Hånden+

Card Set Information

Author:
rockysds
ID:
157535
Filename:
Hånden+
Updated:
2012-06-06 08:31:00
Tags:
medicin dansk
Folders:

Description:
hånden
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user rockysds on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Indhold i canalis carpi?
  • N. medianus, tendo m. flexoris carpi radialis:
  • Bursa ulnaris med 8 lange bøjesener
 2. 1. kulisse i rectinaculum extensorum
  • m. abductor pollicis longus
  • m. extensor pollicis brevis
 3. 2. kulisse i rectinaculum extensorum
  mm. extensores carpi radialis longus et brevis
 4. 3. kulisse i rectinaculum extensorum
  m. extensor pollicis longus

  skråkulisse
 5. 4. kulisse i rectinaculum extensorum
  • M. extensor digititorum
  • M. extensor indicis
 6. 5. kulisse i rectinaculum extensorum
  M. extensor digiti minimi
 7. 6. kulisse i rectinaculum extensorum
  M. extensor carpi ulnaris
 8. M. abductor pollicis brevis
  • Thenar-muskel
  • Mest superficiel af thenar-muskler
  • N. medianus
 9. M. flexor pollicis brevis
  • Thenar-muskel
  • Ligger langs ulnarkanten af M. abductor pollicis brevis
  • N. medianus
 10. M. opponens pollicis
  • Thenar-muskel
  • Nærmest dækket af to andre thenar-muskler, ligger radialt.
  • N. medianus
 11. Håndens lag:
  • 1.Hud og subcutis
  • 2.Aponeurosis palmaris
  • 3.Det superficielle kar-/nervelag
  • 4.Lange flexorsener + mm. Lumbricales
  • 5.Det dybe kar-/nervelag
  • 6. M. adductor pollicis + mm. interossei
 12. M. adductor pollicis
  • N. ulnaris
  • Har to udspringshoveder: Caput transversum og caput obliquum
  • I: ulnare side af basis af thenars grundstykke
 13. Hvad afgrænses canalis carpi af:
  Ossa carpi + retinaculum flexorum

  Retinaculum flexorum strækker sig mellem os pisiforme og hamulus ossis hamati på den ene side og os scaphoideum og os trapezideum på den anden.

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview