Lektion 15 Deutsch - Norsk

The flashcards below were created by user niggo296 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Apotheke
  et apotek
 2. ab und zu, manchmal^
  av og til
 3. los
  av gårde
 4. los müssen
  måtte av gårde
 5. losfahren
  dra av gårde
 6. backen
  å bake - baker - bakte - har bakt
 7. Bäckerei
  et bakeri
 8. Teddybär
  en bamse
 9. Enkelkind
  et barnebarn
 10. Kindergarten
  en barnehage
 11. Kinderreim
  et barnerim
 12. (um etw.) bitten
  å be (om noe) - ber - bad - har bedt
 13. beide
  begge
 14. alle beide
  begge to
 15. beides
  begge deler
 16. Großeltern
  besteforeldre [o] (Plural)
 17. besuchen
  å besøke - besøker - besøkte - har besøkt
 18. blass, bleich
  blek
 19. freundlich, lieb
  blid
 20. weich
  bløt
 21. Feuerwache
  en brannstasjon
 22. Bruder
  en bror (Pl. brødre)
 23. brauner Käse (=Ziegenkäse)
  en brunost
 24. Scheibe Brot
  en/ei brødskive
 25. >>sollten<< (Konjunktiv)
  burde - bør - burde - har burdet
 26. tot
  d
 27. Nachmittag
  en ettermiddag
 28. Fall
  et fall
 29. jedenfalls
  i hvert fall
 30. fangen
  fange - fanger - fanget - har fanget
 31. Vetter
  en fetter
 32. entfernen
  fjerne [æ] - fjerner - fjernet - har fjernet
 33. schrecklich
  forferdelig [æ]
 34. frei
  fri
 35. frei haben
  ha fri
 36. begleiten, folgen
  følge - følger - fulgte - har fulgt
 37. verheiratet
  gift
 38. mit jmd. verheiratet sein
  være gift med noen
 39. Faxen machen
  gjøre seg til
 40. (gedanklich) klar, unkompliziert
  grei/greit
 41. Das ist klar, in Ordnung
  det er greit
 42. einkaufen
  handle - handler - handlet - har handlet
 43. Einkaufszettel
  en handlelapp
 44. (ab-)holen
  hente - henter - hentet - har hentet
 45. von zu Hause
  hjemmefra
 46. sich erinnern, an etwas denken (=nicht vergessen)
  huske - husker - husket - har husket
 47. Werktag, Alltag
  en hverdag [æ]
 48. Arbeit, Job
  en jobb
 49. zur Arbeit gehen
  gå på jobb
 50. Kusine
  en/ei kusine
 51. spielen
  leke - leker - lekte - har lekt
 52. Hausaufgabe
  en/ei lekse
 53. Hausaufgaben machen
  gjøre lekser
 54. liegend
  liggende
 55. liegen bleiben
  bli liggende
 56. Brieftasche
  en/ei lommebok (pl. -bøker)
 57. riechen
  lukte [u] - lukter - luktet - har luktet
 58. füttern
  mate - mater - matet- har matet
 59. Lunchpaket
  en/ei matpakke
 60. mindestens
  minst
 61. Morgen
  en morgen
 62. morgens, am Morgen
  om morgenen
 63. Person
  en person [æ]
 64. Pille, Tablette
  en/ei pille
 65. das Bett machen
  • re opp (sengen)
  • rer - redde - har redd
 66. Regel
  en regel
 67. in der Regel
  som regel
 68. rund
  rund
 69. aufräumen
  rydde - rydder - ryddet - har ryddet
 70. nachschauen
  se etter - ser etter - så etter - har sett etter
 71. für sich
  for seg selv
 72. von selber
  av seg selv
 73. Sicherheit
  en/ei sikkerhet
 74. sicherheitshalber
  for sikkerhets skyld
 75. kontrollieren
  sjekke - sjekker - sjekket - har sjekket
 76. selten
  sjelde
 77. aufschreiben
  skrive opp - skriver opp - skrev opp - har skrevet opp
 78. Schlange, Schlauch
  en slange
 79. stimmen
  stemme - stemmer - stemte - har stemt
 80. für etwas sorgen
  sørge for noe - sørger - sørget - har sørget
 81. mitbringen, mitnehmen
  ta med - tar med - tok med - tatt med
 82. sich um etwas/jemanden kümmern
  ta seg av noe(n)
 83. Stundenplan
  en timeplan
 84. drehen, rollen
  trille - triller - trillet - har trillet
 85. trist, traurig
  trist
 86. dünn
  tynn
 87. merkwürdig
  underlig
 88. Wasser
  et vann
 89. wecken
  vekke - vekker - vekte/vekket - har vekt/vekket
Author
ID
153300
Card Set
Lektion 15 Deutsch - Norsk
Description
norskkurs
Updated
Show Answers