Ulpan 2-11

The flashcards below were created by user sapalvit on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1.закрывать, замыкать 2.выключать (свет, радио)
  סָגַר [לִסגוֹר, סוֹגֵר, יִסגוֹר
 2. 1. молчать 2.промолчать
  שָתַק [לִשתוֹק, שוֹתֵק, יִשתוֹק
 3. молчал как рыба
  שָתַק כְּמוֹ דָג
 4. 1. ложиться 2.лежать, покоиться
  שָכַב [לִשכַּב, שוֹכֵב, יִשכַּב
 5. спал с (кем-л)
  שָכַב עִם
 6. клуб
  מוֹעֲדוֹן ז
 7. ночной клуб
  מוֹעֲדוֹן לַילָה
 8. 1.ответ 2.решение задачи 3.раскаяние, покаяние
  תשוּבָה נ
 9. десять дней покаяния (между Рош а-Шана и Йом Кипур)
  עֲשֶׂרֶת יְמֵי תשוּבָה
 10. 1.усталый, утомлённый
  2. устать (прош. вр. я устал)
  3. утомлять
  • 1 עָייֵף
  • 2 עָייַף [עָייַפתִי
  • 3 עִייֵף [לְעַייֵף, מְ
 11. 1.стакан 2.рюмка, бокал
  נ' [ר' כּוֹסוֹת] כּוֹס
 12. 1.учреждение 2.министерство 3.контора, кабинет
  מִשׂרָד ז
 13. 1. губа;
  язык (речь)
  .берег, край
  2. возместить ущерб
  • שָׂפָה
  • שִיפָּה II [לְשַפּוֹת, מְשַפֶּה, יְשַפֶּה
 14. 1.получать 2.принимать 3.соглашаться с предложенным 4.воспринять
  קִיבֵּל [לְקַבֵּל, מ
 15. 1.его (вин. падеж) 2.тот 3.тот же самый
  אוֹתוֹ
 16. 1. то же самое
  2. в тот же день
  • אוֹתוֹ (הַ)דָבָר
  • בְּאוֹתוֹ הַיוֹם
 17. с ним
  אִיתו
 18. здесь, тут
  כָּאן
 19. сюда
  לְכָאן
 20. 1. должен 2.нуждается, испытывает потребность 3.нужно, требуется
  צָרִיך [צרִיכִים; צרִיכָה, צרִיכוֹת
 21. 1.её (вин. падеж) 2.та 3.та же самая
  אוֹתָהּ
 22. помогать; содействовать
  עָזַר [לַעֲזוֹר, עוֹזֵר, יַעֲזוֹר
 23. 1. стоять 2.останавливаться 3.намереваться; собираться
  עָמַד [לַעֲמוֹד, עוֹמֵד, יַעֲמוֹד
 24. 1. стоящий; устойчивый 2.неподвижный
  עוֹמֵד
 25. 1.ещё 2.всё ещё
  עוֹד
 26. ей
  לָהּ
 27. 1.больше, более
  2. был позволен; развязан
  • יוֹתֵר
  • הוּתַר [-, מוּתָר, יוּתַר
 28. с уважением (перед подписью на письме)
  בִּברָכָה
 29. 1. дорогой (о стоимости) 2.редкий 3.дорогой, милый
  יָקָר
 30. בַּקבּוּק ז
  בַּקבּוּק ז
 31. грелка
  בַּקבּוּק חַם
 32. 1. дерево 2. древесина
  עֵץ ז' [ר' עֵצִים, עֲצֵי
 33. тхина (популярное в Израиле восточное кушанье из размолотого кунжута)
  טחִינָה נ
 34. 1.ящик, большая коробка 2.Ноев ковчег (Библ.)
  תֵיבָה נ
 35. ящик для писем
  תֵיבַת דוֹאַר
 36. почтовый ящик (квартирный)
  תֵיבַת מִכתָבִים
 37. 1. беседа, разговор
  2.1.портить, разрушать 2.развращать
  • שִׂיחָה נ
  • שִיחֵת [לְשַחֵת, מ
 38. 1.темперамент

  2. наливать
  3. смешивать, сливать, соединять
  מֶזֶג ז

  • מָזַג [לִמזוֹג, מוֹזֵג, יִמזוֹג
  • מִיזֵג [לְמַזֵג, מ
 39. погода
  מֶזֶג אֲווִיר
 40. авиапочта
  דוֹאַר אֲווִיר
 41. день рождения
  יוֹם הוּלֶדֶת
 42. служащий, чиновник
  פָּקִיד ז' [נ' פּקִידָה
 43. послать факс, по факсу
  פִיקסֵס, פִקסֵס [לְפַקסֵס, מְ
 44. прохожий, проходящий; преходящий
  עוֹבֵר
 45. 1. посылать 2.протягивать 3.прогонять, отсылать
  שָלַח [לִשלוֹחַ, שוֹלֵחַ, יִשלַח
 46. печальный
  עָצוּב
 47. 1.простой 2.бесхитростный, простецкий 3.обычный 4.прямой, вытянутый 5.просто
  פָּשוּט
 48. короткий
  קָצָר
 49. радостный, весёлый
  שָׂמֵחַ
 50. радоваться, веселиться
  שָׂמַח [לִשׂמוֹחַ, שָׂמֵחַ, יִשׂמַח
 51. 1.агора (1/100 шекеля) 2.грош, мелкая монета
  אֲגוֹרָה נ
 52. собранный, накопленный
  אָגוּר
 53. Бог, Господь
  אֱלוֹהִים
 54. 1.центр мишени, яблочко 2.точное попадание
  2. марка
  בּוּל
 55. больница (сокр)
  בי"ח [בֵּית חוֹלִים] ז
 56. почта
  דוֹאַר
 57. 1.пакет, узел, свёрток 2.посылка 3.пакет программ (комп.)
  חֲבִילָה נ
 58. телеграмма
  מִברָק
 59. 1.конверт 2.обёртка
  מַעֲטָפָה נ' [מַעֲטֶפֶת
 60. яблоня
  תַפּוּחַ עֵץ
 61. наилучшим образом
  בְּכִי טוֹב
 62. 1. даром, бесплатно 2.напрасно
  חִינָם
 63. 1.вход, вхождение 2.подъезд 3.начало, наступление (напр., субботы, праздника) 4.вступление (в должность)
  כּנִיסָה נ
 64. вход бесплатный
  כּנִיסָה חוֹפשִית
 65. крепость, укрепление
  מִבצָר
 66. залив, бухта
  מִפרָץ ז
 67. умереть
  מֵת [לָמוּת, מֵת, יָמוּת
 68. помирал по чему-л.; до смерти хочется
  מֵת ל
 69. помирал по кому-л.
  מֵת עַל
 70. смерть
  מָווֶת ז' [מוֹת
 71. запутанный; сложный
  מְסוּבָּך
Author:
sapalvit
ID:
155727
Card Set:
Ulpan 2-11
Updated:
2012-05-25 11:44:29
Tags:
Hebrew
Folders:

Description:
Heb-Rus
Show Answers: