Hjärta

The flashcards below were created by user malin_ostholm on FreezingBlue Flashcards.

 1. Frekvensreglering vid f.fimmer?
  Betablock
 2. Mekanism för anttiarytmikamedel vid f-flimmer (1A-1C)
  Hämma Na-kanal (A & B) eller förlångsamma ledningshastighet i AV och His b
 3. Atropin gör vad?
  Ökar hjärtfrekvensen
 4. Vad gör klass 1 antiarytmikum?
  Hämmar Na-kanal
 5. Vad gör klass 3 antiarytmikum?
  Hämmar K-kanal
 6. Vad gör klass 4 antiarytmikum?
  Hämmar Ca-kanal
 7. Vad gör klass 2 antiarytmikum?
  Betablockare - dvs hämmar A och NA att binda in till betareceptorer på hjärta och kärl
 8. Medicin för att hämma fibrosutveckling i hjärtat?
  Spironolakton
 9. Orsaker till PEA?
  Hypovolemi, lungemboli, intox, avancerad myocardskada
Author:
malin_ostholm
ID:
154764
Card Set:
Hjärta
Updated:
2012-05-19 20:08:12
Tags:
Hjärta
Folders:

Description:
Hjärta
Show Answers: