kpds-4 HISTORY

The flashcards below were created by user yoharo_ on FreezingBlue Flashcards.

 1. initial
  tarihi
 2. proto-
  tarih öncesi
 3. relic
  kalıntı
 4. remnants
  kalıntı
 5. remains
  kalıntı
 6. ruins
  kalıntı
 7. residues
  kalıntı
 8. mystery
  hikaye
 9. anonymity
  hikaye
 10. tale
  hikaye
 11. myth
  hikaye
 12. origin
  kaynak
 13. derivation
  kaynak
 14. legacy
  miras
 15. heritage
  miras
 16. inheritance
  miras
 17. primitive
  ilkel
 18. tribal
  • kabileye ait
  • (tribe=kabile)
 19. primal
  ilkel
 20. primeval
  ilkel
 21. artifact
  tarihi sanat eseri
 22. relic
  • kalıntı eser
  • (work of art)
 23. reveal
  açığa çıkartmak
 24. excavate
  gün yüzüne(ortaya) çıkarmak
 25. dig out
  gün yüzüne(ortaya) çıkarmak
 26. unearth
  gün yüzüne(ortaya) çıkarmak
 27. evidence
  kanıt
 28. prof
  kanıt
 29. appear
  ortaya çıkmak
 30. break out
  ortaya çıkmak
 31. emerge
  ortaya çıkmak
 32. arise
  ortaya çıkmak
 33. orginate
  ortaya çıkmak
 34. begin
  ortaya çıkmak
 35. develop
  gelişmek
 36. expand
  gelişmek
 37. rule
  yönetmek
 38. reign
  hüküm sürmek
 39. govern
  hüküm sürmek - yönetmek
 40. administer
  yönetmek
 41. indicate
  göstermek
 42. demonstrate
  göstermek
 43. pose
  göstermek
 44. show
  göstermek
 45. point out
  göstermek
 46. sophisticated - complicated
  kapsamlı - karmaşık
 47. comprehensive
  karmaşık - kapsamlı
 48. extensive
  karmaşık - kapsamlı
 49. tomb
  mezar
 50. cemetry
  mezar
 51. grave
  mezar
 52. mauseloum
  anıt mezar
 53. depict
  göstermek - izah etmek
 54. describe
  tarif etmek
 55. ıllustrate
  göstermek
 56. rebel
  isyan
 57. rebellion
  isyan
 58. uprising
  isyan
 59. upheaval
  isyan
 60. date(back)
  ..'den gelmek
 61. predate
  ..'den gelmek
 62. exist
  be
 63. disapperar
  (görünmesini)ortadan kaldırmak
 64. die out
  ortadan kaldırmak
 65. vanish
  ortadan kaldırmak
 66. fade away
  yok olmak
 67. became extinct
  yok olmak
 68. tarace(back)-track-follow
  iz sürmek
 69. happen
  gerçekleşmek
 70. occur
  gerçekleşmek
 71. take place
  gerçekleşmek
 72. evolve(from)
  -den gelmek(evrimleşmek)
 73. derive from
  -den gelmek(evrimleşmek)
 74. develop from
  -den gelmek(evrimleşmek)
 75. descend from
  -den gelmek(evrimleşmek)
 76. transform
  değişime uğramak
 77. alter
  değişime uğramak
 78. shift
  değişime uğramak
 79. adjust
  değişime uğramak
 80. attribute to
  anlamına gelmek
 81. refer to
  anlamına gelmek
 82. stand for
  anlamına gelmek
 83. mean
  anlamına gelmek
 84. correspond
  anlamına gelmek
 85. spread
  yaymak - yayılmak
 86. extend
  yaymak - yayılmak
 87. reoccur
  sürekli olmak - tekrar etmek
 88. recurrent
  sürekli olmak - tekrar etmek
 89. ongoing
  sürekli olmak - tekrar etmek
 90. continuous
  sürekli olmak - tekrar etmek
 91. famous for - well known
  bilinen - meşhur
 92. notable for - noted
  meşhur
 93. notorious - infamous
  adı çıkmış (kötü ün sahibi)
 94. fictional
  gerçek dışı (kurgusal)
 95. imaginary
  gerçek dışı (kurgusal)
 96. unreal
  gerçek dışı (kurgusal)
 97. in the course of
  ... buyunca
 98. during
  devam eden - ... buyunca
 99. throughout
  ... buyunca - devam eden
 100. time line - time table
  zaman çizelgesi(ders programı)
 101. stage - phase
  level - step
 102. medieval
  middle ages
 103. mile stone
  turning point
 104. era
  age
 105. epouch
  age
 106. decade
  10y
 107. century
  100y
 108. millennium
  1000y
 109. the dynastic period
  yönetim donemi-süresi
 110. span
  aralık - mesafe
 111. gap
  aralık - mesefe
 112. civillization
  topluluk
 113. society - community
  topluluk
 114. population
  topluluk
 115. tribe
  kabile
 116. early man - primitive man
  cave man
 117. mankind
  dünyadaki bütün insanlar
 118. human beings
  homa sapiens
 119. ancestor
  ata
 120. predecessor
  ata
 121. antecedent
  ata
 122. forefathers
  ata
 123. descendent
  soyundan gelmek
 124. contemporaries
  çağdaşları
 125. inhabitants
  sakinleri
 126. residents
  yaşayanları
 127. successor
  takipçisi - mirascısı
 128. heir
  takipçisi - mirascısı
 129. descendent
  takipçisi - mirascısı
 130. follower
  takipçisi
 131. legendary
  efsanevi
 132. figures
  figürler
 133. inheritor
  takipçisi - varis
 134. dynasty
  hanedan
 135. house of ..
  familiy of...
 136. monarchy
  yönetim
 137. kingdom
  krallık
 138. dominion
  egemenlik
 139. founder
  kurucusu
 140. royal
  soylu
 141. regal
  soylu - şahane
 142. imperial
  soylu
 143. noble
  takipçisi - mirascısı
 144. hhrone
  taht
 145. enthrone
  tahta çıkmak
 146. dethrone
  tahttan düşmek
 147. sovereign
  hükümdar
 148. ruler
  hükümdar
 149. monarch
  hükümdar
 150. crown
  taç
 151. supreme
  yüce
 152. superior
  yüce
 153. title
  ünvan - ön ek
 154. label
  ünvan - ön ek
 155. the sole ruler
  tek hükümdar
 156. the only ruler
  tek hükümdar
Author:
yoharo_
ID:
161058
Card Set:
kpds-4 HISTORY
Updated:
2012-07-05 11:48:53
Tags:
Kpds Uds history English Turkish
Folders:

Description:
Kpds Uds history English Turkish
Show Answers: