KelimeKarti7

Home > Preview

The flashcards below were created by user tahagoksoy on FreezingBlue Flashcards.


 1. gabble
  (gaebl)
  -anlaşılmaz şeyler gevelemek
 2. gain
  (geyn)
  -kazanmak
 3. gamble
  (gaembl)
  -kumar oynamak
 4. gather
  (gaedı)
  -toplamak,bir araya getirmek
 5. gaze /geyz/
  -gözünü dikip bakmak
 6. get /get/ (got-got)
  -almak
 7. get cold /get kold/
  -soğuk almak
 8. get dressed /get dresd/
  -giyinmek
 9. get drunk /get drank/
  -sarhoş olmak
 10. get lost /get lost/
  -kaybolmak
 11. get into /get intu/
  -arabaya binmek
 12. get off /get of/
  -otobüs,gemi,motor,bisiklet,uçaktan inmek
 13. get on well /get on wel/
  -iyi geçinmek
 14. get on /get on/
  -otobüs,gemi,motor,bisiklet,uçağa binmek
 15. get out /get aut/
  -arabadan inmek,dışarı çıkmak
 16. get paid /get peyd/
  -ücreti verilmek
 17. get to /get tu/
  -bir yere varmak, ulaşmak
 18. get up /get ap/
  -kalkmak
 19. get well /get well/
  -iyileşmek
 20. giggle /gigl/
  -kıkırdamak
 21. give /giv/
  -vermek
 22. give away /giv ıwey/
  -karşılıksız vermek
 23. give up /giv ap/
  -vaz geçmek,bırakmak
 24. go /go/
  -gitmek
 25. go out /go aut/
  -çıkmak
 26. grab /graeb/
  -kavramak, sıkıca tutmak
 27. graduate /graecuvit/
  -mezun olmak
 28. grasp /grasp/
  -sıkıca kavramak
 29. grate /greyt/
  -rendelemek
 30. graze /greyz/
  -otlamak
 31. gril /gril/
  -ızgarada pişirmek
 32. grin /grin/
  -sırıtmak
 33. grow /grıu/ (grew-grown)
  -yetiştirmek
 34. grow hair /grıu heı/
  -saç uzatmak
 35. grow up /grıu ap/
  -yetişmek
 36. growl /graul/
  -hırlamak
 37. guard /ga:d/
  -korumak, muhafızlık etmek
 38. guard the goal /ga:d dı go:l/
  -kaleyi korumak
 39. guess /ges/
  -tahmin etmek
 40. guide /gayd/
  -rehberlik yapmak, yol göstermek

Card Set Information

Author:
tahagoksoy
ID:
159919
Filename:
KelimeKarti7
Updated:
2012-06-24 22:19:22
Tags:
KelimeKarti7
Folders:

Description:
KelimeKarti7
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview