Phó từ thường gặp.txt

The flashcards below were created by user congdaigia_hl on FreezingBlue Flashcards.

 1. cười khúc khích
  にこにこ
 2. làu bàu , lẩm bẩm
  ぶつぶつ
 3. hồi hộp , tim đập thình thịch
  ときどき
 4. tha thẩn , la ca , dông dài , lảng vảng
  うろうろ
 5. càng ngày càng 
  hơn bao giờ hết
  いよいよ
 6. mọi thứ , từng cái một
  いちいち
 7. ngày càng
  ますます
 8. hoang mang lúng túng 
  bối rối , loay hoay
  まごまご
 9. lén lút, vụng trộm
  こっそい
 10. tròn trĩnh , mẫm ra
  ばったり
 11. ngu ngơ , lơ đãng
  ぼんやり
 12. rõ ràng , sáng tỏ
  はっきり
 13. chật cứng , bó sát , chặt chẽ
  ぎっしり
 14. ngủ say , ngủ ngon
  ぐっくり
 15. vừa vặn , vừa khít
  びったり
 16. khoan khoái , sảng khoái
  すっきり
 17. suốt , mãi
  ずっと
 18. qua loa , đại khái
  ざっと
 19. nhìn chằm chằm , bất động
  じっと
 20. nhanh chóng , khẩn trương
  さっさと
 21. thình lình , đột nhiên , bất chợt
  どっと
 22. tính chi ly , keo kiệt , chắt bóp
  ちかぢか
 23. vững vàng  , chín chắn
  không thay đổi
  ちゃくちゃく
 24. rời rạc , lác đác không thường xuyên
  てんてん
 25. vốn dĩ , nguyên là
  もともと
 26. các mặt các nơi
  ほうぼう
 27. vừa vặn , vừa khít ( quần áo )
  ぴったり、ぴたり
 28. lơ đễnh , sao nhãng , ...béng đi mất
  うっかり
 29. mệt nhoài , mệt bơ phờ
  ぐったり
 30. chắc chắn , vữn chắc
  しっかり
 31. giống hệt
  そっくり
 32. nhoẻn miệng cười
  にっこり
 33. thảnh thơi , ung dung
  のんびり
 34. đột nhiên , bất thình lình
  ばったり
 35. mờ nhạt
  ぼんやり
 36. thong thả , chậm rãi
  ゆっくり
 37. đột ngột ( thay đổi )
  めっくり
 38. tử bỏ , chán nản ,nản lòng
  おもいきり
 39. ngủ say , ngủ thiếp đi
  ぐっすり
Author:
congdaigia_hl
ID:
159967
Card Set:
Phó từ thường gặp.txt
Updated:
2012-06-25 05:51:10
Tags:
duy
Folders:

Description:
một số phó từ n2
Show Answers: