ŘP1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. servitutes praediorum rusticorum
  venkovské služebnosti, patří k res mancipi
 2. právo čerpat vodu na cizím pozemku - res mancipi
  •servitus aquae haustus
 3. právo hnát dobytek k vodě na cizím pozemku a tam jej napájet
  •servitus pecoris ad aquam appulsus
 4. právo hasit vápno na cizím pozemku
  •servitus calcis coquendae
 5. právo dobývat křídu na cizím pozemku - res mancipi
  •servitus cretae eximendae
 6. právo dobývat pro vlastní potřebu (ne pro živnostenskou) písek z cizího•pozemku - res mancipi
  servitus harenae fodiendae•
 7. res mancipi (venkovská služebnost)
  • •servitus aquae haustus
  • •servitus pecoris ad aquam appulsus
  • •servitus calcis coquendae
  • servitus cretae eximendae
  • servitus harenae fodiendae
 8. právo dobýva pro svou osobní potřebu písek z cizího pozemku - res mancipi rusticorum
  servitus harenae fodiendae•
 9. servitutes praediorum urbanorum - městské služebnosti (patří do res nec mancipi):
  • :•servitutes stillicidii immittendi
  • •servitutes stillicidii avertendi
  • •servitus protegendi
  • •servitus proiciendi
  • •servitus ne luminibus officiatur
 10. právo odvádět dešťovou vodu do sousedova okapu (res nec mancipi)
  •servitutes stillicidii immittendi
 11. právo nechat odkapávat dešťovou vodu se střechy na sousedův pozemek (res nec mancipi)
  •servitutes stillicidii avertendi
 12. právo mít střechu nad sousedův pozemek
  •servitus protegendi
 13. právo mít balkón nad sousedovým pozemkem
  •servitus proiciendi
 14. zákaz neodnímat stavbou nebo stromy světlo vnikající do oken sousedovadomu
  •servitus ne luminibus officiatur
Author
ID
156692
Card Set
ŘP1
Description
rimske pravo1
Updated
Show Answers