Rygmuskler

The flashcards below were created by user rockysds on FreezingBlue Flashcards.

 1. M. erector spinae
  O: Dybe flade af fascia thoracolumbalis + bagfladen af sacrum + processus spinosi af nederste lændehvirler + bagerste del af crista iliaca.

  • I: (deler sig i andre "undermuskler):
  • M. spinalis (medialt på processus spinosi)
  • M. longissimis (mellemste, kraftigste) hæfter i lænde- og brystdelen hæfter den med mediale og laterale fibre på processus transversi resp. costae mellem tubercula og anguli. I halsdelen på processus transversi af midterste halshvirler
  • Øverst på bagsiden af processus mastoideus.

  • Inn: n. posterior n. spinalis T1-S3
  • Funktion: Ekstension og sikring a fcolumnas oprejste stilling
 2. M. semispinalis
  - Underdeles i semispinal
  Hvor mange hvirler overspringer den?
  O: Processi transversi:

  Overspringer 4 hvirvler. Den er det mest overfladiske af det transversospinale system.
 3. Ryggens lag:
  • 1.Hud
  • 2.Subcutis
  • 3.Overfladiske rygmuskulatur
  • 4.Fascia thoracolumbalis
  • 5.Den dybe rygmuskulatur
  • 6.Columna vertebralis med indhold
 4. M. semispinalis capitis
  • O: Processus transversi
  • I: Basis cranii ml. lineae nuchales sup. et inf.
  • Ekstension
 5. M. splenius capitis
  • O: lig. nuchae og processius spinosi C7 – T6
  • I: processus mastoideus + linea nucalis sup.
  • Rotation og ekstension af hals
 6. M. obliquus capitis sup.
  • O: processus transversus atlantis
  • I: under linea nuchalis inf. (lateralt)
  • Inn: rr. posteriores C1-C2
  • Ekstension og lateralfleksion
 7. M. obliquus capitis inf.
  • O: processus spinosus axis
  • I: processus transversus atlantis
  • Inn. rr. posteriores C1-C2
  • Rotation af atlas og hovedet
 8. M. rectus capitis post. minor
  • O: tuberculum post. atlantis
  • I: under linea nuchalis inf. (medialt)
  • Inn. rr. posteriores C1-C2
  • Ekstension
 9. M. rectus capitis post. major
  • O: processus spinosus axis
  • I: under linea nuchalis inf. (lateralt)
  • Inn. rr. posteriores C1-C2
  • Rotation og ekstention af hovedet
 10. M. Sternocleidomastoideus
  • O: Sternum og clavicula
  • I: Processus mastoideus + linea nucea sup.
  • Inn: n. accessorius C2-C4 (+ plexus cervicalis)
  • Funktion:
  • Ensidig: Lat. fleksion til samme side + rotation modsat side
  • Begge: Hovedet frem + løfte hovedet
  • - Auksiliær inspirationsmuskel
 11. M. Stylohyoideus
  • O: processus styloideus
  • I: Os hyoideum
  • Inn: n. facialis
 12. M. Mylohyoideus
  • O: linea mylohyoidea
  • I: senestribe til os hyoideum
  • Inn. N. mylohyoideus
  • Funktion: presser tunge op
 13. M. digastricus
  • -Venter posterior
  • -Inn. N. facialis
  • I: Hæfter på processus mastoideus

  • -Venter anterior
  • -Inn. Nervus mylohyoideus
  • I: Hæfter på corpus mandibulae

  Bundet ned til os hyoideum

  • Funktion:
  • Trækker os hyoideum op
  • Mandibula ned og bagud
 14. M. omohyoideus
  • O: os hyoideum
  • I: margo sup. Scapulae
  • Bundet til clavicula
  • Funktion: Sænker strubehovedet
 15. M. scalenius ant.
  • O: processus transversi C3-C6
  • I: Costa I foran sulcus a. subclaviae
  • Funktion: Lateralfleksion og styring af halscolumna, hæver costa I

  • NB n. phrenicus på forfladen
  • Er med til at danne skalenerporten.
 16. M. scalenius medius
  • O: Processus transversi C1-C7
  • I: Costa I bag sulcus a. subclavia
  • Inn.: rr. anteriores C4-C8
  • Funktion: Lateralfleksion og styring af halscolumna, hæver costa I

  Er med til at danne skalenerporten.
 17. M. scalenius post.
  • O: processus transversi. C4-C5
  • I: Costa II

  Funktion: Lateralfleksion af halscolumna, hæver Costa II
 18. Skalenerporten:
  • Mellem m. scalenus ant. og m. scalenus med.
  • Bunden dannes costa I.
  • A. subclavia og plexus brachialis løber igennem porten.
  • V. subclavia løber udenfor, foran m. scalenus ant.
Author:
rockysds
ID:
157040
Card Set:
Rygmuskler
Updated:
2012-06-03 17:59:21
Tags:
medicin dansk
Folders:

Description:
ryg, hals + nakkemuskler mm.
Show Answers: