  --
 20. 20/68 work strength ; (military) strength; inventory -- Compared money spent on designing and building thememorial, the ceremony was a drop in the oceandiscovery
  20/68 מַצָּבָה  -- בהשוואה למחיר שהושקע בעיצוב ובבניה של מצבת הזיכרון, הטקס לחשיפתו היה טיפה בים
 21. 21/68 cost, expense -- Exposure memorial ceremony was relatively cheap costof its design and construction
  21/68 עֲלוּת  -- טקס חשיפת מצבת הזיכרון היה זול יחסית לעלות העיצוב והבניה שלה
 22. 22/68 cause, catalyst ; reason, rationale --
  22/68 עִלָּה  --
 23. 23/68 founder -- Founder of Palm, Jeff Hawkins, founder of a company called Numnta to create computers that can think like humans and to encourage the development of artificial intelligence.
  23/68 מְיַסֵּד  -- ממיסדי מחשב כף היד, ג'ף הוקינס, יסד חברה בשם 'נומנטה' כדי ליצר מחשבים אשר מסוגלים לחשוב כמו בני אדם וכדי לעודד פיתוח של בינה מלאכותית
 24. 24/68 to found, to establish ; (scholarly) to base, to derive --
  24/68 יִסֵּד  --
 25. 25/68 foundation  --
  25/68 יְסוֹד, בָּסִיס; הֲקָמָה, יִסּוּד; --
 26. 26/68 fund, foundation ; capital --
  26/68 קֶרֶן  --
 27. 27/68 computing) artificial intelligence -- Founder of Palm, Jeff Hawkins, founder of a company called Numnta to create computers that can think like humans and to encourage the development of artificial intelligence.
  27/68 בִּינָה [אִינְטֶלִיגֶנְצְיָה, תְּבוּנָה] מְלָאכוּתִית -- ממיסדי מחשב כף היד, ג'ף הוקינס, יסד חברה בשם 'נומנטה' כדי ליצר מחשבים אשר מסוגלים לחשוב כמו בני אדם וכדי לעודד פיתוח של בינה מלאכותית
 28. 28/68 literary) complaining, bitterness, anger ; (literary) embitterment -- Ridicule and derision they exposed the Indian writer,Nirad Tz'aodori, surprisingly in his native country made ​​him Lammermoor only slightly
  28/68 מִרְמוּר  -- הלעג והבוז להם נחשף הסופר ההודי, ניראד צ'אודורי, בארץ מולדתו באופן מפתיע גרמו לו למרמור רק במידה מועטה.
 29. 29/68 scorn, contempt ; disdain -- Ridicule and derision they exposed the Indian writer,Nirad Tz'aodori, surprisingly in his native country made ​​him Lammermoor only slightly
  29/68 בּוּז -- הלעג והבוז להם נחשף הסופר ההודי, ניראד צ'אודורי, בארץ מולדתו באופן מפתיע גרמו לו למרמור רק במידה מועטה.
 30. 30/68 annoyed, angry, furiouד -- One would think Snirad Tz'aodori be more upset afterridicule and derision of them suffering in India, his homeland
  30/68 נִרְגָּז  -- אפשר היה לצפות שניראד צ'אודורי יהיה יותר נרגז בעקבות הלעג והבוז מהם סבל בהודו, ארץ מולדתו
 31. 31/68 where -- Nirad Tz'aodori enjoyed little success in his country India, where ridiculed and scorned for roughly
  31/68 הֵיכָן  -- ניראד צ'אודורי נהנה ממעט הצלחה בארצו הודו, היכן שלעגו ובזו לו בגסות
 32. 32/68 rudely, boorishly, coarsely -- Nirad Tz'aodori enjoyed little success in his country India, where ridiculed and scorned for roughly
  32/68 בְּגַסּוּת  -- ניראד צ'אודורי נהנה ממעט הצלחה בארצו הודו, היכן שלעגו ובזו לו בגסות
 33. 33/68 hoarse --
  33/68 צָרוּד  --
 34. 34/68 to despise, to scorn HELP HELP - CHECK MILOT YACHAS -- Nirad Tz'aodori enjoyed little success in his country India, where ridiculed and scorned for roughly
  34/68 בָּז  ב -- ניראד צ'אודורי נהנה ממעט הצלחה בארצו הודו, היכן שלעגו ובזו לו בגסות
 35. 35/68 to humiliate, to chasten, to put down HELP HELP MILOT YACHAS --
  35/68 בִּזָּה  --
 36. 36/68 exaggerate  --
  36/68 הִגְזִים --
 37. 37/68 fertile ; productive -- Christina Rossetti was a very prolific writer
  37/68 פּוֹרֶה  -- כריסטינה רוזטי היתה סופרת מאוד פורה
 38. 38/68 music) conductor .....victor, champion, conqueror ; winner --
  38/68 מְנַצֵּחַ  --
 39. 39/68 appointed time ; specific time, specific date ; commemorative date ; במועדו - at the right time, on time -- The winner was very angry principal cellist of hisresignation, so near the first instance
  39/68 מוֹעֵד  -- המנצח כעס מאוד שהצ'לן הראשי שלו התפטר במועד קרוב כל כך למופע הראשון
 40. 40/68 lose one's balance, to trip, to stumble --
  40/68 מָעַד  --
 41. 41/68 habitual, known, has a history of being (a criminal, a dangerous intersection, an area that floods during heavy rains --
  41/68 מוּעָד  --
 42. 42/68 shocked, in a state of shock -- So shaken by the discovery that his main cellist to the first touch, the winner could not find his temper.
  42/68 מְזֻעְזָע  -- כל כך מזועזע מהגילוי שהצ'לן הראשי שלו לא יגע להופעה הראשונה, המנצח לא הצליח למצוא את עשתונותיו.
 43. 43/68 to be shaken, to be rocked ; to become agitated, to be shocked ; to be upset, to be destabilized, to be rocked to the foundations --
  43/68 זֻעְזַע  --
 44. 44/68 the following day, the day after --
  44/68 לְמָחֳרָת  --
 45. 45/68 to move ; to advance ; to fluctuate, to range -- vehicles moving
  45/68 נָע  -- הרכבים נעים
 46. 46/68 diameter --
  46/68 קֹטֶר  --
 47. 47/68 slang) someone who complains continuously, griper --
  47/68 קוּטֶר  --
 48. 48/68 complex !! made up of, composed of ; assembled, installed, affixed ; complicated, complex -- People who visit museums are rarely, rarely appreciatethe complexities of modern art
  48/68 מֻרְכָּב -- אנשים אשר מבקרים במוזאונים לעיתים נדירות, לעיתים רחוקות מעריכים את המורכבות של יצירות אמנות מודרנית
 49. 49/68 complexity, intricacy -- People who visit museums are rarely, rarely appreciatethe complexities of modern art
  49/68 מֻרְכָּבוּת  -- אנשים אשר מבקרים במוזאונים לעיתים נדירות, לעיתים רחוקות מעריכים את המורכבות של יצירות אמנות מודרנית
 50. 50/68 dawn -- Since the dawn of history, Native Americans have designed jewelry and religious objects turquoise and shells, which symbolize the sky and water, respectively.
  50/68 שַׁחַר  -- מאז שחר ההיסטוריה, ילידים אמריקאים עיצבו תכשיטים וחפצי דת מטורקיז וצדפים, אשר סימלו את השמים והמים בהתאמה.
 51. 51/68 native of (place); born in (place, date) ; (flowery) product of ... -- Since the dawn of history, Native Americans have designed jewelry and religious objects turquoise and shells, which symbolize the sky and water, respectively.
  51/68 יָלִיד  -- מאז שחר ההיסטוריה, ילידים אמריקאים עיצבו תכשיטים וחפצי דת מטורקיז וצדפים, אשר סימלו את השמים והמים בהתאמה.
 52. 52/68 to design, to tailor ; to mold, to forM -- Since the dawn of history, Native Americans have designed jewelry and religious objects turquoise and shells, which symbolize the sky and water, respectively.
  52/68 עיצבו עִצֵּב -- מאז שחר ההיסטוריה, ילידים אמריקאים עיצבו תכשיטים וחפצי דת מטורקיז וצדפים, אשר סימלו את השמים והמים בהתאמה.
 53. 53/68 object, article /// literary) desire, want, wish -- Since the dawn of history, Native Americans have designed jewelry and religious objects turquoise and shells, which symbolize the sky and water, respectively.
  53/68 חֵפֶץ  // חֵפֶץ  -- מאז שחר ההיסטוריה, ילידים אמריקאים עיצבו תכשיטים וחפצי דת מטורקיז וצדפים, אשר סימלו את השמים והמים בהתאמה.
 54. 54/68 seashell ; shell -- Since the dawn of history, Native Americans have designed jewelry and religious objects turquoise and shells, which symbolize the sky and water, respectively.
  54/68 צֶדֶף  -- מאז שחר ההיסטוריה, ילידים אמריקאים עיצבו תכשיטים וחפצי דת מטורקיז וצדפים, אשר סימלו את השמים והמים בהתאמה.
 55. 55/68 respectively -- Since the dawn of history, Native Americans have designed jewelry and religious objects turquoise and shells, which symbolize the sky and water, respectively.
  55/68 בְּהַתְאָמָה -- מאז שחר ההיסטוריה, ילידים אמריקאים עיצבו תכשיטים וחפצי דת מטורקיז וצדפים, אשר סימלו את השמים והמים בהתאמה.
 56. 56/68 object (noun --
  56/68 ואובייקטים אוֹבְּיֶקְט --
 57. 57/68 aspect -- Certain aspects, the war in Yugoslavia formally calledwere similar to World War
  57/68 אַסְפֶּקְט  -- באספקטים מסוימים, המלחמה במדינה שנקראה באופן רשמי יגוסלביה היו דומים למלחמת העולם השנייה.
 58. 58/68 title of a book or other printed work ; headline, caption ; flower petals ; (architecture) capitol ; (dentistry) crown (of a tooth) ; בכותרות - (colloquial) to be in the headlines, to be the center of attention -- The title suggests the book thoroughly examines the civil rights movement in 1960.
  58/68 כּוֹתֶרֶת  -- הכותרת מציעה שהספר יבחן באופן יסודי את התנועה לזכויות האזרח לשנת 1960.
 59. 59/68 civil rights plural -- The title suggests the book thoroughly examines the civil rights movement in 1960.
  59/68 זכויות האזרח -- הכותרת מציעה שהספר יבחן באופן יסודי את התנועה לזכויות האזרח לשנת 1960.
 60. 60/68 my weak words from review --
  60/68 41035 --
 61. 61/68 Artificial selection --
  61/68 ברירה מלאכותית --
 62. 62/68 by virtue of, in virtue of -- According to the student, the information is public domain under the Freedom of Information Act
  62/68 מִכֹּחַ  -- לטענת הסטודנט, המידע הינו נחלת הכלל מכוח חוק חופש המידע
 63. 63/68 consolation, condolence, comfort --
  63/68 נֶחָמָה  --
 64. 64/68 powered, activated ; motivated, driven -- Many argue that the social is driven BY protest narrow political interests, and that any connection between the public interest the most weak
  64/68 מוּנָע תואר -- רבים טוענים כי המחאה החברתית מונעת מאינטרסים פוליטיים צרים, וכי כל קשר בינה לבין טובת הציבור הרחב רופף ביותר
 65. 65/68 55/65. unstable, weak /// to weaken, to destabilize -- Many argue that the social is driven BY protest narrow political interests, and that any connection between the public interest the most weak *** HARD TO REMEMBER --
  65/68 55/65. רוֹפֵף -- רבים טוענים כי המחאה החברתית מונעת מאינטרסים פוליטיים צרים, וכי כל קשר בינה לבין טובת הציבור הרחב רופף ביותר --
 66. 66/68 engineer --
  66/68 מְהַנְדֵּס  --
 67. 67/68 to engineer ; (slang) to find a way out, to solve a problem ; (slang) to fool someone, to trick someone, to pull the wool over someone's eyes, --
  67/68 הִנְדֵּס  --
 68. 68/68 to train ; to prepare -- Due to the crisis in the education system,established a program designed to train engineers for teachers
  68/68 הִכְשִׁיר -- על רקע המשבר במערכת החינוך, הוקמה תוכנית שמטרתה להכשיר מהנדסים כעובדי הוראה.
Author:
Anonymous
ID:
152494
Card Set:
AmerTest3 Hardwords-68Cards 2012-05-06jsv.txt
Updated:
2012-05-06 16:16:56
Tags:
AmerTest3 Hardwords 68Cards 2012 05 06jsv jsv
Folders:

Description:
AmerTest3 Hardwords-68Cards 2012-05-06jsv.txt jsv
Show Answers: