mokuna 11

The flashcards below were created by user kuupopoki3 on FreezingBlue Flashcards.

 1. used as a poʻo to indicate a location
  aia  waila 
 2. here is, here are
   
  eia  waila  
 3. is not, are not
  ʻaʻole


  waila  
 4. inland, upland
  uka  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku) 
 5. seaward, downslope
  kai


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 6. inside
  loko


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 7. outside
  waho


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 8. on top, above
  luna


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 9. below, under
  lalo


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 10. behind, after
  hope


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 11. in front
  mua

  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 12. between, among, centerm middle
  waena


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 13. this side (of)
  ʻaneʻi mai


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
 14. beyond
  ʻō aku


  Iʻoa henua (a type of Iʻoa Paku)  
Author:
kuupopoki3
ID:
159722
Card Set:
mokuna 11
Updated:
2012-06-23 05:18:59
Tags:
kikino
Folders:

Description:
vocabulary hawaiian lanfuae
Show Answers: