Hånden+

The flashcards below were created by user rockysds on FreezingBlue Flashcards.

 1. Indhold i canalis carpi?
  • N. medianus, tendo m. flexoris carpi radialis:
  • Bursa ulnaris med 8 lange bøjesener
 2. 1. kulisse i rectinaculum extensorum
  • m. abductor pollicis longus
  • m. extensor pollicis brevis
 3. 2. kulisse i rectinaculum extensorum
  mm. extensores carpi radialis longus et brevis
 4. 3. kulisse i rectinaculum extensorum
  m. extensor pollicis longus

  skråkulisse
 5. 4. kulisse i rectinaculum extensorum
  • M. extensor digititorum
  • M. extensor indicis
 6. 5. kulisse i rectinaculum extensorum
  M. extensor digiti minimi
 7. 6. kulisse i rectinaculum extensorum
  M. extensor carpi ulnaris
 8. M. abductor pollicis brevis
  • Thenar-muskel
  • Mest superficiel af thenar-muskler
  • N. medianus
 9. M. flexor pollicis brevis
  • Thenar-muskel
  • Ligger langs ulnarkanten af M. abductor pollicis brevis
  • N. medianus
 10. M. opponens pollicis
  • Thenar-muskel
  • Nærmest dækket af to andre thenar-muskler, ligger radialt.
  • N. medianus
 11. Håndens lag:
  • 1.Hud og subcutis
  • 2.Aponeurosis palmaris
  • 3.Det superficielle kar-/nervelag
  • 4.Lange flexorsener + mm. Lumbricales
  • 5.Det dybe kar-/nervelag
  • 6. M. adductor pollicis + mm. interossei
 12. M. adductor pollicis
  • N. ulnaris
  • Har to udspringshoveder: Caput transversum og caput obliquum
  • I: ulnare side af basis af thenars grundstykke
 13. Hvad afgrænses canalis carpi af:
  Ossa carpi + retinaculum flexorum

  Retinaculum flexorum strækker sig mellem os pisiforme og hamulus ossis hamati på den ene side og os scaphoideum og os trapezideum på den anden.
Author:
rockysds
ID:
157535
Card Set:
Hånden+
Updated:
2012-06-06 08:31:00
Tags:
medicin dansk
Folders:

Description:
hånden
Show Answers: