Random afgrænsninger

The flashcards below were created by user rockysds on FreezingBlue Flashcards.

 1. Huller i diaphragma.
  Hvad løber igennem + niveau
  • Foramen venae cavae = v. cava inferior, T8
  • Hiatus esophageus = esophageus, T10
  • Hiatus aorticus = aorta, T12
 2. Svage punkter i diaphragma?
  • Larreys spalte (en på hver side af processus xiphoideus)
  • Bochdaleks trekant (mellem costa XII, pars lumbalis og pars costalis)
 3. Hvor mærkes pulsation af a. epigastrica ved direkte hernie?
  Og ved indirekte?
  Lateralt for brokporten.

  Medialt for brokporten.
 4. Afgræns trigonum femorale:
  • Proksimalt: lig. inguinale
  • Lateralt: m. sartorius
  • Medialt: M. adductor longus

  • Loft: fascia lata
  • Gulv: (muskelfacier for) m. iliopsoas, m. pectineus, m. adductor longus
 5. Indhold i trigonum femorale:
  • Ramus femoralis n. genitofemoralis
  • A. femoralis
  • V. femoralis
  • Lymphonodi inguinales
 6. Hvad er genu valgum?
  Kalveknæ, formindsket lateral vinkel.
 7. Hvad er genu varum?
  Hjulben. Forstørret lateral vinkel.
 8. Afgræns fossa poplitea:
  • Opad
  • Lateralt: m. biceps femoris
  • Medialt: M. semimembranosus og m. semitendinosus

  • Nedad
  • Lateralt: Caput laterale m. gastrocnemii og m. plantaris
  • Medialt: Caput mediale m. gastrocnemii

  • Loft: fascia lata
  • Gulv: facies poplitea femoris og
  • knæledskapslen
 9. Indhold i fossa poplitea:
  • Endegrene for n. ischiadicus: n. tibialis og n. peroneus communis
  • Vasa poplitea (fra hiatus tendineus adductorius)
  • Fedtvæv, lnn. poptiales,
 10. Hvilken muskel låser knæet op?
  M. popliteus
 11. Placering af kar og nerver i intercostalrum
  • V.
  • A.
  • N.
Author:
rockysds
ID:
157188
Card Set:
Random afgrænsninger
Updated:
2012-06-04 16:54:56
Tags:
medicin dansk
Folders:

Description:
afgrænsninger huller,
Show Answers: