Headway-preim_wordCZ_5

The flashcards below were created by user streiki on FreezingBlue Flashcards.

 1. ovlivnit, týkat se
  affect
 2. alkohol
  alcohol
 3. ambice
  ambition
 4. rozzlobený, podrážděný
  annoyed
 5. otrávený, nepříjemný
  annoying
 6. aplikovatelný, vhodný, použitelný
  applicable
 7. hádat se s někým
  argue (with ..)  /argju/
 8. vyjednat, jednat
  arrange
 9. průměrný
  average
 10. být zodpovědný
  be responsible
 11. chování
  behaviour
 12. obvinit
  blame /bleim/
 13. boty
  boots
 14. znuděný
  bored
 15. nudný
  boring
 16. nevychované dítě, spratek
  brat /braet/
 17. šikana
  bullying
 18. tábor, kemp
  camp
 19. podvádění
  cheating /tšiting/
 20. zmatený
  confused /kenfjuzd/
 21. matoucí, zavádějíci
  confusing
 22. plakat
  cried
 23. plavba
  cruise
 24. smazat
  delete
 25. deprimovaný, smutný
  depressed
 26. depresivní
  depressing
 27. zoufalý
  desperate
 28. zklamaný
  disappointed
 29. neuspokojivý
  disappointing
 30. diskutovat
  discuss
 31. rozvedený
  divorced
 32. zkouška
  exam
 33. vzrušený
  excited
 34. vzrušující
  exciting
 35. vyčerpávající
  exhausting
 36. zkušenost, zážitek
  experience
 37. fascinovaný
  fascinated
 38. fascinující
  fascinating
 39. cítit se deprimovaný
  feel depressed
 40. litovat něčeho
  feel sorry
 41. bojování
  fighting
 42. zvuk lidských kroků
  footsteps
 43. vystrašený
  frihtened
 44. strašidelný
  frightening
 45. vdát se, oženit se
  get married
 46. zavolat někomu
  give sb a ring
 47. zanechat něčeho
  give up
 48. stupeň, známka
  grade
 49. mít problém s drogami
  have a drug problem
 50. bolest hlavy
  headache /hedeik/
 51. smutek, zármutek
  heartache
 52. těžký
  heavy
 53. pěší výlet
  hike /haik/
 54. naděje
  hope
 55. hrozný, strašný
  horrible
 56. zraněný
  hurt
 57. neuvěřitelný
  incredibl
 58. instrukce
  instruction
 59. inteligentní
  intelligent
 60. půjčit někomu něco
  lend
 61. těšit se na něco
  look forward to
 62. maraton
  marathon
 63. rodinný stav
  marital status
 64. zdrav. sestra
  nurs
 65. zaměstnání, povolání
  occupation
 66. příkazy
  orders
 67. stálý dlouhodobý
  permanent
 68. tělesná aktivita
  physical activity
 69. plánovat
  plan
 70. chodit za školu
  play truant
 71. posílat
  post
 72. psč
  postcode
 73. problém
  problem
 74. slíbit
  promise
 75. psycholog
  psychologist
 76. vzdorovat
  rebel
 77. odpočinkový, uvolňující
  relaxing
 78. znovu vdaná/ženatý
  remarried
 79. tajemství
  secret
 80. sebekontrola
  self-control
 81. vážně
  seriously
 82. šokovaný
  shocked
 83. podpis
  signature
 84. situace
  situation
 85. špionážní příběh
  spy story
 86. krást
  steal
 87. překvapený
  surprised
 88. překvapující
  surprising
 89. neslušná, sprostá mluva
  swearing
 90. brát drogy
  take drugs
 91. prozradit (tajemství / lhát)
  tell (a secret / lie)
 92. terapie
  therapy
 93. unavený z něčeho
  tired of
 94. tvrdý
  tough /taf/
 95. vlak
  train
 96. důvěřovat
  trust /trast/
 97. mokrý
  vet
Author:
streiki
ID:
160929
Card Set:
Headway-preim_wordCZ_5
Updated:
2012-07-04 11:48:27
Tags:
slovicka CZ unit05
Folders:

Description:
slovicka
Show Answers: