Lection 6

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. ett avbrott
  paus, rast, uppehåll, upplösa
 2. en barnomsorg
  child-care
 3. ett beslut
  decision, resolution, sv:dom, fastställande
 4. beslutar
  avgöra, bestämma, fastställa, klubba
 5. ett bidrag
  benefit, contribution sv:donation, gåva, subvention, tillskott, underhåll, understöd
 6. deltar
  participate, be present, take part, attend sv: deltaga, flodförgrening, medverka
 7. Ersätter
  compensate
 8. en medborgare
  citizen, folk
 9. en förbättring
  improvement
 10. en försvarsminister
  defence minister
 11. förändrar
  byta, modifiera, omarbeta, ombild
 12. håller
  hold
 13. inför
  före, in front of, face to face
 14. innehåller
  contain
 15. ett jordbruk
  agriculture
 16. en kamp
  campaign
 17. en kollektivtrafik
  publik transportation
 18. en kommun
  municipality
 19. en kärnkraft
  Nuclearpower
 20. en lokal
  local
 21. en makt
  inflytande, kontroll, överhet eng:nation, state
 22. en miljö
  environment sv:omgivning
 23. en myndighet
  majority
 24. ett möte
  meeting
 25. en nivå
  level
 26. offentlig
  public
 27. ett parti
  party
 28. en politiker
  politician
 29. en riksdag
  Parliament
 30. röstar
  vote
 31. ett samarbete
  cooperation, collaboration
 32. samlar
  collect, gather, assemble; accumulate
 33. självständig
  independent
 34. en skatt
  tax ,treasure; riches, wealth
 35. skriker
  scream, call out, cry
 36. ett skräp
  trash, junk, rubbish, litter
 37. snackar
  chat, talk, chatter
 38. en statsminister
  prime minister
 39. styr
  control, govern, rule
 40. svag
  weak
 41. ett undantag
  exception
 42. en uppgift
  information
 43. en utgift
  expense, cost
 44. väljer
  choose
 45. ett val
  choice
 46. en verklighet
  reality
 47. en åsikt
  opinion, view
 48. ärver
  inherit
 49. övar
  practise, train
Author
ID
157198
Card Set
Lection 6
Description
description
Updated
Show Answers