Angielski 7-8 trans.txt

The flashcards below were created by user Magda on FreezingBlue Flashcards.

 1. wydatny brzuch
  paunch
 2. kruchy
  frail
 3. frailty
  kruchość
 4. trząść się
  dodder
 5. poprawiać
  enhance
 6. pochlebny, twarzowy
  flattering
 7. wyolbrzymić
  exaggerate
 8. wyolbrzymienie
  exaggeration
 9. przykuwać uwagę
  draw attencion to
 10. być uważnym
  pay attention to
 11. wyciągać pochopne wnioski
  jump (or leap) to conclusions
 12. gest
  gesture
 13. źle coś zrozumieć
  misinterpret sth
 14. niekoniecznie
  not necessiarily
 15. spostrzegawczy
  observant (observe)
 16. nadmierny
  escessive
 17. nadmiar
  excess
 18. mieć na uwadze
  bear in mind
 19. zaciskać
  clench
 20. imply
  dawać do zrozumienia
 21. upór
  stubbornness
 22. bawić się czymś
  fiddle with sth
 23. głaskać coś/kogoś
  stroke sth/sb
 24. flirtować z kimś
  flirt with sb
Author
ID
156241
Card Set
Angielski 7-8 trans.txt
Description
Angielski tłumaczenie
Updated
Show Answers