DE 3.2

The flashcards below were created by user kpyziapl on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wielu młodych ludzi jeździ za granicę, ponieważ nie ma w Polsce pracy.
  Viele junge Leute fahre ins Ausland, weil sie keine Arbeit in Polen finden.
 2. Są to ludzie, którzy mają dzieci.
  Sind das junge Leute, die Kinder haben.
 3. Później zabierają dzieci ze sobą.
  Dann nehmen sie ihrem Kinder mit.
 4. To jest naturalnie ciężka sytuacja.
  Das ist natürlich eine schwierige Situation.
 5. Dzieci mówią tylko po polsku. One muszą uczyć się obcego języka.
  Die Kindr sprächen nur Polnisch. Sie müssen Fremdsprache lernen.
 6. Rodzice spędzają wiele czasu w pracy. Oni nie mają czasu dla swoich dzieci.
  Die Eltern verbringen die ganze Zeit in der Arbeit. Sie haben keine Zeit für ihre Kinder.
 7. Kiedy oni zmieniają swoje miejsce zamieszkania, zmienia ich się całe życie.
  Wenn sie ihren Wohnort wechseln, ändert sich ihr ganzes Leben.
 8. tęsknić
  vermissen
 9. Oni tęsknią za swoją starą krainą, za przyjaciółmi.
  Sie vermissen ihr altes Land, ihre Freunde.
 10. Za granicą jest wiele możliwości.
  Im Ausland gibt es viele Möglichkeiten.
 11. Szybko znajduje się miejsce pracy.
  Man kann schnell einen Arbeitsplatz finden.
 12. Zarabia się więcej, niż w Polsce.
  Man verdient mehr als in Polen.
 13. Można poznać nową kulturę.
  Man kann eine neue Kultur kennen lernen.
 14. To jest korzystne dla niewykształconych ludzi.
  Das ist vorteilhaft für nicht ausgebildete Leute.
 15. Dla mnie byłaby to strata czasu.
  Für mich währe das Zeitverlöst.
 16. Chciałbym powiedzieć o ochronie środowiska. Ona jest bardzo ważna.
  Ich möchte über Umweltschutz sprachen. ... ist ein sehr wichtiges.
 17. Powinno się oszczędzać prąd, wodę, energię.
  Man soll Strom sparen, Wasser sparen, Energie sparen.
 18. Powinno się sortować śmieci.
  Man soll Müll sortieren.
 19. Plastik należy do zasobnych śmieci.
  Plastik gehört zu getrennten Mulltone.
 20. W Polsce niestety tak nie jest.
  In Polen es ist leider nicht so.
 21. Nie powinno się kupować plastikowych rzeczy.
  Man soll keinde Plastik sachen kaufen.
 22. Powinno się do pracy jeździć rowerem i nie samochodem
  Man soll zur Arbeit Radfahren und nicht mit dem Autor.
 23. W Polsce sortowanie śmieci nie jest popularne.
  In Polen ist das Mullsortieren nicht popular.
 24. Mam nadzieję, że to się wkróce zmieni.
  Ich hoffe das, wird sich ändern.
 25. Na ten temat niestety nie potrafię powiedzieć nic więcej.
  Zu diesem Thema kann ich leider nicht viel sagen.
 26. Chętnie powiem coś na inny temat.
  Ich könnte aber gerne überein anders Thema sprachen.
 27. Wiele kobiet woli robić karierę.
  Viele Frauen wollen karierre machen.
 28. Polscy politycy nie jest przyjaźnie nastawieni do dzieci.
  Die Politik Polens ist nicht kinderfreundlich.
 29. To ogromny problem i ważny temat.
  Das ist ein grosses Problem und ein wichtiges Thema.
 30. Planuję dziś iść coś zjeść.
  Ich plane Heute zum Essen zu gehen
 31. Chciałbym dziś wcześniej położyć się spać.
  Och möchte führer ins Bett gehen.
Author
ID
152662
Card Set
DE 3.2
Description
DE 3.2
Updated
Show Answers