05142012_90Cards_UlpanAmadVadimWords_ jsv jsv jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/90 UlpanAmad --
  1/90 05142012_90Cards_UlpanAmadVadimWords_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/90 VadimWords --
  2/90 41043 --
 3. 3/90 during, in the course of ; at its peak, at its climax -- IN HONOR OF Independence Day, the city is decorated in FLAGS, while the preparationsfor the big show are still undeway
  3/90 בְּעִצּוּם -- 8. ___לרגל__ יום העצמאות העיר קושטה בדגלים, ___בעוד ש__ ההכנות לקראת ההופעות בעיצומן.
 4. 4/90 in preparation for, leading up to ; toward, in the direction of -- We cleaned the house for the Sabbath. Preparations for the visit has not yet ended.. I dressed up for the arrival
  4/90 לִקְרַאת -- - ניקינו את הבית לקראת השבת . ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימו ..התלבשתי יפה לקראת הגעתו
 5. 5/90 before, not yet, ere --
  5/90 טֶרֶם  -- ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימו
 6. 6/90 In a similar way to the engineers, the mediators also are required to be registered --
  6/90 בדומה למהנדסים, גם מתווכים נדרשים להירשם במרשם --
 7. 7/90 (literary) to pity, to have mercy ; (literary) to save, to spare, to go easy on --
  7/90 חָס פ' קל --
 8. 8/90 genealogy, pedigree ; ascription, attribution -- According to his claim, the police stopped the case _ ____ because OF THE respect ATTRIBUTED TO the suspect
  8/90 יִחוּס שֵם ז' -- לטענתו, המשטרה הפסיקה את חקירת המקרה בשל  _      יחוסו____ המכובד של החש
 9. 9/90 attitude, relation, treatment ; (mathematics) ratio ; (talmudic) breeding, pedigree, family background ; יחסים - relations, interaction, association --
  9/90 יַחַס שֵם ז' --
 10. 10/90 His attitude towards her  is good YACHAS!!! --
  10/90 היחס שלו כלפיה הוא טוב --
 11. 11/90 A week ago, Danny was not treating Rebecca well. But, recently his attitude towards her improved. YACHAS!!! --
  11/90 לפני שבוע, דני לא טיפל ברבקה יפה. אבל, יחסו אליה השתפר לאחרונה --
 12. 12/90 Critics claim that the royalty ascribed to Prince William advanced him in the army.   YACHAS!!! --
  12/90 המבקרים טוענים שיחוסו המלכותי של הנסיך ווילואים קידם אותו בצבא --
 13. 13/90 He was forced to retire from the ranks of the police for being drunkard HAYOOTO! --
  13/90 הוא לאלץ לפרושת משורות המשטרה בשל היותו שתיין. --
 14. 14/90 alcholoic, drunkard drinker --
  14/90 שַׁתְיָן  --
 15. 15/90 difference of opinion --
  15/90 חִלּוּקֵי דֵּעוֹת --
 16. 16/90 Sanction -- After the defendant's attorney presented mitigating circumstances at the sentencing, the judge agreed to take financial sanction as punishment
  16/90 עִצּוּם -- לאחר שפרקליטו של הנאשם הציג נסיבות מקלות בשלב הטיעונים לעונש, השופט הסכים להסתפק בעיצום כספי כעונש
 17. 17/90 deep feelings towards her --
  17/90 רגשות חזקים כלפיה --
 18. 18/90 Tide --
  18/90 גאות ושפל --
 19. 19/90 high tide --
  19/90 גֵּאוּת  --
 20. 20/90 pride ; egotism --
  20/90 גַּאֲוָה  --
 21. 21/90 proud ; haughty, arrogant PROUD --
  21/90 גֵּא  --
 22. 22/90 arrogant, conceited, haughty --
  22/90 יָהִיר  --
 23. 23/90 by virtue of the law -- You must not hurt other people by virtue of the Criminal Law
  23/90 מכוח החוק‬ -- אתה חייב לא לפגוע באנשים אחרים מכח חוק העונשין
 24. 24/90 ulpan --
  24/90 עמד --
 25. 25/90 to overcome temptation ; to withstand difficulties --
  25/90 עָמַד בַּנִּסָּיוֹן --
 26. 26/90 run on schedule --
  26/90 עמד בלוח זמנים --
 27. 27/90 to pass a test, to overcome an obstacle, to withstand a test --
  27/90 עָמַד בַּמִּבְחָן --
 28. 28/90 resist temptaiton --
  28/90 עמד בפיתוי --
 29. 29/90 temptation --
  29/90 פִּתּוּי  --
 30. 30/90 to bargain, to negotiate a price --
  30/90 עָמַד עַל הַמֶּקַח \\\ נָשָׂא וְנָתַן, הִדַּיֵּן, הִתְמַקֵּחַ --
 31. 31/90 to realize one's mistake --
  31/90 עָמַד עַל טָעוּתוֹ --
 32. 32/90 to be stubborn, to be uncompromising, to stick to one's opinion --
  32/90 עָמַד עַל שֶׁלּוֹ --
 33. 33/90 figure someone/something out, to check someone's/something's character --
  33/90 עָמַד עַל טִיבוֹ (של מישהו/משהו) --
 34. 34/90 to keep one's word, to fulfill a promise --
  34/90 עָמַד בְּדִבּוּרוֹ --
 35. 35/90 standy by somebody; be their friend, help them --
  35/90 עמד לימין חבריו --
 36. 36/90 negotiate verb HELP HELP - HITMAKAYACH IS SELF REFLEXIVE? EXAMPLE SENTENCES WITH NEGOCIATE --
  36/90 נָשָׂא וְנָתַן, הִדַּיֵּן, הִתְמַקֵּחַ \\\ עָמַד עַל הַמֶּקַח --
 37. 37/90 Elimination of stock --
  37/90 חיסול מלאי --
 38. 38/90 a trace, a lead, a clue (literally: the end of a thread) --
  38/90 קצה חוט קָצֶה שֶׁל חוּט --
 39. 39/90 shaking, shock, turbulence ; agitation, turmoil ; crisis, upheaval --
  39/90 זעזוע זַעֲזוּעַ --
 40. 40/90 perspiration, sweat --
  40/90 זֵעָה  --
 41. 41/90 murky, cloudy, dirty --
  41/90 עָכוּר  --
 42. 42/90 helpless, incompetent, hopeless --
  42/90 אוֹבֵד עֵצוֹת --
 43. 43/90 to compromise, to reconcile --
  43/90 פִּשֵּׁר  --
 44. 44/90 meaning, intent --
  44/90 פֵּשֶׁר  --
 45. 45/90 lukewarm ; פושרים - (literary) lukewarm water --
  45/90 פּוֹשֵׁר  --
 46. 46/90 denial --
  46/90 הַכְחָשָׁה --
 47. 47/90 to deny, to disavow ; (talmudic) to contradict --
  47/90 הִכְחִישׁ  --
 48. 48/90 literary) to become thin, to become gaunt --
  48/90 הִכְחִישׁ  --
 49. 49/90 behind the scenes ; secretly --
  49/90 מֵאֲחוֹרֵי הַקְּלָעִים --
 50. 50/90 to shake oneself ; to shirk, to renounce (responsibility, obligation) ; to shake off (a feeling, bothersome person --
  50/90 הִתְנַעֵר  --
 51. 51/90 purchase --
  51/90 מֶקַח  --
 52. 52/90 booty ; plunder ; bounty, treasure, catch, hauL --
  52/90 שָׁלָל  --
 53. 53/90 abundance --
  53/90 שְׁלַל  --
 54. 54/90 devoid, lacking --
  54/90 נָטוּל  --
 55. 55/90 to take, to grasp, to hold ; to assume --
  55/90 נָטַל  --
 56. 56/90 handling --
  56/90 נִטּוּל  --
 57. 57/90 kindness, benevolence ; goodness, charity, grace ; (flowery) favor, grace ; בחסד - (colloquial) excellent, top-class --
  57/90 חֶסֶד --
 58. 58/90 to star, to perform a leading role --
  58/90 כִּכֵב  --
 59. 59/90 STABLE fixed, firm, immutable; stable, immovable, steady --
  59/90 יַצִּיב  --
 60. 60/90 irrefutable proof --
  60/90 הוֹכָחָה חוֹתֶכֶת --
 61. 61/90 definitive, unequivocal; sharp, cutting --
  61/90 חוֹתֵךְ  --
 62. 62/90 to belong to (used as a verb) ; relevant ; (slang) pertinent --
  62/90 שַׁיָּךְ --
 63. 63/90 to attribute, to ascribe, to express belonging --
  63/90 שִׁיֵּךְ  --
 64. 64/90 well-built (person) ; carved --
  64/90 חָטוּב  --
 65. 65/90 fear, concern, worry ; fear for someone/something ; מחשש - for fear of, in case -- Nine. Storm did not deter the fishermen. ___ __ Contrary, they went to sea without fear.A) On the contrary b) contrast c) that d) butmy answer: 2wrong: a
  65/90 חֲשָׁשׁ -- 9.הסערה לא הרתיעה את הדייגים. ___אדרבא __, הם יצאו לים ללא חשש.א)אדרבא ב)בניגוד ג)כי ד)אךmy answer: 2wrong: 1
 66. 66/90 to worry, to be concerned ; to fear for someone/somethinG -- Nine. Storm did not deter the fishermen. ___ __ Contrary, they went to sea without fear.A) On the contrary b) contrast c) that d) butmy answer: 2wrong: a
  66/90 חָשַׁשׁ  -- 9.הסערה לא הרתיעה את הדייגים. ___אדרבא __, הם יצאו לים ללא חשש.א)אדרבא ב)בניגוד ג)כי ד)אךmy answer: 2wrong: 1
 67. 67/90 recoil, flinch ; kick ; withdrawal, retreat --
  67/90 רֶתַע  --
 68. 68/90 despite ; (colloquial) even though, although --
  68/90 לַמְרוֹת  --
 69. 69/90 to concede, to renounce, to yield ; to cede, to relinquish, to waive, to give up -- 13th. I was very tired, ___ and __ however not given up on participating in the competition.A) In any case b) although c) despite d) as
  69/90 ויתרתי וִתֵּר -- 13.הייתי עייף מאוד, ___ובכל אופן__ לא ויתרתי על השתתפותי בתחרות.א)ובכל אופן ב)אם כי ג)למרות ד)בדומהmy answer: 1HARD HARD
 70. 70/90 banking, accountancy) balance --
  70/90 יִתְרָה  --
 71. 71/90 in any case, either way -- 13th. I was very tired, ___ and __ however not given up on participating in the competition.A) In any case b) although c) despite d) as
  71/90 בְּכָל אֹפֶן -- 13.הייתי עייף מאוד, ___ובכל אופן__ לא ויתרתי על השתתפותי בתחרות.א)ובכל אופן ב)אם כי ג)למרות ד)בדומהmy answer: 1HARD HARD
 72. 72/90 inasmuch as, just as, in the same manner as HELP HELP sample sentence --
  72/90 כְּשֵׁם  --
 73. 73/90 generously --
  73/90 בְּעַיִן יָפָה --
 74. 74/90 slang) for no good reason, just because -- You are requested to donate generously __ ___ forsick children
  74/90 בִּשְׁבִיל הָעֵינַיִם הַיָּפוֹת שֶׁלּוֹ -- 16.אתם מתבקשים לתרום בעין יפה ___למען __ הילדים החולים.
 75. 75/90 literary) not to, in order not to -- 17th. Do not run too fast, lest ___ __ slips again
  75/90 לְבַל -- 17.אל תרוץ מהר מידי, ___לבל __ תחליק, חלילה
 76. 76/90 to mix, to mingle ; (biblical) to confound, to confuse --
  76/90 בָּלַל  --
 77. 77/90 do not ..., let's not... ; un-, in- (denoting negative --
  77/90 בַּל  --
 78. 78/90 to slip, to skid ; to smooth, to smoothen -- 17th. Do not run too fast, lest ___ __ slips again
  78/90 הֶחְלִיק  -- 17.אל תרוץ מהר מידי, ___לבל __ תחליק, חלילה
 79. 79/90 God forbid! Heaven forfend! ; far be it from me!; don't do it! you mustn't! --
  79/90 חָלִילָה  --
 80. 80/90 excluding, except for -- All European countries except Bulgariaparticipated lean
  80/90 למעט לְמַעֵט -- 20.כל מדינות אירופה למעט בולגריה השתתפו בארוויזיון
 81. 81/90 detail, particular ; individual ; apart from, except for, excluding ; (colloquial) additionally, apart from that --
  81/90 פְּרָט --
 82. 82/90 thanks to ... ; in favor of -- 22._____ our wonderful athletes, Israel won the Olympics.A) because b) through c) formy answer: 2hard hard?where is lamed?wrong: 3
  82/90 בִּזְכוּת  -- 22._____ הספורטאים הנפלאים שלנו, נצחה ישראל באולימפיאדה.א)מפני ב)הודות ג)בזכותmy answer: 2hard hard ?where is lamed?wrong: 3
 83. 83/90 thanks to, as a result of, due to --
  83/90 הוֹדוֹת  --
 84. 84/90 because ; (talmudic) when, after -- 23. Watering public parks restricted _____ water shortage.A) because b) that c) since d) because
  84/90 כֵּיוָן  -- 23.השקיית הגנים הציבוריים הוגבלה _____ המחסור במים.א)בשל ב)כי ג)כיוון ד)משום
 85. 85/90 to wither, to wilt, to dry out ; to lose one's joy and interest in life -- ___ due to drought withered __ wheat fields
  85/90 נָבַל  -- 25.___מחמת__ הבצורת נבלו שדות חיטה
 86. 86/90 drought -- ___ due to drought withered __ wheat fields
  86/90 בַּצֹּרֶת  -- 25.___מחמת__ הבצורת נבלו שדות חיטה
 87. 87/90 load, burden -- There is a large burden on the power lines during peak hours, and ___ __ resulting in power outagesoften occur during the day
  87/90 עֹמֶס  -- 27.קיים עומס רב על קווי החשמל בשעות השיא, ו__כתוצאה מכך ___ מתרחשות לעיתים הפסקות חשמל במשך היום
 88. 88/90 psychology) frustration -- 31.___ Similar to __ events in Egypt, even here the public began to express his frustration that the social - economic.
  88/90 תִּסְכּוּל  -- 31.___בדומה ל __ אירועים במצרים, גם כאן הציבור החל להביע את תסכולו מהמצב החברתי-כלכלי
 89. 89/90 were it not for, if, if not --  If he had not known ___ ___ granted my requestlowering the price, I buy the coat.
  89/90 אִלְמָלֵא  -- אלמלא היה המוכר ___נעתר___ לבקשתי להורדת המחיר, הייתי רוכש את המעיל
 90. 90/90 quite, reasonably --
  90/90 לְמַדַּי --
Author
ID
153935
Card Set
05142012_90Cards_UlpanAmadVadimWords_ jsv jsv jsv.txt
Description
05142012_90Cards_UlpanAmadVadimWords_ jsv jsv jsv.txt
Updated
Show Answers