Knæet

The flashcards below were created by user rockysds on FreezingBlue Flashcards.

 1. Art. genus
  Klassifering
  Inddeling
  Bevægelser
  Synovialt, sammensat led, modificeret hængselled.

  Pars femoropatellaris, pars femorotibialis medialis, pars femorotibialis lateralis

  Fleksion (0-135)-ekstension (0-5) Fleksionsrotation
 2. Meniscus medialis

  Hvor hæfter den?

  Hvilke ligamenter har den forbindelse med
  Hæfter længst fortil og bagtil på tibia.

  "Lille del af stor cirkel"

  Lig. collaterale tibiale, lig. coronarium
 3. Meniscus lateralis

  Hvor hæfter den?
  Hvad er den tøjret til ellers?
  Hæfter med begge ender tæt på eminentia intercondylaris.

  • "Stor del af lille cirkel"
  • Tøjret til den mediale femurkondyl
 4. Aksenære ligamenter i knæet?
  • Lig. cruciatum anterius + Lig. cruciatum posterius
  • Lig. collaterale tibiale
  • Lig. collaterale fiburale
  • Lig. coronaria
 5. Hvad er patella indlejret i?
  I quadricepssenen, der forsætter distalt som lig. patellae.
 6. Hvad forstærker den fibrøse kapsel af på bagsiden?
  • M. popliteus
  • lig. popliteum obliquum
  • Lig, popliteum arcuatum
Author
ID
157544
Card Set
Knæet
Description
Knæet
Updated
Show Answers