Mokuna ʻelima

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. a kind of fish
  ke aku

  kikino
 2. god, God
  • ke akua
  • kikino
 3. a hole in the ground used to kālua food
  • ka imu
  • kikino
 4. caucasian, especially anglo-american
  • ka haole
  • kikino
 5. excrement
  • ke kūkae
  • kikino
 6. thorn
  • ke kukū
  • kikino
 7. he ʻano meaʻai Hawaiʻi
  • ka laulau
  • kikino
 8. birthday
  • ka lā hānau
  • kikino
 9. What day?
  • ka lā hea? ( the day we went to Kaʻū. the day i wast here)
  • kikino
 10. holiday
  • ka lānui
  • kikino
 11. What date?
  • ka lā ʻehia?
  • kikino
 12. dirt, polite word for excrement
  • ka lepo
  • kikino
 13. -pit, hole in the ground
  -toilet, bathroom
  • ka lua
  • kikino
 14. bathroom (polite)
  • ka lumi hoʻopau pilikia
  • kikino
 15. he ano iʻa (m)
  • ka mahimahi
  • ka manini

  kikino
 16. ke moʻopuna
  • grandchild
  • kikino
 17. muʻumuʻu
  • muʻumuʻu
  • kikino
 18. chili pepper
  • ka nīoi
  • kikino
 19. hat
  • ka pāpale
  • kikino
 20. rock, stone
  • ka pohaku
  • kikino
 21. a chunk of food, a way of preparing raw fish in chunks
  • ka poke
  • kikino
 22. poke aku
  • a chunk of aku aku poke
  • kikino
 23. hole, peforation
  • ka puka
  • kikino
 24. week
  • ka pule
  • kikino
 25. time, period
  • ka wā
  • kikino
 26. -type, kind
  -nature, characteristic
  • ke ʻano
  • kikino
 27. a polite word for rear end, buttocks
  • ka ʻēlemu
  • kikino
 28. family, relative
  • ka ʻohana
  • kikino
 29. rear end, buttocks
  • ka ʻōkole
  • kikino
 30. ʻukulele
  • ka ʻukulele
  • kikino
 31. to love someone or someplace
  • ke aloha
  • hamani
 32. to carry, lift
  • ka hāpai
  • hamani
 33. to turn something over, invert
  • ka hoʻohuli
  • hamani
 34. -to extinguish
  -to turn off
  • ka hoʻopio
  • hamani
 35. to feel anger toward
  • ka huhū
  • hamani
 36. to cook in an imu
  • ke kālua
  • hamani
 37. to do mischief to something
  • ke kolohe
  • hamani
 38. to ask probing questions of
  • ka nīele
  • hamani
 39. to pray
  ka pule
 40. -to loosen, unfasten
  -to open
  -remove
  • ka wehe
  • hamani
 41. to ride or walk around for fun, to cruise around
  • ka holoholo
  • hehele
 42. to turn a corner, face a direction
  • ka huli
  • hehele
 43. -to bathe, shower
  -to swim around in water
  • ka ʻauʻau
  • hehele
 44. pregnant
  • ka hāpai
  • ʻaʻano
 45. loose, unfastened
  • ka hemo
  • ʻaʻano
 46. smelly, bad smelling
  • ka hohono
  • ʻaʻano
 47. forbidden, sacred, taboo
  • ke kapu
  • ʻaʻano
 48. sloppy, poorly done
  • ke kāpulu
  • ʻaʻano
 49. dirty
  • ka lepo
  • ʻaʻano
 50. -paralyzed as a leg
  -stupid
  ka lōlō
 51. -used up
  -over, ended
  -gone, no longer in existence
  • ka pau
  • ʻaʻano
 52. -out, as a light or fire
  -off as a machine or light
  • ka pio
  • ʻaʻano
 53. terribly stink
  • ka pilau
  • ʻaʻano
 54. in trouble
  • ka pilikia
  • ʻaʻano
 55. crazy
  • ka pupule
  • ʻaʻano
Author
ID
157570
Card Set
Mokuna ʻelima
Description
papa hua ʻōlelo
Updated
Show Answers