Turkish - Adjectives (Antonyms)

The flashcards below were created by user Svenism on FreezingBlue Flashcards.

 1. güzel
  çirkin
 2. daha iyi
  daha kötü
 3. büyük
  küçük
 4. ucuz
  pahalı
 5. erken
  geç
 6. kolay
  zor
 7. serbest
  meşgul
 8. dolu
  boş
 9. iyi
  kötü
 10. ağır
  hafif
 11. burada
  orada
 12. sıcak
  soğuk
 13. yakın
  uzak
 14. gelecek
  son
 15. ihtiyar
  genç
 16. eski
  yeni
 17. açık
  kapalı
 18. çabuk
  yavaş
 19. doğru
  yanlış
Author
ID
157316
Card Set
Turkish - Adjectives (Antonyms)
Description
Turkish adjectives with supplied antonyms. No English translation.
Updated
Show Answers