Λεξικό του σπορ

The flashcards below were created by user wspanfelner on FreezingBlue Flashcards.

 1. αγωνίσματα
  events
 2. τετράκωπος χωρίς πηδαλιούχο
  coxless four
 3. δίκωπος χωρίς πηδαλιούχο
  coxless pair
 4. διπλό σκιφ
  double skulls
 5. οχτάκωπος με πηδαλιούχο
  eight with coxswain
 6. τετράκωπος χωρίς πηδαλιούχο ελαφρών βαρών
  lightweight coxless four
 7. διπλό σκιφ ελαφρών βαρών
  lightweight double skulls
 8. τετραπλό σκιφ
  quadruple sculls
 9. απλό σκιφ
  single sculls
 10. εγκαταστάσεις/εξοπλισμός
  facilities / equipment
 11. αρνητική κουπιά
  air shot
 12. τερματισμός διαδρομής καθίσματος
  backstops
 13. όχθη
  bank
 14. κουτάλα
  blade
 15. κλίση κουτάλας
  blade angle
 16. τύπος της κουτάλας
  blade form
 17. κοτσάνι
  blade neck
 18. κάλυμμα σκάφους
  boat cover
 19. αριθμός σκάφους
  boat number
 20. ενθέμιο (εναπόθεσης σκαφών)
  boat rack
 21. καβαλέτα
  boat stretcher
 22. λεμβαρχείο
  boathouse
 23. μπότα
  boot
 24. πλώρη
  bow
 25. «μπαλάκι» της πλώρης
  bow ball
 26. σημαδούρα
  buoy
 27. κρίκος
  button
 28. κυματισμός
  choppy water
 29. περιοχή αποθεραπείας
  cool-down area
 30. κάθισμα του πηδαλιούχου
  coxswain's seat
 31. «σταύρωμα»
  cross-bracing
 32. νεκρό βάρος
  deadweight
 33. κατάστρωμα
  deck
 34. εξέδρα αποβίβασης
  disembarking dock
 35. εξέδρα
  dock
 36. εξέδρα επιβίβασης
  embarking pontoon
 37. κωπηλατοεργόμετρο
  ergometer
 38. πηδάλιο
  fin
 39. πύργος τερματισμού
  finish tower
 40. καρίνα
  floor board
Author:
wspanfelner
ID:
156278
Card Set:
Λεξικό του σπορ
Updated:
2012-05-29 15:20:58
Tags:
Κωπηλασία rowing
Folders:

Description:
Ελληνικά/Αγγλικά κωπηλασία λεξικές
Show Answers: