Polito

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.

 1. Co nepatří mezi základní charakteristiky politické strany?
  musí být 3x za sebou zvolena
 2. V jakém roce byla napsána kniha 1984?
  1948/1949
 3. Většinový volební systém - více mandátové obvody, jde to?
  ano, ale výjimečně
 4. Direktoriální systém je v?
  Švýcarsko
 5. Poloprezidentský systém byl ve francii X?
  Francie V. republika (1958-nyní)
 6. Systému 2 a půl strany se blíží která politická strana?
  liberálové FDP
 7. Co Aristoteles nepovažoval za "zdravý" systém z těchhle čtyř: demokracie, monarchie, polithea, aristokracie
  demokracie
 8. Jaký systém je v současné VB (ve smyslu strany podílející se na vládě)?
  koalice liberálové a konzervativci
 9. Která strana byla 90. let 20. považována za stranu kádrů: ODA, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL ?
  ODA
 10. Jaký stát se dá považovat za prototyp regionálního?
  Itálie
 11. Co to je Bohumínské usnesení ?
  ČSSD se nespojí s komunisty
 12. Kdy byla první italská republika ?
  1946-1993
 13. Kdo vymyslel systém 2,5 strany ?
  Blondel
 14. Který ze států není federace, ale je unitární ?
  ČR
 15. Jak se volí do horní komory Francie ?
  sbor volitelů
 16. Ve které zemi je systém většinové prémie ?
  Itálie
 17. Co považoval Aristoteles za dobrý systém ?
  aristokracie
 18. Systém s rozhodujícím významem politických stran ? /Jak se nazývá to, že mají strany převládající moc?
  partiokracie
 19. Která z českých politických stran má v současnosti nejvyšší počet členů?
  KSČM
 20. Kdo je autorem knihy Střet civilizací?
  Huntington
 21. Charakteristika referenda z května 2011 ve VB (co
  neplatí)
  bylo iniciováno nejsilnější opoziční stranou - labouristy
 22. Ve které zemi je premiérský typ parlamentarismu?
  VB
 23. Kdo je autorem koncepce konfliktního vzniku politických stran?
  Stein Rokkan
 24. Kolik stran je ve vládě Švýcarska?
  5
 25. Která z následujících charakteristik není v souladu s charakteristikou totalitarismu G. Sartoriho?
  neustálý fyzický teror
 26. Která z následujících zemí má jako jediná z uvedených dvojkomorový parlament? /Ve které zemi se nachází dokonalý bikameralismus
  Itálie
 27. Která z následujících charakteristik nepatří mezi nevýhody jednokolového většinového volebního systému?
  nízké procento propadlých hlasů
 28. Která z následujících charakteristik necharakterizuje
  konsociační demokracii ?
  většinové veto
 29. Kdo napsal Leviathan?
  Hobbes
 30. Co není nevýhodou poměrného volebního systému?
  diskriminace menšinových stran a žen
 31. Která evropská země drží rekord v době bezvládí (vláda v demisi bez důvěry parlamentu)?
  Belgie
 32. Co nepatří do charakteristiky polyarchie?
  normativní funkce /"To s tím autorem" (autor Robert Dahl)
 33. Ve které zemí působí etnická politická strana Plaid Cymru ?
  VB
 34. Kdo je současný ministerský předseda ve FR?
  Fillon pod Sarkozym (nyní Jean-Marc Ayrault pod François Hollande)
 35. Antidemokratická, antisystémová, protivládní, skupina usilující o moc?
  Politické ligy
 36. Nejslabší pozice prezidenta? Když je prezident podporován politickou stranou či koalicí, která nedisponuje většinou v parlamentu, tak se to nazývá:
  Kohabitace
 37. Kde se volí pomocí jednojmenneho prenosneho hlasovanie (Single Transferable vote) STV?
  Irsko (dolní komora)
 38. Ve které zemi lze premiérovi vyslovit konstruktivní vótum nedůvěry?
  SRN (Spolková republika Německo)
 39. Ve které zemi působí politická strana Heeri Batasuna?
  Španělsko
 40. Ze které země pochází politik Geert Wilders ?
  Nizozemí
 41. Co není projev přímé demokracie ?
  lidová inhibice
 42. Kdo napsal Dvojí pojednání o vládě ?
  John Locke
 43. Kdo je Dmitrij Medveděv ?
  Prezident Ruské federace
 44. Co nepatří mezi subsystémy (subtyp) systému jedné strany ?
  dominantní strana
 45. Co není charakteristikou poměrného volebního systému?
  pravidelná alternace
 46. Autorem polyarchie je ?
  Robert Dahl
 47. V jaké zemi se volil premiér přímo
  Izrael
 48. Jak se postupuje v ČR, když je druhé kolo senátorských voleb nerozhodné?
  Losem
 49. Podle čeho se neštěpí státy na štěpné linie
  demokratické/nedemokratické
 50. Co není zhoubný systém podle Aristotela
  despocie
 51. Který z následujících režimů byl autoritářský a nikoliv totalitní ? ČSSR 50. léta 20. století / SSSR 1. pol. 20. století (Stalinovo Sovětské Rusko) / nacistické Německo / Mussoliniho fašismus
  Mussoliniho fašismus
 52. Co není konsociační demokracie: Belgie / Nizozemí / Irsko / USA
  USA
 53. Systém volby do HK Parlamentu ČR:
  většinový dvoukolový
 54. gerrymandering?
  volební systémy
 55. co není znakem autoritářského systému
  má ideologii
 56. kdo vymyslel pojem totalitarismu
  mělo bby to být Mussollini Itálie
 57. Co nepatří do vadných systémů polde Platona? (co je)
  • to bylo easy, protože Krétský model přejmenovala podle nějakýho jinýho místa, takže takovej model ani neexistuje, jen si nemůžu vzpomenout, jak to nazvala, možná Korintský
  • vadné systémy jsou:
  • krétský model = timokracie (čest a sláva)
  • oligarchie
  • demokracie
  • tyranis
 58. Jaký není znak polarizovaného multipartaismu?
  odštěpení
 59. Jaká stana nepůsobila v Británii?
  republikáni
 60. V ktery zemi působí Christoph Blocher?
  švýcarsko
 61. V ktere zemi je dualni koalice
  USA
 62. Co neni jedna z 6 definic totalitarismu podle Friedricha : (co je)
  • patří zde
  • 1) oficiální ideologie
  • 2) jediná masová politická strana
  • 3)absolutní monopol na ktrolu všch prostředků ozbrojené moci (armády)
  • 4) úplná kontrola prostředků mas. komunikace
  • 5) systém fyzické a psychologické kontroly společnosti prostřednictvím policie využívající teroristických postupů
  • 6)centrální řízení a kontrola ekonomiky
 63. Frankofoni skupina v Belgii
  Valoni
 64. Volby do DK ve VB?
  Poslanci jsou voleni v jednomandátových volebních obvodech systémem relativní většiny (FPTP).
 65. Jeden ze zpusobu ustaveni mocnaru, bylo to pri federativni shromazdeni 1989
  a) kooptace
 66. Lze v jednomandátovém volebním obvodě aplikovat poměrný volební systém?
  ne, nikdy
 67. Může se většinový volební systém objevovat ve vícemandátových volebních obvodech?
  Ano ale jen výjimečně
 68. Absolutní většina?
  50% hlasů + 1 hlas
 69. Jak je ve Francii volen senát?
  způsob volby kolegiem volitelů (nepřímo) - reprezentují je představitelé regionů, zástupci obcí, ...
 70. Fungovala někdy v UK koaliční vláda?
  ano, za 2. sv. v., důvodem byl válečný stav a ne, že by politická strana neměla nadpoloviční většinu
 71. Dominantní strana?
  nemusí být 3x po sobě většinová v rozhodující komoře (Dolní) /př. agrárníci za 1. sv.v.
 72. Predominantní strana?
  musí v minimálně třech volbách po sobě sama obsadit nadpoloviční počet křesel v DK
 73. Fragmentace politického systému - je zde hodně politických stran a systém je rozkouskován?
  ano, v systému je přítomno více politických stran
 74. Druhá italská republika?
  od roku 1994
 75. Národní Aliance v Itálii?
  konzervativní politická strana, nemá nic společného s fašismem
 76. Franko Fieny?
  jediný slušný politik v Itálii
 77. Co nepatří mezi volební systémy (většinový, poměrný, proporcionální, proměnný)
  proměnný
 78. Švýcarsko je
  konfederace
 79. nějaký nový hlasovaní v demokracii
  recal ((odvolání zastupitele) + nové hlasování – volby)
 80. kde byla automobilova strana Autopartei?
  švýcarsko
 81. odkud je Yves Leterme?
  belgie
 82. Která strana v České Republice byla od 1993 predominantní?
  žádná
 83. ktera strana byla ve světě prdominantní
  prý nějaká indická
 84. jak se voli do horni komory parlamentu VB?
  naprostá většina lordů je jmenována, nebo získává křeslo dědictvím z otce na syna
 85. V jaké zemi byl ve 20.letech (nebo tak)n past středu?
  • Itálie
  • (vláda je v většinou tvořena středovými stranami, tlačí na ní ale extremistické strany z obou pólů (extremni levice i pravice to - nepřináší možnoat politické alternace))
 86. odkukd je Eveline Widmer-Schlumpf?
  Švýcarsko
 87. kde se používá single non-transferable vote
  Japonsko
 88. Předsedou britských liberálních demokratůje?
  Nick Clegg
 89. VB strany
  labouristi, liberálové a konzervatisti se zde střídali u moci
 90. USA strany
  demokraté X republikáni
 91. Příklad funkčního omezení volebního práva?
  ozbrojené složky za 1. republiky československé
 92. Která země nepřijala volební právo mezi prvními?
  ČR
 93. Kde se používá 2 kolový většinový systém
  Francie a Senát ČR
 94. Mezi země jejichž ústavní zřízení je uspořádáno ve formě parlamentní republiky patří například:
  Rakousko, Irsko, Island, Finsko a Portugalsko
 95. Ve střední a východní Evropě došlo od počátku 90. let 20. století k zavedení přímé volby prezidenta v naprosté většině států, např.
  na Slovensku, v Polsku, v Litvě, ve Slovinsku, v Chorvatsku, v Rumunsku a v Bulharsku.
 96. Autor "etapizace přechodů k demokracii "
  Dankwart Rustow
 97. charakterizujcí rys Adama Przeworski
  důležité je pro něho to, jak vypadá vnitřní struktura aktérů, nevšímá si občanské společnosti a mas
 98. Autor definice autoritářských systémů
  Giovanni Sartori
 99. Matky Země: něco s ekologií ,..kdo to zavádí?
  Bolívie; nevládní organizace kontrolující stav Země, ekologie..
 100. Sarajevský atentát
  rok 1998, protože Klaus způsobil krizi vlády, v době jeho nepřítomnost ho před novináři vyzvali vlivní členové ODS (Ruml třeba) k demisi
 101. Který stát má dvěregulerní strany Zelených?
  Švýcarsko
 102. relevantní koaliční strana
  ta co na sebe trvaleji váže tak podstatný počet hlasů, že ji nelze při výkonu moci přehlížet
 103. vyděračský potenciál
  strana, se kterou nikdo nechce jít do vlády; většinou antisystémové, extremistické strany
 104. Od kdy je Itálie republikou?
  1946
 105. Bipartismus
  dvoustranné politické systémy, např Velká Británie, působí zde dvě politické strany
 106. Politická alternace
  změna vlády
 107. Aklamace
  veřejný projev souhlasu (např. v Evropském parlamentu)
 108. KDU-ČSL
  je regionálně zakotvena na jižní moravě a vysočině
Author:
TeaTime
ID:
157619
Card Set:
Polito
Updated:
2012-06-07 11:54:34
Tags:
polito
Folders:

Description:
multiply
Show Answers: