05302012_126Cards_ Wave KochavNolad Ulpan anchor _ jsv jsv jsv jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/126 Wave --
  1/126 05302012_126Cards_ Wave KochavNolad Ulpan anchor _ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/126 KochavNolad Ulpan anchor --
  2/126 41059 --
 3. 3/126 Review Words - 5/28/2012 --
  3/126 41057 --
 4. 4/126 wave (your hand hi) --
  4/126 נוֹפֵף  --
 5. 5/126 deaf  --
  5/126 חֵרֵשׁ --
 6. 6/126 wave noun --
  6/126 , נַחְשׁוֹל; נִפְנוּף גַּל --
 7. 7/126 wave verb --
  7/126 נִפְנֵף, נוֹפֵף --
 8. 8/126 sports field, parking lot --
  8/126 מִגְרָשׁ --
 9. 9/126 parking lot  --
  9/126 מִגְרַשׁ חֲנָיָה, חַנְיוֹן --
 10. 10/126 bball court --
  10/126 מִגְרָשׁ כדור סל --
 11. 11/126 Article - haaretz Kochav Nolad --
  11/126 http://www.haaretz.co.il/gallery/television/tv-review/1.1717353 --
 12. 12/126 hike, march, trek; journey, voyage ; (chess) move ; campaign; spree -- American Idol journey to rewrite history
  12/126 מַסָּע  -- כוכב נולד במסע לשכתוב ההיסטוריה
 13. 13/126 it seems, it is as if \ to resemble, to be similar to -- sometimes we seem to her
  13/126 נדמה נִדְמֶה -- ולפעמים נדמה שאנחנו איתה
 14. 14/126 to resemble ; (flowery) to seem, to appear --
  14/126 דָּמָה  --
 15. 15/126 literary) to be silent, to be silenced, to be quiet --
  15/126 נָדַם  --
 16. 16/126 to model oneself on, to copy, to ape ; (phonetics) to be assimilated \\\ to simulate --
  16/126 הִדַּמָּה  --
 17. 17/126 senior position, service in such a position, tenure ; priests in general, priesthood --
  17/126 כהונתה כְּהֻנָּה --
 18. 18/126 annual output -- They must think there is a need for the Israeli economy's annual output talent
  18/126 בתפוקה שנתית -- הם ודאי חושבים שיש למשק הישראלי איזה צורך בתפוקה שנתית של כשרונות
 19. 19/126 production, output -- They must think there is a need for the Israeli economy's annual output talent
  19/126 תְּפוּקָה  -- הם ודאי חושבים שיש למשק הישראלי איזה צורך בתפוקה שנתית של כשרונות
 20. 20/126 to collapse, to disintegrate -- As if the country would collapse if Zvika Hadar not declare every year on"American Idol Israel's next."
  20/126 תתמוטט הִתְמוֹטֵט -- כאילו המדינה תתמוטט אם צביקה הדר לא יכריז בכל שנה על "הכוכב הנולד הבא של ישראל
 21. 21/126 to be educated -- They, were raised on the Channel 2 promo,
  21/126 שהתחנכו הִתְחַנֵּךְ -- הם, שהתחנכו על ברכי הפרומואים של ערוץ 2,
 22. 22/126 to collapse, to fall --
  22/126 קָרַס  --
 23. 23/126 extract; concentrate (juice) ; summary, precis, abstract ; essence -- Promos for the program this year, Crane Zvika Hadar theessence of American Idol as formulated for promodepartment
  23/126 התמצית תַּמְצִית -- בפרומואים לתוכנית השנה, מקריין צביקה הדר את התמצית של כוכב נולד כפי שמחלקת הפרומו ניסחה עבורו
 24. 24/126 to word, to express in words ; to formulate ; to phrase -- Promos for the program this year, Crane Zvika Hadar theessence of American Idol as formulated for promodepartment
  24/126 ניסחה עבורו נִסֵּחַ -- בפרומואים לתוכנית השנה, מקריין צביקה הדר את התמצית של כוכב נולד כפי שמחלקת הפרומו ניסחה עבורו
 25. 25/126 to be quantified, to be measured --
  25/126 כומתה כֻּמַּת --
 26. 26/126 elastic, flexible, supple, lithe ; changeable, flexible --
  26/126 גָּמִישׁ  --
 27. 27/126 to sprawl HARD TO REMEMBER HARD HARD --
  27/126 הִשְׂתָּרֵעַ --
 28. 28/126 impersonating -- the Israeli infectious and prevents impersonation of a voluntary program to promote the others
  28/126 הִתְחַזּוּת  -- את מדבקת הישראליות ואת ההתחזות לתוכנית שמונעת מרצון לקדם את הזולת
 29. 29/126 illusion, misconception, delusion -- and fosters the illusion that all of us we are special
  29/126 האשליה אַשְׁלָיָה -- ומטפחת את האשליה של כולנו שאנחנו מיוחדים
 30. 30/126 to grant, to provide ; to award -- can give goose bumps to all the corpses in Abu Kabir
  30/126 הֶעֱנִיק  -- ל"הוא לא ידע את שמה" מסוגל להעניק עור ברווז לכל הגוויות באבו כביר.
 31. 31/126 Goose bumps -- can give goose bumps to all the corpses in Abu Kabir
  31/126 עור ברווז -- ל"הוא לא ידע את שמה" מסוגל להעניק עור ברווז לכל הגוויות באבו כביר.
 32. 32/126 corpse, body -- can give goose bumps to all the corpses in Abu Kabir
  32/126 הגוויות גְּוִיָּה -- ל"הוא לא ידע את שמה" מסוגל להעניק עור ברווז לכל הגוויות באבו כביר.
 33. 33/126 to segregate, to separate -- American Idol tries to differentiate itself by strumming chords on Israelisentiment
  33/126 לבדל בִּדֵּל -- כוכב נולד מנסה לבדל את עצמה באמצעות פריטה על נימי רגש ישראליים
 34. 34/126 a small piece --
  34/126 בְּדָל  --
 35. 35/126 mutual aid, mutual  --
  35/126 עֶזְרָה הֲדָדִית --
 36. 36/126 immortal --
  36/126 בני אלמוות -אַלְמָוֶת --
 37. 37/126 colloquial) round brimless hat --
  37/126 כּוֹבַע טֶמְבֶּל --
 38. 38/126 to warn, to caution ; to protest HARD HARD --
  38/126 להתריע הִתְרִיעַ --
 39. 39/126 deter, to dissuade, to discourage ; to frighten, to intimidate HARD HARD --
  39/126 להרתיע הִרְתִּיעַ --
 40. 40/126 ULPAN - 5/30/2012 P24 --
  40/126 41059 --
 41. 41/126 embarrassed --
  41/126 נָבוֹךְ  --
 42. 42/126 ULPAN - 5/30/2012 P112 GRAVES --
  42/126 41059 --
 43. 43/126 to be anchored \\ ROOTED IN - FOUND IN --
  43/126 מעוגן עֻגַּן --
 44. 44/126 protest, objection, protestation --
  44/126 מְחָאָה  --
 45. 45/126 religious coercion --
  45/126 כְּפִיָּה דָּתִית --
 46. 46/126 literary) beggar --
  46/126 פושט יד פּוֹשֵׁט יָד --
 47. 47/126 desk, counter --
  47/126 דלפק דֶּלְפֵּק --
 48. 48/126 nimbleness, agility, quickness --
  48/126 זריזות זְרִיזוּת --
 49. 49/126 quick, agile, nimble --
  49/126 זָרִיז  --
 50. 50/126 haste --
  50/126 בחיפזון חִפָּזוֹן --
 51. 51/126 literary) to hasten, to hurry --
  51/126 להיחפז נֶחְפַּז --
 52. 52/126 to push, to shove ; to shove, to stick, to place hurriedly ; (colloquial) to promote, to push --
  52/126 לדחוף דָּחַף --
 53. 53/126 to wobble, to waver, to sway, to totter ; to swing ; to rock (on a chair) ; (colloquial) to fluctuate (prices) ; (colloquial) to vacillate --
  53/126 מתנדנדות הִתְנַדְנֵד --
 54. 54/126 to wander, to roam ; to migrate --
  54/126 נדד נָדַד --
 55. 55/126 embarrassed --
  55/126 נבוך נָבוֹךְ --
 56. 56/126 to be roughened --
  56/126 חֻסְפַּס  --
 57. 57/126 textured ; coarse, rough --
  57/126 מחוספס מְחֻסְפָּס --
 58. 58/126 rough verb --
  58/126 חִסְפֵּס, סִקֵּס; פָּרַע --
 59. 59/126 handshake --
  59/126 לחיצת יד לְחִיצַת יָד --
 60. 60/126 crumb, morsel --
  60/126 פירור פֵּרוּר --
 61. 61/126 shred, shadow, trace, iota --
  61/126 שמץ שֶׁמֶץ --
 62. 62/126 to hint, to imply ; to indicate --
  62/126 לרמוז רָמַז --
 63. 63/126 to run around, to scamper, to romp, to gambol --
  63/126 התרוצץ הִתְרוֹצֵץ --
 64. 64/126 literary) from whence, from where ; how, on what basis --
  64/126 מניין מִנַּיִן --
 65. 65/126 terrified, frightened --
  65/126 מבוהל מְבֹהָל --
 66. 66/126 to be alarmed, to be shocked, to be frightened --
  66/126 נבהל נִבְהַל --
 67. 67/126 to burn --
  67/126 בוער בָּעַר --
 68. 68/126 burning ; (colloquial) urgent --
  68/126 בּוֹעֵר  --
 69. 69/126 urgent ; rushing, in a hurry --
  69/126 בהול בָּהוּל --
 70. 70/126 to summon urgently; to move someone urgently \\\ to scare, to frighten --
  70/126 להבהיל הִבְהִיל --
 71. 71/126 polystyrene, Styrofoam ; cooler --
  71/126 קלקר קַלְקַר --
 72. 72/126 to feel, to touch ; to grope --
  72/126 למשש מִשֵּׁשׁ --
 73. 73/126 feeling, touching ; palpation --
  73/126 מישוש מִשּׁוּשׁ --
 74. 74/126 tangible, concrete, perceptible --
  74/126 מוּחָשִׁי  -- לסיכום, ההשפעה של האינטרנט היא ממש מוחשית אני למדתי הרבה דרכים לרדת במשקל. כהיום אני מפציר בחברים החדשים שלי להצטרף אליי בעשיית ספורט כי למדתי על פי האינטרנט שלרדת במשקל זה קל וכיף
 75. 75/126 to recommence, to re-establish ; to renew (contract, license) ; to rejuvenate, to refurbish ; to initiate, to launch, to instigate ; to introduce new words into a language ; (colloquial) to say something new --
  75/126 מחדשת חִדֵּשׁ --
 76. 76/126 suddenly, all at once, all of a sudden --
  76/126 לפתע V לְפֶתַע --
 77. 77/126 bent over ; (slang) depressed, despondent --
  77/126 שפופת שָׁפוּף --
 78. 78/126 to return (something) --
  78/126 להשיב הֵשִׁיב --
 79. 79/126 intersecting ; intersection, junction ; (Christianity) gesticulating the sign of the cross --
  79/126 הצטלבות הִצְטַלְּבוּת --
 80. 80/126 to intersect --
  80/126 הִצְטַלֵּב  --
 81. 81/126 to crucify --
  81/126 צָלַב  --
 82. 82/126 to drop through a slot (a coin, envelope, token) ; to lower (on a rope, chain, cable) ; to let drop, to let hang --
  82/126 שִׁלְשֵׁל  לשלשל --
 83. 83/126 cinema, television) dubbing --
  83/126 דיבוב דִּבּוּב --
 84. 84/126 encouraging one to talk --
  84/126 לדובב דִּיבוּב --
 85. 85/126 to be silent, to be quiet --
  85/126 שותק שָׁתַק --
 86. 86/126 to be paralyzed --
  86/126 שֻׁתַּק  --
 87. 87/126 to be fit for, to be suitable for --
  87/126 תָּקַן  --
 88. 88/126 mute (noun), a person who can't speak --
  88/126 אִלֵּם  --
 89. 89/126 burnt, scorched ; sunburned --
  89/126 שרוף שָׂרוּף תואר] --
 90. 90/126 to watch, to observe ; to witness ; to view ; to overlook ; to predict, to foresee ; to expect, to look forward to --
  90/126 צופה צָפָה --
 91. 91/126 viewer, spectator ; talent scout ; observer, monitor --
  91/126 צוֹפֶה  --
 92. 92/126 Scout, a member of the Scout Association ; הצופים - Scouts, international Scouting movement --
  92/126 צוֹפֶה  --
 93. 93/126 to stutter ; to be diffident, to vacillate ; to hesitate (usu. refers to engine) --
  93/126 גמגם גִּמְגֵּם --
 94. 94/126 bulldozer --
  94/126 דחפור דַּחְפּוֹר --
 95. 95/126 biblical) to crush, to pound, to pulverize --
  95/126 כתת כָּתַת --
 96. 96/126 to crush, to pound, to pulverize --
  96/126 כָּתַשׁ כָּתַת  --
 97. 97/126 to crumble, to crush, to fragment --
  97/126 פּוֹרֵר  --
 98. 98/126 be eroded, to be weakened, be destabilized ; to be undermine, to be subverted --
  98/126 עֻרְעַר  --
 99. 99/126 wear, erosion ; grinding ; exhaustion, fatigue --
  99/126 שְׁחִיקָה  --
 100. 100/126 to observe, to watch, to look at --
  100/126 להתבונן הִתְבּוֹנֵן --
 101. 101/126 spread over --
  101/126 נסוך נָסוּךְ --
 102. 102/126 To feel, to touch ; to grope --
  102/126 מִשֵּׁשׁ  למשש --
 103. 103/126 satchel, bag ; rucksack, pouch ; anthology, collection --
  103/126 יַלְקוּט  ילקוט --
 104. 104/126 bag, satchel ; file holder ; portfolio (government) ; file ; (colloquial) record (police ) ; (colloquial) task, burden, onus --
  104/126 תִּיק  תיק --
 105. 105/126 thick (soup, gravy, hair, fog) --
  105/126 סָמִיךְ  סמיך --
 106. 106/126 to rely on --
  106/126 הִסְתַּמֵּךְ  להסתמך --
 107. 107/126 one must not depend on miracles --
  107/126 אֵין סוֹמְכִין עַל הַנֵּס נסמך. על --
 108. 108/126 collection, anthology ; (computing) file --
  108/126 קֹבֶץ קבץ --
 109. 109/126 education) grouping (children of similar proficiency levels to learn together at the same pace) ; arrangement --
  109/126 הַקְבָּצָה  הקבצה --
 110. 110/126 gathering, congregating ; being collected, accumulating --
  110/126 הִתְקַבְּצוּת  לקבץ --
 111. 111/126 to gather, to congregate ; to be collected, to be accumulated --
  111/126 הִתְקַבֵּץ  התקבצות להתקבץ --
 112. 112/126 bulldozer --
  112/126 דַּחְפּוֹר  --
 113. 113/126 law) defense attorney --
  113/126 סָנֵגוֹר --
 114. 114/126 law) prosecutor ; attorney, lawyer ; barrister --
  114/126 פְּרַקְלִיט  --
 115. 115/126 to plead persistently --
  115/126 מפצירים הִפְצִיר -- לסיכום, ההשפעה של האינטרנט היא ממש מוחשית אני למדתי הרבה דרכים לרדת במשקל. כהיום אני מפציר בחברים החדשים שלי להצטרף אליי בעשיית ספורט כי למדתי על פי האינטרנט שלרדת במשקל זה קל וכיף
 116. 116/126 to conclude, to deduce, to infer --
  116/126 הִסִּיק  -- מהנ"ל אפשר להסיק שלגור בעיר הגדולה יש יתרונות, אך אמנם יש חסרונות למשל יותר עומס תנועה וזיהום אוויר
 117. 117/126 infamous, notorious --
  117/126 יָדוּעַ לְשִׁמְצָה --
 118. 118/126 motivation, motive --
  118/126 מֵנִיעַ המניע --
 119. 119/126 to cause to move ; to motivate ; to set in motion ; to start --
  119/126 הֵנִיעַ  --
 120. 120/126 law) minor (person) --
  120/126 קָטִין  קטינים --
 121. 121/126 immigrant --
  121/126 מְהַגֵּר  מהגרים --
 122. 122/126 gang --
  122/126 כְּנוּפְיָה  הכנופייה --
 123. 123/126 medicine) syndrome --
  123/126 תסמונת תִּסְמֹנֶת --
 124. 124/126 maximum --
  124/126 מֵרַב  --
 125. 125/126 DETERMINATION firmness, insistence, decisiveness --
  125/126 נְחִישׁוּת --
 126. 126/126 to speed up, to egg on ; to call up urgently, to move something (or someone) rapidly ; to summon --
  126/126 הֵחִישׁ פ' הפעיל --
Author
ID
156612
Card Set
05302012_126Cards_ Wave KochavNolad Ulpan anchor _ jsv jsv jsv jsv.txt
Description
05302012_126Cards_ Wave KochavNolad Ulpan anchor _ jsv jsv jsv jsv.txt
Updated
Show Answers