italian - czas, dni, liczebniki.txt

The flashcards below were created by user ibisek1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Która jest godzina?
  Che ore sono?
 2. O której godzinie?
  A che ora?
 3. Kiedy?
  Quando?
 4. dzisiaj
  oggi
 5. jutro
  domani
 6. wczoraj
  ieri
 7. rano
  di mattina
 8. po południu
  nel pomeriggio
 9. Jest 4 po południu
  Sono le 4 del pomeriggio.
 10. poniedziałek
  lunedi
 11. wtorek
  martedi
 12. środa
  mercoledi
 13. czwartek
  giovedi
 14. piątek
  venerdi
 15. sobota
  sabato
 16. niedziela
  domenica
 17. 1
  uno
 18. 2
  due
 19. 3
  tre
 20. 4
  quattro
 21. 5
  cinque
 22. 6
  sei
 23. 7
  sette
 24. 8
  otto
 25. 9
  nove
 26. 10
  dieci
 27. 11
  undici
 28. 12
  dodici
 29. 20
  venti
 30. 30
  trenta
 31. 50
  cinquanta
 32. 100
  cento
 33. 1000
  mille
 34. 10 000
  dieci mila
 35. 1 000 000
  un milione
Author
ID
156247
Card Set
italian - czas, dni, liczebniki.txt
Description
czas dni liczebniki PL - IT
Updated
Show Answers