podróże 2

The flashcards below were created by user pabloliberdo on FreezingBlue Flashcards.

 1. a chambermaid (czeimbemeid)
  pokojówka
 2. a statue ( a staczju)
  statua
 3. awe (o:)
  • rzeczownik respekt, podziw He watched his master in awe. (On patrzył na swego mistrza z podziwem.)obawa, trwoga
  • czasownik formal napawać trwogą I was awed by his anger. (Jego złość napawała mnie trwogą.)
 4. to enquire ( tu inkłaje)
  • zapytać, pytać zapytać się, pytać się
  • I called the station to enquire about train times.
  • What is your name?’ he enquired.
 5. to return
  • wracać, powracać, przynosić zyski
  • I returned from work to find the house empty.When did she return home from the trip?I had to return to the store to look for my purse.
 6. ruins (rui:z)
  ruiny
 7. to border (borde)
  graniczyć, ograniczac
 8. to tan (tan)
  • opalać się, robić się brązowym garbować (skórę zwierzęcą)
  • My skin tans really easily.
 9. to vary ( tu weri)
  • różnić się, zmieniać się The hotel rooms vary in size. (Pokoje hotelowe różnią się rozmiarem.)zależeć, być zależnym (od czegoś) urozmaicać (np. dietę)
  • The menu varies with the season.
 10. tremendous (trimendes)
  • zawrotny, olbrzymi ogromny, olbrzymi, kolosalny
  • It was a tremendous mistake.
  • niesamowity, świetny, wspaniały
  • Wasn't it a tremendous movie!
 11. bed and breakfast
  • zakwaterowanie ze śniadaniem pensjonat oferujący zakwaterowanie ze śniadaniem bed and breakfast rzeczownikBrE pensjonat socjalny
  • Do you do bed and breakfast?Bed and breakfast costs £50 a night.
 12. packed (pakt)
  • zatłoczony The place is always packed. (To miejsce jest zawsze zatłoczone.)
  • The church was packed with people. (Kościół był zatłoczony przez ludzi.)
 13. quaint (kłeint)
  niezwykły, osobliwy uroczy
 14. to admire ( tu admaje)
  • podziwiać, uwielbiać
  • I've always admired you. (Zawsze cię podziwiałem.)The more I know him, the more I admire him. (Im lepiej go znam, tym bardziej go podziwiam.)She was always willing to be admired. (Ona zawsze chciała być podziwiana.)
  • admired (admajt)
 15. to cross ( tu kros)
  przechodzić, przekroczyć, przemierzyć (np. przez pokój, przez ocean) The train crosses all of Europe. (Ten pociąg przemierza całą Europę.)przekroczyć (np. linię) krzyżować, skrzyżować się, przeciąć, przecinać (np. drogi, linie kolejowe) skrzyżować (np. ramiona, nogi) skrzyżować (dwie rośliny, dwa gatunki zwierząt) synonimy: cross sth with sth, crossbreedsprzeciwiać się, przeciwstawiać się (np. szefowi) dośrodkować, dośrodkowywać BrE zakreślić czek, zakrosować czek (wskazać, że musi zostać zapłacony) rozminąć się, rozmijać się (np. listy na poczcie) rzeczownikkrzyż krzyżówka, skrzyżowanie (np. dwóch rzeczy, gatunków) BrE krzyżyk, iks (znak na papierze) BrE skreślenie (oznaczenie, że coś jest niepoprawne) BrE krzyżyk (stawiany podpisu) krzyż, krzyżyk (np. na kościele) krzyż (urządzenie wykorzystywane do kary śmierci przez ukrzyżowanie) krzyż (odznaczenie wojskowe) centra, dośrodkowanie (np. w piłce nożnej) udręka, brzemię, krzyż (problem) przymiotnikBrE podenerwowany, poirytowany sierpowy, kontra, cios z ukosa (np. w boksie) BrE rozgniewany, zagniewany informal oszukańczy, nieuczciwy
 16. a crossing ( a krosin)
  przejście (np. graniczne) skrzyżowanie (np. dróg) przeprawa (np. przez rzekę) krzyżowanie, hybrydyzacja
 17. a stopover (stopouwe)
  przerwa w podrózy
 18. board (bo:d)
  tablica deska, deseczka, płyta rada, komisja, zarząd płyta, listwa (np. używana w budownictwie) utrzymanie, wyżywienie, wikt deska do uprawiania sportów (np. surfingu, snowboardu) AmE tarcza, plansza, stolik, tapet (do gry) czasownikformal wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu) We waved goodbye and boarded the plane. (Pomachaliśmy na do widzenia i wsiedliśmy do samolotu.) synonim: get onmieszkać (w wynajmowanym mieszkaniu) mieszkać (w internacie)
 19. sight (sajt)
  • wzrok His sight is very good for someone of his age. (Jego wzrok jest bardzo dobry, jak na kogoś w jego wieku.)You should have a sight test. (Powinieneś zbadać swój wzrok.)Jenny lost her sight when she was six. (Jenny straciła wzrok, kiedy miała 6 lat.) synonim: visionpatrzenie, widok (czynność widzenia) widok (to, co się widzi) celownik
  • dostrzegać (zwłaszcza z daleka)
  • a sight przysłówekinformal zdecydowanie, o niebo, o wiele
 20. touristy (turisti)
  nastawiony na turystów ( negatywne okreslenie)
 21. a pier (pija)
  molo sł€p
 22. glamour (glame)
  urok, atrakcyjność, czar (np. o kobiecie) splendor, prestiż, blask
 23. luggage (lagidz)
  baga z
 24. to carter
 25. unforgettable
 26. duty
 27. stunning
 28. to impress
 29. to recal
 30. unsurpassed (ansepast)
 31. niezrównany
  Our hotel offers you unsurpassed quality and comfort.
 32. a castaway
 33. a souvenir
 34. to glow
 35. to wander
 36. a traveller
 37. marooned
 38. to accomodate
 39. a local
 40. a holiday
 41. to pack
 42. a suitcase
 43. a bag
 44. a trip
 45. to leave
 46. to travel
 47. a journey
 48. to stay
 49. abroad
 50. a passport
 51. to check
 52. a hotel
 53. to spend
 54. to visit
 55. a map
 56. to inform
 57. a tourist
 58. a museum
 59. a castle
 60. lovely
 61. a tower
 62. a monument
 63. great
 64. to meet
 65. to remember
Author
ID
156670
Card Set
podróże 2
Description
dictionary
Updated
Show Answers