DE 3.1

The flashcards below were created by user kpyziapl on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tego tematu się nie spodziewałem. Ale spróbuję powiedzieć kilka słów na ten temat.
  Dieses Thema hatte ist nicht erwartet. Aber ich versuchce doch, ein paar Worte dazu sagen.
 2. Chciałbym zdać ten egzamin. To jest dla mnie bardzo ważne.
  Ich möchte dieses Examen bestehen. Das ist für mich sehr Wichtig.
 3. To jest mój ostatni egzamin językowy.
  Das ist mein letztes sprachlices Exämen.
 4. Z przyjemnością opowiem o swojej rodzinie.
  Ich erzähle ihnen gerne über meine Familie.
 5. Proszę o cierpliwość. Muszę jeszcze pomyśleć.
  Ich bitte Sie um Geduld. Ich muss darüber nach denken.
 6. od miesiąca / od roku
  seit einem Monat / seit einem Jahr / zwei Jahren
 7. Byłem w radiu.
  Ich war heute im Radio.
 8. niektórzy ludzie
  manche Leute
 9. większość ludzi
  Die meisten Leute.
 10. Większość ludzi wyjechała.
  Viele Lete sind verraist.
 11. w ostatni weekend
  Am letzten Wochenende
 12. Ona pracuje jako księgowa.
  Sie arbeitet als Buchalter.
 13. On pracuje jako inżynier.
  Er arbeitet als Ingninier.
 14. Ona jest młodsza ode mnie.
  Sie ist jünger als ich.
 15. rzadko
  selten
 16. Rzadzko spotykam moją siostrę.
  Ich treffe meine Schwester selten.
 17. To jest daleko.
  Das ist weitweck.
 18. mój brat
  Mein Bruder
 19. wiele młodszy
  viel jünger
 20. do podstawówki
  zur Grundschule
 21. Spotykam moją rodzinę w czasie świąt wielkanocnych.
  Ich treffe meine Familie zu Weinachten.
 22. Moja rodzina mieszka nad morzem.
  Meine Familie wohnt an der See.
 23. Jeżdżę tam chętnie latem.
  Ich fahre dortin im Sommer gern.
 24. na plaży
  am Strand
Author
ID
152541
Card Set
DE 3.1
Description
DE 3.1
Updated
Show Answers