kpds-3 RESEARCH

The flashcards below were created by user yoharo_ on FreezingBlue Flashcards.

 1. explain
  açıklamak
 2. identify
  açıklamak
 3. describe
  açıklamak
 4. depict
  açıklamak
 5. conclude
  sonuca varmak
 6. discover
  ortaya çıkarmak(find)
 7. finding
  (deney) sonuç
 8. result
  (deney) sonuç
 9. outcome
  (deney) sonuç
 10. findout
  bulmak
 11. reveral
  bulmak(ortaya çıkarmak)
 12. unearth
  bulmak(ortaya çıkarmak)
 13. uncover
  bulmak(ortaya çıkarmak)
 14. identify
  açıklama
 15. *determine*
  açıklama
 16. specify
  açıklama
 17. *classify*
  açıklama
 18. resolve
  çözmek(ortaya çıkarmak)
 19. solve
  çözmek(ortaya çıkarmak)
 20. solve out
  çözmek(ortaya çıkarmak)
 21. decipher
  çözmek(ortaya çıkarmak)
 22. decode
  çözmek(ortaya çıkarmak)
 23. find out
  çözmek(ortaya çıkarmak)
 24. sort out
  çözmek(ortaya çıkarmak)
 25. figure out
  çözmek(ortaya çıkarmak)
 26. logical
  mantıklı
 27. rational
  mantıklı
 28. acceptable
  mantıklı
 29. irrational
  mantıksız
 30. illogical
  mantıksız
 31. unacceptable
  mantıksız
 32. record
  kayıt etmek
 33. register
  kayıt etmek
 34. avaluate
  değerlendirmek
 35. interpret
  yorum yapmak(değerlendirmek)
 36. assess
  yorum yapmak(değerlendirmek)
 37. make a comment
  yorum yapmak(değerlendirmek)
 38. appraise
  yorum yapmak(değerlendirmek)
 39. invent
  icat(make)(create)
 40. devise
  geliştirmek
 41. develop
  geliştirmek
 42. screen
  gözlemlemek
 43. monitor
  gözlemlemek
 44. watch
  gözlemlemek
 45. observe
  gözlemlemek
 46. track
  iz sürme(takip)
 47. trace
  iz sürme(takip)
 48. follow
  iz sürme(takip)
 49. experiment
  deney
 50. trial
  deneme
 51. try hard
  çok çabalamak
 52. struggle
  çok çabalamak
 53. conduct
  yürütmek
 54. cary out
  gerçekleştirmek
 55. perform
  yapmak
 56. full fill
  ...(sözünü) yerine getirmek
 57. execute
  infaz etmek
 58. research
  arama
 59. search
  arama
 60. investigate
  arama
 61. scrutiny
  arama
 62. scrutinize
  arama
 63. field work
  iş alanı
 64. realm
  iş alanı
 65. field
  alan
 66. branch
  alan
 67. framework
  iş alanı
 68. extract
  çıkarmak
 69. excavation
  kazı
 70. excavate
  kazı yapmak
 71. dig out
  ortaya çıkarmak
 72. unearth
  ortaya çıkarmak
 73. acknowledge
  onaylamak
 74. admit
  onaylamak
 75. approve
  onaylamak
 76. verify
  onaylamak
 77. confirm
  onaylamak
 78. validate
  onaylamak
 79. accept
  onaylamak
 80. doubt
  şupheyle bakmak
 81. hesitate
  şüpheyle bakmak
 82. assume
  farzetmek
 83. pressume
  farzetmek
 84. imagine
  hayal etmek
 85. assumption
  varsayım
 86. presumption
  varsayım
 87. estimate
  öngörmek
 88. predict
  öngörmek
 89. foresee
  öngörmek
 90. forecast
  öngörmek(weather forecast)
 91. project
  öngörmek
 92. anticipate
  öngörmek
 93. expect
  ummak
 94. debate
  tartışmak
 95. discuss
  tartışmak
 96. argue
  tartışmak
 97. dispute
  tartışmak
 98. negotiate
  tartışmak
 99. skeptic
  şüpheci
 100. cynic
  şüpheci
 101. doubtful
  şüpheci
 102. hesitating
  şüpheci
 103. convince
  ikna etmek
 104. persuade
  ikna etmek
 105. propose
  teklif etmek
 106. suggest
  tartışmak
 107. argue
  idda etmek
 108. maintain
  s
 109. claim
  önermek
 110. allege
  idda etmek
 111. assert
  idda etmek
 112. advocate
  bi fikri savunmak
 113. demonstrate
  gösteri yapmak
 114. disagreement
  anlaşmazlık
 115. dispute
  anlaşmazlık
 116. conflict
  kaos
 117. opposition
  muhalefet
 118. speculate
  yayınlamak
 119. point out
  yayınlamak
 120. announce
  bildirmek
 121. declare
  ilan etmek
 122. report
  yayınlamak
 123. reject
  reddetmek
 124. decline
  azalan
 125. turn down
  vazgecmek - reddetmek
 126. discard
  reddetmek
 127. triumph
  başarı
 128. success
  başarı
 129. breaktrough
  çuğur aşan başarı
 130. achievement
  victory
 131. failure
  başarısızlık
 132. disappointment
  hayal kırıklığı
 133. frustration
  engellenme
 134. prove
  kurmak
 135. establish
  inşaa etmek - kurmak
 136. advance
  gelişmiş
 137. mature
  gelişmiş - olgun
 138. progress
  gelişmiş
 139. contribute (to)
  katkıda bulunmak
 140. contrubution (to)
  katkıda bulunmak
 141. consensus
  anlaşmak
 142. agreement
  fikir birliği
 143. agree (with)-(on)
  anlaşmak - razı olmak
 144. misconcention
  yanlış anlama
 145. misunderstanding
  anlaşmazlık
 146. fallacy
  yanlış inanç
 147. delusion
  aldatma
 148. illusion
  yanlış anlama
 149. malfunctioning
  yanlış anlama
 150. give up
  bırakmak
 151. abandon
  bırakmak - terketmek
 152. quit
  bırakmak
 153. halt
  durmak
 154. stop
  durmak terketmek
 155. scholar
  akademisyen
 156. explorer
  kaşif
 157. specialis
  uzman
 158. opponent
  rakip
 159. rival
  rakip (olmak)
 160. undertaker
  mezarcı
 161. conductor
  sorumluluğu alanlar
 162. performer
  sanatçı
 163. researcher
  araştırmacı
 164. fellowship
  meslektaş grupları
 165. association
  cemiyet - kurum
 166. board
  yönetim kurulu
 167. assembly
  meclis
 168. gathering
  toplantı
 169. admirer
  hayran
 170. pioneer
  önde gelen
 171. eminent
  ünlü kişi - saygın
 172. distinguished
  seçkin
 173. distinguish
  ayırt etmek
 174. renowned
  ünlü
 175. outstanding
  sıradışı
 176. illustrious
  ünlü
Author:
yoharo_
ID:
155263
Card Set:
kpds-3 RESEARCH
Updated:
2012-07-05 12:32:41
Tags:
kpds verbs üds araştırma ve inceleme kelimeleri
Folders:

Description:
kpds araştırma ve inceleme filleri
Show Answers: