06012012_68Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/68 . SentencesPractice 06012012_68Cards_ SentencesPractice STATUS_ jsv jsv jsv jsv
  1/68 .
 2. 2/68 . STATUS 41061
  2/68 .
 3. 3/68 . לפעמים
  3/68 .
 4. 4/68 . לעיתים
  4/68 .
 5. 5/68 . From time to time מעת לעת
  5/68 . משה מאוד שמן ורוצה ליורד במשקל. הוא רק אוכל ירקות ופרות אבל מעת לעת משה מרמה בדיאטה שלו
 6. 6/68 . מפעם לפעם
  6/68 . מפעם לפעם, אני לא יכול להדליק את המונע של המכונית שלי.
 7. 7/68 . מדי פעם
  7/68 . מדי פעם, אני זקוק לשינוי בשיגרה
 8. 8/68 כפעם בפעם
  8/68 כפעם בפעם, יהיו לני מורה מחליף
 9. 9/68 anyway, one way or the other, in any case ; on its own, by itself מִמֵּילָא 
  9/68 אין לי מוסג היכן המפתחותך , ממילא מוכרח לעתק המפתחותי.
 10. 10/68 JEALOUS OF לקנא ב
  10/68 מרים אינה הצליח לעבור המבחן ולכן הקנא ברחל, החברה שלה, שהצלחה.
 11. 11/68 FANATIC לקנא ל
  11/68 משה מת על גלידה אז אפשר לגיד שמשה מקנא לגלידה
 12. 12/68 despite ; (colloquial) even though, although לַמְרוֹת 
  12/68 למרות שהוא בדיאטה, הוא ממשיך לאכול סוכריות
 13. 13/68 the more one ... the more; in so far as כְּכָל שֶׁ..., כֵּן [כָּךְ
  13/68
 14. 14/68 inasmuch as, just as, in the same manner as כְּשֵׁם 
  14/68 ככל שמשה יכול להתנזר מאוכל מטוק, אחרת הוא יסבול מסוכרת כשם שקבוצה מכבי תל אביב חופצת לזכות את המשחק, האיום שלהן ,גם כן פועל חופצים לזכות
 15. 15/68 3 abouts 3 abouts in hebrew??
  15/68
 16. 16/68 about \ regarding באשר
  16/68 למרות חיולוקי הדעות **באשר מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים **לגבי הצורך להביס את המפלגה הרובליקניתזה היה האכזבה ממש גדולה אשר משה בגלל רחל בחרה להתחתן עם יוסף.
 17. 17/68 about \ regarding לגבי
  17/68 למרות חיולוקי הדעות ** לגני מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים ** אודות הצורך להביס את המפלגה הרובליקנית
 18. 18/68 about \ regarding אודות
  18/68 למרות חיולוקי הדעות ** אודות מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים ** באשר הצורך להביס את המפלגה הרובליקנית
 19. 19/68 frequent התכוף תָּכוּף
  19/68 משה הולך למסעדה ארומה שש פעמים בשבוע. אשפר לגיד שהוא פטרון תכוף בארומה
 20. 20/68 for עֲבוּר 
  20/68 זו\זאת? היתה הפתעה עבור בעלי המניות, כאשר החברה הכריז על פשיטת רגלWas a surprise for shareholders when the company declared bankruptcy
 21. 21/68 to study, to read ; to consider, to weigh עִיֵּן 
  21/68
 22. 22/68 to attribute, to ascribe, to express belonging שַׁיָּךְ 
  22/68 כל הרשלנות לגבי האשם שייכת לחברה פזגז
 23. 23/68 EXCEPT FOR in addition to, apart from ; except for - SOLVED SOLVED MAKE A SENTENCE with this מִלְּבַד 
  23/68
 24. 24/68 detail, particular ; individual ; apart from, except for, excluding ; (colloquial) additionally, apart from that פְּרָט  ל
  24/68 כולם משתתפים בטיול לפראג פרט ללימור
 25. 25/68 in spite of, despite, notwithstanding !!! IMPORTANT- FOLLOW BY NOUN - DESPITE __ THE PERSISTENCE OF __ \\ DESPITE ___ HIS EFFORTS__ חֵרֶף  ה
  25/68 ההצעה התקבלה חרף התנגדותם של כמה חבריםחרף המאמצים הרבים לא הצליחו הרופאים להציל את חיי הפצוע.חרף ההתמדה של משה להתאמן כל בוקר, הוא לא הצליח לרדת במשקל מחמת הדיאטה גרועה
 26. 26/68 here! here is ; הינו - he is, it is (male) ; הנני - (literary) here I AM הִנֵּה
  26/68 • הנה אנחנו עומדים כאן, ברגע חגיגי זה...• הנה אנחנו עומדים כאן, ברגע חגיגי זה...• סכום הפיצויים שקיבלת הינו מלוא הסכום המגיע לך.
 27. 27/68 Ulpan Israel Theater - 5/23/2012 41052
  27/68
 28. 28/68 whereas, on the other hand ואילו
  28/68 משה הצליח להשיג תואר ואילו האח שלו אינו סיים בית ספר תיכון
 29. 29/68 literary) prior to, before בְּטֶרֶם 
  29/68
 30. 30/68 before, not yet, ere טֶרֶם 
  30/68 משה קרא את הספר מטימטיקה אבל טרם אינו מוכן למבחןSAMPLE היעלה על הדעת שרגשות הכעס הכנים שלי יאפשרו לסגור את גן החיות בפני אותן נשים, או יאפשרו לכפות עליהן לנעול נעלי עקב, למשל, טרם ייכנסו SAMPLE ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימו
 31. 31/68 in preparation for, leading up to ; toward, in the direction of לִקְרַאת
  31/68 SAMPLE - We cleaned the house for the Sabbath. Preparations for the visit has not yet ended.. I dressed up for the arrival SAMPLE-- ניקינו את הבית לקראת השבת . ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימו ..התלבשתי יפה לקראת הגעתו
 32. 32/68 to borrow לָוָה 
  32/68 משה, שחופץ לקיים עסק חדש בתחום של מסעדות, לווה הלאווה מבנק הפועלים.
 33. 33/68 to accompany, to escort לִוָּה 
  33/68 משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, נלווה אהרון לאתגר את פרעה
 34. 34/68 to be accompanied, to be escorted לֻוָּה 
  34/68 משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, לווה על ידי אהרון לאתגר את פרעה
 35. 35/68 to accompany, to escort נִלְוָה 
  35/68 משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, נלווה אהרון לאתגר את פרעה
 36. 36/68 accompanying ; attached ; connotative נִלְוֶה 
  36/68 משה, נלווה לאהרון, הלך לדבר עם פרעה במצרים.
 37. 37/68 established, founded, proven, based מְבֻסָּס  --?? על??
  37/68
 38. 38/68 therefore hence אפוא
  38/68 משה ורבקה הגיעו לבית ספר חסרי רשות מהוריהם, אפוא אינו מוטל להצטרף בטיול עם התלמידים אחרים.
 39. 39/68 were it not for, had it not been for, if not for לוּלֵא
  39/68 לולא משה היה עיוור הייתי נופף לו במקום לצעוק שלום עלייולולא רבקה היתה חרשה הייתי לצעוק עליה במקום נופף לה
 40. 40/68 were it not for, if, if not אִלְמָלֵא 
  40/68
 41. 41/68 indeed, surely, truly ; האומנם - Is that so? Is it true that ...? Indeed? אָמְנָם 
  41/68 אמנם ממבט ראשון עשיית ספורט לכאורה לא מביאה היתרון מוחשי אבל אם מקפידים ומתעקשים אז השיפור יהיה ניכר ו מִשְׁתַּלֵּםמהנ"ל אפשר להסיק שלגור בעיר הגדולה יש יתרונות, אך אמנם יש חסרונות למשל יותר עומס תנועה וזיהום אוויר
 42. 42/68 law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE זִכָּה 
  42/68 משום שהמשטרה שכחה להגיד את הזכויות של החשוד, השופט זיכה אותועל פי החוק, משה זכה לבנות הבית שלו על השטח הזה
 43. 43/68 to implement, to use (a measure, style of language) ; to adopt, to take (a stance, view, approach HELP HELP- NEED SENTENCE נָקַט 
  43/68 אחרי שצפיתי ביורד הגדול, אני נקטתי בעמדה כי כולם מסוגלים למצוא דרך לכלול עשיית ספורט בחיים שלהם
 44. 44/68 negotiate verb HELP HELP - HITMAKAYACH IS SELF REFLEXIVE? EXAMPLE SENTENCES WITH NEGOCIATE נָשָׂא וְנָתַן, הִדַּיֵּן, הִתְמַקֵּחַ \\\ עָמַד עַל הַמֶּקַח
  44/68
 45. 45/68 frequent HELP HELP- need to make sentences התכוף תָּכוּף
  45/68
 46. 46/68 law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE זִכָּה
  46/68
 47. 47/68 to assimilate ; to implement HELP HELP- need sample sentence הִטְמִיעַ
  47/68
 48. 48/68 to endow, to bequeath HELP HELP SAMPLE SENTENCE הִנְחִיל
  48/68
 49. 49/68 siege, blockade HELP HELP sample sentence? מָצוֹר
  49/68
 50. 50/68 ulpan sheet page 24 5/23/2012 41052
  50/68
 51. 51/68 to appeal ; to object, to disagree ; to doubt ערער על עִרְעֵר
  51/68 אחרי השופט קבע בפסק הדין שהאשם מוכרח לשלם שני מיליון שקלים, העורך דין/סנגור שלו ערער על הפסיקההתלמיד קבל ציון מאוד נמוך במבחן והניח שהמורה עשה טעות. לכן הוא ערער על המבחן
 52. 52/68 based, founded \ to be based מושתת על מֻשְׁתָּת הֻשְׁתַּת
  52/68 הצלחתו של משה בירידה מושתתת על התעקשותו\ התעקשות שלו לאכול בריא ולעשות ספורט בלי הרף.רוב החוקים בישראל מושתתים על התנ"ך.
 53. 53/68 to adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan \\\ to strengthen, to consolidate, to reinforce לאמץ לו
  53/68 כל אדם יכול לאמץ לו תוכנית לירידה במשקל
 54. 54/68 ENCOURAGE לעודד
  54/68 משה מעודד את רבקה לחבור למועדון כושרמורים מעודדים תלמידים ללמוד
 55. 55/68 to be recognized, to be known ; to be viewed, to be seen \\\ substantial, significant, marked, considerable נִכַּר
  55/68 אחרי כמה חודשים של עשיית כושר, ראיתי שיפור ניכר\ ת עלייה הנכרת ברמת האנרגיה שלי וגם, החברה שלי מעריכה את העלייה הנכרת בלִיבִּידוֹ.ניכר שיפור בציונים של חיים
 56. 56/68 embarrassed נָבוֹךְ
  56/68 כולם ראו את משה מחליק על בננה ולכן משה מרגיש נבוך
 57. 57/68 specific, defined, certain מְסֻיָּם
  57/68 למדתי מהאתר באינטרט שקיימים מספר שומנים באוכל, שומן טרנס הוא הכי מסוכן, השומן המסויים הזה סותם את כלי הדם
 58. 58/68 updated מעודכן מְעֻדְכָּן
  58/68 המחשב שלך לא מעודכן ולכן הוא צריך להתעדכן לבל יהיה חשוף לוירוס
 59. 59/68 tangible, concrete, perceptible מוּחָשִׁי
  59/68 היתרונות לעשות ספורט מעוד מוחשיים בשביל כולם בשל אפשר לראות את הירידה במשקלאמנם ממבט ראשון עשיית ספורט לכאורה לא מביאה היתרון מוחשי אבל אם מקפידים ומתעקשים אז השיפור יהיה ניכר ו מִשְׁתַּלֵּם
 60. 60/68 from, of, against ; over, in favor of ; (talmudic) because of, due to מִפְּנֵי
  60/68 משה הצליח לרדת במשקל מפני שהתעקש לאכול בריא ולעשות ספורט ללא הרף
 61. 61/68 the more one ... the more; in so far as HELP HELP - VERY DIFFICULT- NOT SURE HOW TO MAKE A SENTENCE WITH THIS כְּכָל שֶׁ..., כֵּן [כָּךְ
  61/68 ככל שמשה יכול להתנזר מאוכל מטוק, אחרת הוא יסבול מסוכרת
 62. 62/68 inasmuch as, just as, in the same manner as HELP HELP sample sentence כְּשֵׁם
  62/68 כשם שקבוצה מכבי תל אביב חופצת לזכות את המשחק, האיום שלהן ,גם כן פועל חופצים לזכות
 63. 63/68 literary) not to, in order not to לבל לְבַל NO SHEH
  63/68 דני קשר את שרוכיו לבל יפול )TIED HIS SHOE LACES SO AS TO NOT FALL
 64. 64/68 (literary) in case, so as not to ; (literary) could it be that (beginning of a question supplying a possible reason) ; (flowery) perhaps CAN SKIP SKIP? שֶׁמָּא
  64/68 הועדה בבית הספר הכריזה שכל התלמידים מוכרחים ללבוש תלבושת אחידה לשם הגברת ביטחון
 65. 65/68 for, in order to, for the purpose of, for the sake of לְשֵׁם
  65/68 משה קנה מתנה לשם חגיגת יום ההולדת של רבקה
 66. 66/68 to discuss to judge, to sentence, to sit in judgment דָּן
  66/68 אנחנו עושים דיון על עשיית כושראנחנו דנים על עשיית כושראנחנו דנים אודות עשיית כושר
 67. 67/68 to observe, to watch, to look at להתבונן הִתְבּוֹנֵן
  67/68 כל המשפחתי משיימים את השיעורים שהם לומדים באינטארנט כיצד לרדת במשקל וכולם מתבוננים את ההבדלים במראה.
 68. 68/68 YAEL TEST 1 WORDS - 6/1/2012 41061
  68/68
Author
ID
156797
Card Set
06012012_68Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv.txt
Description
06012012_68Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv.txt
Updated
Show Answers