Random medicin

Home > Preview

The flashcards below were created by user rockysds on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvilken superficiel vene er medial på benet?

  Hvilken er lateralt?
  V. saphena magna = medial


  V. saphena parva = lateral
 2. Hvilket retinakel ligger mellem mediale malleol og medialfladen af calcaneus?
  • Retinaculum musculorum flexorum.
  • BAGTIL
 3. Hvordan ligger fibula ift. tibia?
  Lateralt
 4. Hvordan ligger tibia ift. fibula?
  Medialt
 5. Hvad er de tre vigtige knoglefremspring på scapula?
  Spina scapula, acromion, processus coracoideus
 6. Hvilken knogle har collum chirurgicum?
  Humerus
 7. Hvilken er størst i armen: fleksorlogen eller ekstensorlogen?
  Fleksorlogen
 8. Hvad innerverer flexorene i armen?
  N. medianus

  På nær m. flexor carpi ulnaris og ulnare del af m. flexor digitorum profundus af n. ulnaris

Card Set Information

Author:
rockysds
ID:
157546
Filename:
Random medicin
Updated:
2012-06-06 11:57:17
Tags:
medicin dansk
Folders:

Description:
Alt muligt
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview