Headway-preim_wordCZ_3

The flashcards below were created by user streiki on FreezingBlue Flashcards.

 1. klimatizace
  air-conditioning /ér kondišning/
 2. hlasitě
  aloud
 3. ohromený
  amazed
 4. rozzlobeně
  angrily
 5. zlobit se na někoho
  angry
 6. apartmá
  apartment
 7. omluvit se
  apologize /epoledžaiz/
 8. schůzka
  appointment, date
 9. bouchnout
  bang /beng/
 10. mísa
  bowl
 11. vloupat se
  break into
 12. dýchat
  breathe
 13. zloděj, lupič
  burglar /bégler/
 14. klec
  cage /kejdž/
 15. opatrně, pečlivě
  carefully
 16. spojení
  connection
 17. kopie
  copy
 18. plížit se, lézt
  creep
 19. lezl (minulý čas)
  crept
 20. zločin
  crime /kraim/
 21. kleba, zakletí
  curse /kérs/
 22. záclona
  curtain
 23. dokumentární film
  documentary
 24. dole, v dolním poschodí
  downstairs
 25. snít o něčem
  dream
 26. cítit se nemocný
  feel ill
 27. číslo, postava
  figure
 28. plnit
  fill
 29. naštěstí
  fortunately /fótšenetli/
 30. duch
  ghost
 31. zlatý
  golden
 32. postupně
  gradually
 33. provinile
  guiltily /giltili/
 34. střelec
  gunman
 35. strašit
  haunt /heunt/
 36. schovat se
  hide
 37. základna
  HQ=headquarters
 38. hladový
  hungry
 39. okamžitý
  immediate
 40. pozvánka
  invitation
 41. vtip
  joke
 42. zaklepat na dveře
  knock on the door
 43. smát se
  laugh
 44. líně
  lazily /leizili/
 45. vést
  lead
 46. dodávka, kamion
  lorry
 47. ztratit
  lose /lúz/
 48. láskyplně
  lovingly
 49. známky (dostat dobré známky u zkoušek)
  marks (get good marks in an exam)
 50. opravit, opravovat
  mend
 51. vzkaz
  message
 52. půlnoc
  midnight
 53. pohyb, hnutí
  movement
 54. muzeum
  museum
 55. nervózně
  nervously
 56. hluk
  noise
 57. klidně
  peacefully
 58. snad, možná
  perhaps
 59. zvednout (telefon)
  pick up (the phone)
 60. báseň
  poem
 61. ukázat
  point
 62. portrét
  portrait
 63. tiskárna
  printer
 64. vězení
  prison /prizn/
 65. táhnout, tahat
  pull
 66. tiše
  quietly
 67. odmítnout
  refuse /rifjůz/
 68. úleva
  relief /rilíf/
 69. smutně
  sadly
 70. strážný, bezpečnostní služba
  security guard
 71. zářit, blýskat se
  shine
 72. tiše (o řeči)
  softly
 73. nezřízené utrácení peněz
  spending spree
 74. personál, zaměstnanci
  staff
 75. postavit se
  stand up
 76. rovně
  straight
 77. náhle
  suddenly
 78. večeře
  supper
 79. vypnout
  switch off
 80. zloděj
  thief
 81. hodit
  throw
 82. úder srdce
  thump (of the heard)
 83. název
  title
 84. spolo, společne
  together
 85. tragicky
  tragically
 86. zapnout
  turn on
 87. dvojčata
  twins
 88. naneštěstí
  unfortunately
 89. odemknout
  unlock
 90. naléhavě
  urgently
 91. vystřelit
  went off
 92. šeptat
  whisper /wisper/
 93. procítěně
  with feeling
 94. obávat se, dělat si starosti
  worry /wari/
Author:
streiki
ID:
158326
Card Set:
Headway-preim_wordCZ_3
Updated:
2012-06-12 13:03:38
Tags:
slovicka CZ unit03
Folders:

Description:
slovicka
Show Answers: