Energi

The flashcards below were created by user julieeah on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hva er arbeid?
  • Arbeid er bevegelse mot en kraft.
  • Når en gjenstand blir flyttet mot en kraft som virker på den, blir det utført et arbeid.
  • Arbeid måles i Newtonmeter altså Joule. (Enheten er Joule)
  • Arbeid = Kraft * avstand
 2. Hva er energi?
  • Energi er evnen til å utføre arbeid.
  • Måleenheten er Joule.
 3. Hva er effekt?
  • Effekt er arbeidshastighet.
  • Måles i Joule per sekund, kalt Watt.
  • Effekt = arbeid/tid
 4. Hva er energiregnskap?
  Energiregnskap er at du har et regnskap over energien du bruker.
 5. Hva er energiloven?
  • Energiloven er en bevaringslov
  • Den sier at: Energi kan ikke bli borte, men kan gå over til en annen form.
  • Eks: Hvis du kjører ski ned en bakke og ender på en flat slette, vil du stoppe etter en stund. Energien er ikke borte men har gått over til andre former.
  • I følge energiloven vil summen av alle de delene være lik den energien du hadde.
 6. Hva er stillingsenergi?
  Energien på en gjenstand har på grunn av sin posisjon, kalles stillingsenergi.
 7. Hva er bevegelselsenergi?
  Energien en gjenstand har på grunn av sin bevegelse kalles bevegelsesenergi.
 8. Hva er bevaringsloven?
  Bevaringsloven: Energi kan ikke blir borte, men kan gå over til andre former.
 9. Hva er kjemisk energi?
  Det er energi som er laget i bindingene som holder sammen atomene i et stoff.
 10. Hva er termisk energi?
  Det er energi som er knyttet til bevegelsene til partiklene som stoffene er bygd opp av.
 11. Hva er kjerneenergi?
  Er energi som frigjøres når en atomkjerne med mange protoner i kjernen eller to atomkjerner med få protoner smelter sammen.
 12. Hva er vindenergi?
  Det er vanlig å kalle energien i luft som flytter seg for vindenergi.
 13. Hva er Energioverføring?
  Det er at energien kan overføres fra et system fra et annet sted ved arbeid eller varme.
 14. Hva er energikilde?
  • Med energikilde mener vi en kilde til energien for ulike formål.
  • Hvor energien kommer fra er energikilden.
 15. Hva er energikjede?
  Energikjerne et at energien kan gå gjennom mange ledd. Alle ledda fra energikilden til energimottakeren kalles energikjede. Mennesker kan være et ledd i en energikjerne.
 16. Hva er virkningsgrad?
  Det er et mål på hvor mye energien vi kan nyttiggjøre. Den kan oppgis i %.
Author
ID
153297
Card Set
Energi
Description
Naturfagsprøve :)
Updated
Show Answers