italian - zdrowie.txt

The flashcards below were created by user ibisek1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gdzie mogę znaleźć lekarza?
  Dove posso trovare il medico?
 2. Muszę iść do lekarza
  Devo andare al medico.
 3. Proszę wezwać lekarza
  Chiami il medico, per favore.
 4. Jestem chory.
  Sono malato.
 5. Boli mnie żołądek.
  Mi fa male lo stomaco.
 6. Mam gorączkę.
  Ho febbre.
 7. na pomoc!
  Aiuto!
 8. Uwaga
  Attenzione!
 9. Szpital
  l'ospedale
 10. Apteka
  la farmacia
 11. Lekarstwa
  le medicine
 12. Czy ktoś tu mówi po polsku?
  C'e qualcuno qui che parla polacco?
 13. Proszę wezwać policję
  Chiami la polizia, per favore.
 14. Ukradli mi dokumenty
  Mi hanno rubato i documenti.
 15. Napadli na mnie
  Mi hanno aggredito.
 16. Gdzie jest najbliższy komisariat policji?
  Dov'e il commissariato di polizia piu vicino?
 17. Chciałem zgłosić kradzież
  Vorrei denunciare il furto.
Author
ID
156259
Card Set
italian - zdrowie.txt
Description
Zdrowie, lekarz, pomoc lekarska, szpital
Updated
Show Answers